Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

Przystanek wiedeński pod Koroną.

Projekt odrzucony: Opinia NEGATYWNA Zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa § 12 w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą realizowane zadania: - zgodnie z pkt. 2 „których wymagany budżet całkowity na realizację jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w § 8 ust.2 do 4 regulaminu” Torowisko tramwajowe w węźle rozjazdów „Korona” z powodu złego stanu technicznego konstrukcji stalowej, na bieżąco naprawianej doraźnie przez operatora infrastruktury, wymaga wykonania pilnego remontu lub modernizacji z uwzględnieniem korekty istniejącej geometrii układu torowego. Obecnie eksploatowane łuki torowe w węźle o minimalnych promieniach winny być przeprojektowane dla osiągnięcia optymalnych parametrów. Wiąże się to ze zmianą lokalizacji rozjazdów i szyn łączących. Budowa przystanków wiedeńskich , polegająca na wyniesieniu jezdni w ciągu ulicy Kalwaryjskiej, powinna być realizowana łącznie z modernizacją węzła rozjazdów, pod warunkiem spełnienia wymogów wymiarowych (skrajniowych) w terenie. Rozdzielenie tych zadań i przebudowa samych przystanków tramwajowych w istniejącym układzie torowym nie ma uzasadnienia technicznego i ekonomicznego, wręcz utrudni lub ograniczy konieczną przebudowę układu torowego. Szacunkowy koszt wykonania remontu całego węzła wynosi około 5 000 000,00zł.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ulica Kalwaryjska

Dodatkowe lokalizacje: Oba w ulicy Kalwaryjskiej przed skrzyżowaniem z ulicą Legionów Piłsudskiego.

Opis projektu

Proponowane jest powstanie przystanku wiedeńskiego na przystankach przy Koronie w ulicy Kalwaryjskiej. Jest to ważny węzeł w Podgórzu na którym przesiada się wielu mieszkańców Krakowa. Budowa peronów tego typu pozwala na wygodniejsze wsiadanie i wysiadanie z tramwajów i autobusów, a także zwiększa bezpieczeństwo tak i pasażerów jak i kierowców (którzy zwalniają wjeżdżając na przystanek). Istnieją różne sposoby na jakie wykonywane są tego typu przystanki - w Krakowie przyjęto wykładanie ich powierzchni kostką, podczas gdy w Łodzi powierzchnia wyniesiona wykonana jest z asfaltu - wybór materiału można zastosować do profilu ulicy. 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Uzasadnienie:

  • zwiększone bezpieczeństwo pasażerów i kierowców
  • wygodniejsze wsiadanie dla pasażerów starszych, niepełnosprawnych i matek z dziećmi
  • szybsza wymiana pasażerska - każde zmniejszenie ilości stopni to szybsze wsiadanie i wysiadanie z tramwaju czy autobusu (przystanek pod Koroną służy też autobusom nocnym).
  • poprawa punktualności komunikacji miejskiej - wynikająca z szybszej wymiany pasażerskiej
  • dziś przystanki przy Koronie są ostatnimi w Podgórzu i ostatnimi na prawym brzegu Wisły przystankami tramwajowymi na których wsiada się bezpośrednio z poziomu jezdni
Przystanek przy Koronie odgrywa dużą rolę dla mieszkańców Podgórza, Krakowa i okolic Krakowa. Jest to też przystanek z którego korzystają uczniowie, turyści, osoby chcące pójść do sklepów lub restauracji w Podgórzu, czy uczęszczający na basen K.S. Korona.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Dokumentacja techniczna 100 000,00 PLN
Wykonanie peronu od strony Rynku Podgórskiego 250 000,00 PLN
Wykonanie peronu pod K.S.Korona 250 000,00 PLN
600 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Opracowanie dokumentacji technicznej - pierwsza połowa 2019r.
Wykonanie peronów - druga połowa 2019r.

Załączniki

600 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×