Projekt lokalny - Dzielnica X NR 10:

Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam - wchodzę

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt lokalny - Dzielnica X - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Biblioteka Kraków - Filia biblioteczna nr 35, ul. Chałubińskiego 47 30-698 Kraków

Opis projektu

Filia nr 35 Biblioteki Kraków znajduje się na terenie osiedla Swoszowice, ale obsługuje wszystkich mieszkańców Dzielnicy X i innych osiedli położonych z dala od centrum Krakowa. Od wielu lat liczba czytelników, korzystających z zasobów księgozbioru, stale wzrasta. Z działających na terenie dzielnicy bibliotek, filia 35 posiada największy księgozbiór i ma największą liczbę użytkowników. Dla mieszkańców jest jedyną bezpłatną, ogólnodostępną placówką kultury w okolicy. Celem projektu jest stałe i systematyczne zwiększanie liczby księgozbioru poprzez zakup nowości dla dorosłych, literatury dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem kanonu lektur po wprowadzonej reformie szkolnictwa, a także uzupełnianie dotychczasowych serii wydawniczych. Zakup nowości oparty jest przede wszystkim o wskazania czytelników i stanowi priorytet, jeśli chodzi o wybór literatury. Starzejące się społeczeństwo i młode pokolenie z dysleksją i innymi zaburzeniami, które utrudniają im czytanie, sięga po książki mówione (audiobooki), dlatego należy sukcesywnie powiększyć ich zbiór. Wśród czytelników jest duże zainteresowanie literaturą w językach obcych, należy ten rodzaj księgozbioru nieustająco wzbogacać. W celu zachęcenia dorosłych i dzieci do czytania książek biblioteka publiczna prowadzi działalność kulturalno-oświatową. W jej ramach dzieci mogą brać udział w spotkaniach autorskich, przedstawieniach teatralnych, konkursach oraz lekcjach bibliotecznych. Dorośli mieszkańcy mają możliwość prezentacji swojej twórczości w organizowanych na terenie placówki wystawach i spotkaniach autorskich. Do realizacji tych zadań potrzebne są materiały eksploatacyjne.
Zgłaszany projekt zaspokaja zbiorowe potrzeby mieszkańców.
Po zakończeniu realizacji zadania wykonane zostaną tablice informacyjne Budżetu Obywatelskiego zgodne z Systemem Identyfikacji Wizualnej Miasta Krakowa.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Coraz więcej osób przychodzi do biblioteki w poszukiwaniu nowości wydawniczych, ich dostępność przyczynia się do wzrostu czytelnictwa. Mieszkańcy poszukują głównie nowości, zarówno w wersji papierowej, jak i mówionej (audiobooki). Dofinansowanie tego zadania ze środków Budżetu Obywatelskiego Dzielnicy X, daje możliwość powiększenia zakupu. Znaczną grupę czytelników stanowią seniorzy, dzieci i młodzież z dysleksją oraz innymi dysfunkcjami, utrudniającymi im czytanie. Poszukują oni dostępu do książki mówionej (audiobooków), dlatego konieczne jest stałe uzupełnianie tego rodzaju zbioru. W dzisiejszych czasach duży nacisk kładzie się na znajomość języków obcych, dlatego zakup wydawnictw nietłumaczonych jest konieczny. Obecnie zgromadzony tego typu księgozbiór pochodzi głównie z darów od czytelników i nie zaspokaja zapotrzebowania czytelniczego. Ważnym zadaniem biblioteki jest prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, mającej na celu promowanie czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów. Realizacja zadania będzie możliwa, gdy oferta okaże się atrakcyjna, zwielokrotniona i różnorodna. Natomiast na kreatywność i efektywność tej propozycji ogromny wpływ ma zaopatrzenie w odpowiednie materiały eksploatacyjne. Poszerzenie oferty kulturalno-oświatowej o wyjścia do muzeów (dla najmłodszych) i krakowskich teatrów (starsi odbiorcy) zwiększy jej popularność oraz pozwoli na dodatkowe promowanie biblioteki w środowisku. Dofinansowanie umożliwi mieszkańcom na aktywny udział w życiu lokalnego środowiska. Uzupełniony o nowości ciekawy księgozbiór zachęci młode pokolenie i seniorów do nowych form spędzania wolnego czasu.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
1. Zakup nowości wydawniczych, audiobooków i literatury obcojęzycznej Powiększenie księgozbioru o około 200 pozycji 6 000,00 PLN
2. Działalność kulturalno-oświatowa Zorganizowanie : spotkań autorskich, przedstawień teatralnych, wyjścia do muzeów 5 000,00 PLN
3. Materiały eksploatacyjnych Zakup : tonerów, papieru i innych materiałów plastycznych oraz folii do oprawy książek. 1 500,00 PLN
12 500,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Zakup książek i audiobooków Nowości wydawnicze, audiobooki i literatura w języku angielskim I - XI 2019 r.
Działalność kulturalno-oświatowa Spotkania autorskie, przedstawienia teatralne i wyjścia do muzeów poszczególne miesiące 2019 r.
Zakup materiałów eksploatacyjnych Tonery, papier, materiały plastyczne, folia poszczególne miesiące 2019 r.
Charakterystyka długoterminowych skutków: 1. Uatrakcyjnienie oferty biblioteki 2. Szerszy dostęp do nowości wydawniczych, literatury obcojęzycznej dla mieszkańców dzielnicy. 3. Umożliwienie mieszkańcom spotkania z autorami książek oraz aktorami.

×