Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 91:

Bezpieczny chodnik do Tyńca

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ul. Bolesław Śmiałego, 30-398 Kraków działka nr 56 i 57/4 obręb 74

Opis projektu

Projekt dotyczy przygotowania koniecznych projektów oraz budowy chodnika o długości ok.400mb przy ulicy ul. Bolesława Śmiałego. Zakłada się budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania z ulicą Nad Czerną do Hotelu Fero Express

UZASADNIENIE PROJEKTU

Budowa chodnika zapewniłaby bezpieczne i komfortowe dojście do osiedla, wszystkim mieszkańcom Krakowa oraz licznym turystom. Przez cały rok przybywa tu bardzo dużo Krakowian. Obserwuje się wiele zorganizowanych wycieczek z Polski i z zagranicy. Tyniec przyciąga licznymi atrakcjami między innymi to Opactwo Benedyktynów, Benedyktyński Instytut Kultury organizujący, koncerty, wystawy, warsztaty. Mieści się tu jednostka gospodarcza Benedicite  prowadząca działalność handlową (sklep, restaurację, hotel) oraz muzeum. Nad Wisłą znajduje się restauracja, obiekt gastronomiczny, przystanek dla Krakowskiego Tramwaju Wodnego, oraz przeprawa Promowa Tyniec - Piekary. Jest to miejsce, gdzie Krakowianie bardzo chętnie spędzają całymi rodzinami wolny czas, oraz źrudło św. Jana. Ulica Bolesława Śmiałego jest ulicą na której odbywa się wzmożony ruch samochodowy, wobec tego piesi poruszający się od węzła Tynieckiego oraz z Hotelu Fero Exspres są zmuszeni iść jezdnią narażając swoje życie. Oprócz dużego ruchu samochodów dochodzi jeszcze zła jakość drogi, która po deszczu jest pełna głębokich kałuż przez które ciężko przechodzić. Potrzeba realizacji tego projektu jest bardzo duża.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
koncepcja i projekt chodnika opracowanie koncepcji i projektu wraz z niezbędnymi decyzjami 90 000,00 PLN
Realizacja zadania Budowa chodnika wraz budową kanalizacji opadowej 1 650 000,00 PLN
1 740 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przygotowanie koncepcji i dokumentacji projektowej Opracowanie dokumentacji wraz z niezbędnymi decyzjami 2019-2020
Realizacja Prace budowlane 2021 r.
Charakterystyka długoterminowych skutków: PRZYJĘTY WARUNKOWO, Warunki realizacji: wykonanie operatu wodno-prawnego do pozyskania pozwolenia wodno-prawnego; opracowanie pokaże czy konieczna będzie przebudowa istniejących przepustów(będzie się to wiązało z ingerencja w tereny prywatne, co zwiększy koszty realizacji); ponadto koniecznym będzie uzyskanie pozwolenia na wycinkę istniejących drzew( koszty). Realizacja zadania poprawi komfort i bezpieczeństwo pieszych.
1 740 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×