Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

Wakacyjne świetlice

Projekt odrzucony: Zaproponowany projekt zadania powiela cele i założenia realizowanej od wielu lat i cieszącej się zainteresowaniem szkół oraz uczniów akcji: „Lato w szkole”. Akcja skierowana do uczniów samorządowych szkół podstawowych, którzy mają możliwość uczestniczenia w wakacyjnych zajęciach na terenie szkół, ale także organizowane są wyjścia do kin, teatrów, muzeów, bibliotek oraz spacery po Krakowie jak również wycieczki edukacyjne i turystyczne poza miasto. Ponadto, projekt zawiera braki formalne, zapisy sprzeczne z przepisami prawa oświatowego oraz wymaga doprecyzowania w następujących aspektach: - nie wskazano ilu/których konkretnie szkół samorządowych ma dotyczyć, - nie sprecyzowano liczby beneficjentów/uczniów, którzy skorzystają z projektu –brak możliwości ustalenia kosztorysu, - nie wskazano zasad naboru do udziału w projekcie, - brakuje pisemnych oświadczeń dyrektorów szkół, w których projekt będzie realizowany o gotowości do współpracy w ramach projektu, - zapis dotyczący skrócenia urlopów dla nauczycieli jest sprzeczny z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017, poz. 1789 z późn. zm.), - rozpoczęcie projektu zaplanowano na 1.07.2018 r., a realizacja projektów zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego w danym roku kalendarzowym rozpoczyna się w kolejnym roku kalendarzowym. W związku z tym, że Wnioskodawca nie dokonał modyfikacji i nie uzupełnił braków formalnych zgodnie z §11 ust. 1 Regulaminu budżetu obywatelskiego, projekt został odrzucony, gdyż powiela cele i zadania realizowanej w krakowskich szkołach samorządowych akcji: ‘Lato w szkole” oraz nie spełnia kryteriów, o których mowa w §12 ust. 2, 5, 6 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Szkoły podstawowe

Opis projektu

W szkołach podstawowych w czasie wakacji byłyby otwarte tzw. świetlice wakacyjne lub kolonie dzienne letnie w godzinach 7.00 - 17.00. Rodzice, którzy nie mogą sobie pozwolić na 2-miesięczny urlop mieliby zapewnioną opiekę dla dzieci. Świetlica przyjmowałaby dzieci uczęszczające do danej szkoły. Opiekunowie organizowaliby zajęcia dla dzieci typu gry, zabawy, zajęcia sportowe na świeżym powietrzu oraz wyjazdy na wycieczki. Takie świetlice mogłyby funkcjonować za dodatkową opłatą rodziców. Do realizacji niniejszego projektu niezbędne jest skrócenie urlopów dla nauczycieli lub możliwość zatrudnienia na okres wakacyjny nauczycieli chcących pracować. 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Dzieci w wieku od 6 do 13 lat nie mogą zostawać bez opieki osoby dorosłej. Tysiące mieszkańców Krakowa w czasie wakacji nie ma zapewnionej opieki dla dzieci. Obecne półkolonie  nie dysponują wystarczającą ilością miejsc dla dzieci. Doprowadza to do absurdu, w którym rodzice zostawiają w domu 7 letnie dziecko same, gdyż muszą iść do pracy a nie stać ich na prywatną opiekunkę i nie mogą liczyć na pomoc babci.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Dotacja Urzędu miasta Dopłata rodzica Urząd Miasta dotuje szkoły przez cały rok szkolny także okres wakacji. Rodzice dopłacają 1 zł od 6 godziny pobytu dziecka w świetlicy 400,00 PLN
400,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Otwarcie szkół wakacyjnych 01.07.2018 r.
400,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×