Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 98:

Duzi Ratownicy

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków

Opis projektu

Celem projektu jest przeprowadzenie szkoleń dla ratowników medycznych pracujących w zespołach ratownictwa medycznego oraz szpitalnych oddziałów ratunkowych i izb przyjęć z terenu miasta Krakowa. Ratownicy medyczni pracujący w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego zobligowani są do ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Doskonalą się w 5-letnich cyklach edukacyjnych. Projekt ten przewiduje dofinansowanie kursu dla ponad 60 ratowników medycznych. Program przewiduje dofinansowanie kursu w około 80% kosztów. Kurs prowadzony będzie przez instruktorów Szkoły Ratownictwa Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Ratownicy medyczni to największa grupa zawodowa, pracująca w zespołach ratownictwa medycznego (karetkach pogotowia) oraz licznie zatrudniona w SOR-ach i izbach przyjęć szpitali. Codziennie wyjeżdżają setki razy, by ratować mieszkańców naszego miasta, a w szpitalach opiekują się pacjentami, którzy wymagają natychmiastowej pomocy. 
Im lepiej wyszkolony ratownik tym bezpieczniejsi mieszkańcy miasta. Mieszkańcy Krakowa, będą mogli spać spokojnie, wiedząc, że czuwa nad nimi grupa świetnie wyszkolonych ratowników medycznych. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Dofinansowanie kursu 25 200,00 PLN
25 200,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Nabór ratowników II-III kwartał 2019
Przeprowadzenie kursów III - IV kwartał 2019
Charakterystyka długoterminowych skutków: Proponuje się przyjęcie tego projektu przede wszystkim z uwagi na możliwość podniesienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców miasta Krakowa. Szkolenia dla ratowników przyczynią się do podniesienia ich kwalifikacji, co będzie miało pozytywny wpływ na utrzymanie jakości świadczonych usług zdrowotnych na wysokim poziomie i tym samym będzie sprzyjało poprawie bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie Krakowa. Realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego nie powoduje konsekwencji finansowych dla Gminy w kolejnych latach.
25 200,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×