Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 85:

Mobilne kapsuły inhalacyjne2019-nowa jakość zdrowego oddechu

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków

Dodatkowe lokalizacje: 1. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7 ul. Skotnicka 86 Kraków 2. Przedszkole Samorządowe nr 57 ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 6 Kraków 3. Dom Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów ul. Helclów 2 Kraków 4. Parafia Zesłania Ducha Świętego ul Stanisława Rostworowskiego 13 Kraków 5. Przedszkole Samorządowe nr 33 ul. Rżącka 1 Kraków 6. Bronowianka. Klub sportowy ul. Zarzecze 124 Kraków 7. Parafia pw. Matki Boskiej Fatimskiej ul. Komandosów 18 Kraków 8. Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 3 ul. Janusza Korczaka 4 Kraków 9. Parafia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo al. Kijowska 29 Kraków 10. Przedszkole Samorządowe nr 11 ul. Saska 11 Kraków 11. Towarzystwo Boskiego Zbawiciela ul. Św. Jacka 16 Kraków 12. Przedszkole Samorządowe nr 179 ul. Sanocka 4 Kraków 13. Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 4 ul. Sudolska 7 Kraków 14. Parafia Matki Bożej Królowej Polski ul. Zamiejska 6 Kraków 15. Przedszkole Samorządowe nr 162 ul. Kazimierza Odnowiciela 4 Kraków 16. Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne 28 Kraków 17. Parafia Matki Bożej Zwycięskiej ul. Zakopiańska 86 Kraków

Opis projektu

Mobilne kapsuły inhalacyjne 2019 - nowa jakość zdrowego oddechu. Więcej niż tężnie

Inhalacje solankowe  są uznaną formą profilaktyki zdrowotnej, służącej m.in. do walki ze
skutkami zanieczyszczeń środowiskowych (w szczególności powietrza). Wzmacniają odporność, poprawiają samopoczucie i ogólną kondycję organizmu w każdej grupy wiekowej. Celem uzyskania optymalnego efektu inhalacji wskazane jest, by procedura ta nie ograniczała się do pojedynczej sesji,ale odbywała się cyklicznie w dłuższej perspektywie czasowej. Niestety istniejące tężnie obarczone są różnego rodzaju wadami i ograniczeniami użytkowymi.

Mobilne kapsuły inhalacyjne 2019,  to projekt usługi zapewniającej mieszkańcom miasta w tym dzieciom, osobom starszym i osobom niepełnosprawnym, możliwość korzystania z całorocznych inhalacji solankowych z równoczesnym zastosowaniem muzyko i koloroterapii przy wykorzystaniu 4 specjalnych pojazdów inhalacyjnych. To co  w zdecydowany sposób ma wyróżniać tą formę inhalacji od innych pozostałych jest praktycznie nieograniczony wybór lokalizacji i przeprowadzanie sesji przez cały rok, niezależnie od pory roku i warunków pogodowych. Umiejscowienie tych 4 kapsuł na specjalistycznych pojazdach, daje możliwość wyboru aż 4 lokalizacji w danym dniu równocześnie z 17 wskazanych w projekcie. Założenie tego projektu jest takie, żeby każda kapsuła była użytkowana przez 6 dni w tygodniu z uwzględnieniem przynajmniej jednego dnia weekendowego. Praca takiej kapsuły wiążę się z podpięciem do prądu, dlatego wszystkie wskazane w projekcie lokalizacje uwzględniają tą konieczność, niemniej jeżeli z jakiś względów nastąpiłyby jakieś ograniczenia techniczne czy inne losowe, uniemożliwiające działanie kapsuły, wówczas istnieje możliwość zmiany lokalizacyjnej urządzenia na inne ale w obrębie tej samej dzielnicy. Druga sytuacja która dopuszczałaby zmianę lokalizacji urządzenia, byłaby hipotetyczna sytuacja kiedy przez okres dwóch miesięcy od rozpoczęcia sesji inhalacyjnych obłożenie nie przekroczyłoby 50% zapełnienia. O takiej decyzji będzie decydowała jednostka miejska w porozumieniu z operatorem.  

