Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

Wyjdź z betonu - międzypokoleniowy plac zabaw

Projekt odrzucony: Negatywnie opiniuje się projekt nr BO.OM.179/18 ze względu na fakt, że Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie w bieżącym roku realizuje projekt modernizacji placu zabaw w Parku Lotniku Polskich obejmujący założenia przedmiotowego/zgłaszanego zadania. Projekt modernizacji placu zabaw zakłada kompozycję trzech obszarów placu zabaw przeznaczonych dla dzieci w różnym wieku, połączonych komunikacyjnie i kompozycyjnie przez centralny placyk. Na centralnym placyku znajdzie się miejsce z ławkami oraz stołem, stojaki na rowery i tablica informacyjna. Każdy z trzech placyków będzie wizualnie ograniczony przez murki z betonu architektonicznego. Na placu zabaw znajdą się takie urządzenia zabawowe jak: drewniana struktura do wspinaczki, karuzela linowa, urządzenie zabawowe do balansowania, równoważnia, zestawy urządzeń ze zjeżdżalniami czy huśtawki. Dodatkowo projekt zakłada utworzenie piaskownicy. Wyłoniono już wykonawcę w zakresie wykonania modernizacji placu zabaw, której planowane zakończenie przypada na koniec lipca 2018r. Jednocześnie w Parku Lotników Polskich w sąsiedztwie pumptrucku trwa budowa skateparku, której zakończenie przewiduje się na koniec września 2018r. Ponadto w bieżącym roku zostanie opracowana dokumentacja projektowa na budowę pawilonu wielofunkcyjnego wraz ze zbiornikiem wodnym. W sąsiedztwie pawilonu planuje się m.in. utworzenie miejsca na kino letnie. Realizacja ww. założeń projektowych planowana na 2019 rok.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Park Lotników Polskich - al. Jana Pawła II

Opis projektu

W ramach projektu, chcielibyśmy zrealizować po pierwsze: plac dla dzieci który stanowią huśtawki, koniki, karuzele, piaskownica oraz zestawy zabawowe, będące idealnym punktem zaspokajania potrzeb najmłodszych użytkowników. Drugim natomiast jest plac zabaw dla młodzieży i dorosłych coś już dla większych użytkowników, którzy pragną oderwać się od codziennego życia, a także oprócz odpoczynku, być mniej lub bardziej aktywnym. Składa się to na domki na drzewie, ściany wspinaczkowe oraz trampoliny oraz inne innowacyjne urządzenia. Wszystkie te elementy tworzą miejsce będące jedynym w swoim rodzaju obiektem łączącym piękno natury oraz przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkową dla każdego.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt o nazwie “Wyjdź z betonu” ​został stworzony przez pięcioosobowy zespół projektowy studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, na kierunku polityka społeczna. Wraz z rozważaniem głównego celu projektu, narodziła się idea zbudowania miejsca w Krakowie, będącego nie tylko niepowtarzalnym miejscem w obrębie miasta, a nawet Polski, ale i zagospodarowaną przestrzenią dla każdej grupy wiekowej. Określenie kto byłby adresatem nie stanowiło problemu. Dzieci, młodzież, dorośli żyją wspólnie korzystając z naturalnych dóbr, również kulturowych. Różnice wieku, które wiążą z sobą inne wartości moralne, potrzeby, doświadczenia stwarzają często bariery dzielące społeczności. Potrzebny nam jest punkt przełomowy, narodziny misji zjednoczenia osób w jednym miejscu, które nie będzie placówką pracy, a przestrzenią do odpoczynku - międzypokoleniowy plac zabaw. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Architektoniczne przygotowanie projektu i aranżacja Architektoniczne przygotowanie projektu i aranżacja 15 000,00 PLN
Ławki Ustawienie 8 ławek 8 000,00 PLN
Hamaki Zainstalowanie 6 hamaków 12 000,00 PLN
Kosze na śmieci Zainstalowanie 8 koszy na śmieci 4 000,00 PLN
Tablice informacyjne 3 sztuki 3 000,00 PLN
Plac zabaw dla dzieci Urządzenie placu zabaw dla dzieci 50 000,00 PLN
Plac zabaw dla dorosłych Urządzenie placu zabaw dla dorosłych 350 000,00 PLN
442 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przygotowanie projektu do wdrożenia Zespół projektowy wraz pomysłodawcami, opracuje projekt międzypokoleniowego placu zabaw. wrzesień - grudzień 2018
Ogłoszenie przetargów i znalezienie wykonawców Ogłoszenie przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami styczeń - luty 2019
Przygotowanie miejsca pod inwestycje Wykonanie niezbędnych prac do rozpoczęcia inwestycji marzec 2019
Budowa międzypokoleniowego placu zabaw Przygotowanie i zamontowanie urządzeń kwiecień - czerwiec 2019
Oddanie placu zabaw do użytku Oddanie i uroczyste otwarcie placu zabaw lipiec 2019

Galeria

442 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×