Założenie tego projektu jest takie, żeby każda kapsuła w lokalizacjach przedszkolnych pracowała 8 godzin do 17:00 ( godzina końcowa pracy przedszkola ) a w pozostałych lokalizacjach pracowała 9 godzin, optymalnie między 9;00 a 18:00 wieczorem. Takie funkcjonowanie umożliwi mieszkańcom Krakowa, skorzystanie z ponad 160 tyś. pojedynczych sesji inhalacyjnych  w skali roku.
Podczas sesji inhalacyjnej trwające 60 minut, mogącej pomieścić do 16 uczestników, konieczne jest zapewnienie stosownej opieki, obsługi uczestników przez przeszkolony personel oraz okresowo przez odpowiednich lekarzy. Projekt ten również narzuca, by w przeciwieństwie do dzisiaj funkcjonujących tężni, zostały zaproponowane takie rozwiązania, które zapewnią znacznie bardziej optymalne
warunki zdrowotne dzięki zastosowaniu chociażby filtrów oczyszczających powietrze, oraz dodatkowych urządzeń i systemów wentylacji.  

Podsumowując, proponowana forma profilaktyki chorób układu oddechowego będzie dostępna dla osób ze wszystkich grup wiekowych, w tym również dla osób z ograniczeniem sprawności. Rezerwacja uczestnictwa w sesjach inhalacyjnych odbywać się będzie w łatwy, intuicyjny sposób tj. poprzez wykorzystanie systemu teleinformatycznego (strona WWW oraz możliwość rejestracji telefonicznej).

Istotą proponowanego rozwiązania jest umożliwienie bardzo licznej grupie mieszkańców miasta  korzystania z urządzenia na terenie swojego obszaru zamieszkania a informacja o przeprowadzanych sesjach inhalacyjnych powinna  znaleźć się przynajmniej, na stronach internetowych Rad Dzielnic i miasta Krakowa.   

 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Podstawowym prawem każdego jest możliwość realizowania potrzeb związanych z troską o własne zdrowie. Proponowany projekt zasługuje na realizację, jako istotna możliwość zaspokojenia tego rodzaju potrzeb mieszkańcom miasta bez względu na wiek i stopień sprawności. Realizacja projektu pozwoli na promowanie zdrowego trybu życia i będzie działaniem nakierowanym na profilaktykę schorzeń układu
oddechowego, wzmocnienie odporności i przeciwdziałanie negatywnym skutkom zanieczyszczeń towarzyszącym nam przez większość roku. Jeżeli ten projekt będzie prowadzony w sposób ekspercki i pod właściwym nadzorem, ma szansę zapisać się trwale w grupie projektów,  które nie tylko mogą funkcjonować wiele lat, ale rozwijać się w zakrojone na większą skalę działania prozdrowotne.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
koszty osobowe w skład tej kategorii wchodzą: obsługa 4 kapsuł w liczbie ok 20 osób ( w systemie rotacyjnym ) + grupa serwisowa w liczbie do 4 osób i + grupa medyczna do 4 osób 830 000,00 PLN
Koszty techniczno-eksploatacyjno-logistyczne w skład wchodzą: zapewnienie ciągłej pracy 4 kapsuł przez 12 miesięcy, eksploatacja urządzeń, całotygodniowy serwis, wymiana podzespołów, udostępnienie, transport i logistyka, zużycie energii, ubezpieczenia, administracja, 950 000,00 PLN
1 780 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
I etap ( styczeń - luty ) 2019 r. wyłonienie operatora, podmiotu w drodze stosownych procedur przeprowadzającego opisane sesje inhalacyjne do 2 miesięcy w 2019
II etap ( marzec - sierpień ) 2019 r. przygotowanie wybranego operatora do realizacji zadania do 6 miesięcy w 2019
II etap ( wrzesień 2019 - wrzesień 2020 ) realizacja projektu 12 miesięcy realizacji
Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na poprawę zdrowia mieszkańców Krakowa. Dzięki mobilności kapsuł zwiększy się ilość osób, które faktycznie będą mogły skorzystać z efektu inhalacji. Ponadto realizacja projektu będzie służyć promocji zdrowia, zdrowego trybu życia i profilaktyki schorzeń układu oddechowego.
1 780 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×