Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

Hutnik 365.0

Projekt odrzucony: 1. Przedmiotowy teren znajduje się w strefie 50 metrów ochrony wałów przeciwpowodziowych rzeki Dłubni, w związku z tym wymaga to zgody na odstępstwo określone w przepisach ustawy prawo wodne. 2. Brak ogólnodostępności.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Stadion Miejski Hutnik Kraków, ul. Ptaszyckiego 4, 31-979 Kraków

Opis projektu

Projekt "Hutnik 365.0" zakłada przygotowanie i wykonanie inwestycji polegającej na budowie wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz hali pneumatycznej, umożliwiającej wykorzystanie ww. obiektu przez cały rok, niezależnie od warunków pogodowych.

 
Na terenie Stadionu Miejskiego Hutnik Kraków, na obiektach zarządzanych przez Stowarzyszenie Nowy Hutnik 2010 znajduje siękilka obiektów sportowych i terenów wykorzystywanych zarówni przez sportowców jak i mieszkańców Krakowa do treningów i ćwiczeń. Niestety żaden z nich nie może być wykorzystywany w okresie zimowym.
 
Celem projektu "Hutnik 365.0" jest zmiana tej sytuacji i lepsze wykorzystanie terenów przy ul. Ptaszyckiego 4B. We współpracy ze Stowarzyszeniem Nowy Hutnik 2010 proponujemy budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią, które dodatkowo byłoby okryte poprzez budowę nad nim tzw. hali pneumatycznej. Pozwoliłoby to na komfortowe korzystanie z ww. obiektu przez cały rok kalendarzowy.
 
Boisko zostałoby zbudowane na terenie dzierżawionym obecnie od Gminy Miejskiej Kraków przez Stowarzyszenie Nowy Hutnik 2010, w pobliżu boiska nr 1 na tzw. "poletku". "Poletko" to obszar, przyległy do boiska z naturalną nawierzchnią, które przez wiele lat było wykorzystywane do działalności szkoleniowej, choć formalnie nie jest ono przystosowane do prowadzenia takiej działalności. Mimo to przewinęło się przez nie tysiące młodych sportowców. Budowa boiska i hali pozwoliłaby na lepsze wykorzystanie tego terenu poprzez budowę profesjonalnego i nowoczesnego boiska ze sztuczną nawierzchnią, które będzie mogło być wykorzysytwane przez mieszkańców Krakowa przez 365 dni w roku.
 
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Tereny Stadionu Miejskiego Hutnik Kraków są obecnie stale wykorzystywane zarówno przez młodzież i sportowców, trenujących w Hutniku Kraków, jak i przez mieszkańców Krakowa. Do ich dyspozycji jest m.in. 2 boiska naturalne i jedno boisko ze sztuczną nawierzchnią.

Zainteresowanie tymi obiektami jest tak duże, że obecna infrastruktura już okazuje się niewystarczająca. Dodatkowo - w okresie jesiennym, wczesniwiosennym i zwłaszcza zimowym nie ma możliwości korzystania z ww. obiektów. Cierpią na tym zarówno sportowcy, trenujący na codzień w Hutniku Kraków, jak i mieszkańcy, którzy są zmuszeni do poszukiwania innych obiektów do uprawiania sportu, które często również nie dysponują wolnymi terminami.
Stąd też pomysł, by istniającą infrastrukturę wzmocnić poprzez wykorzystanie niewielkiego terenu, wykorzystywanego do treningów młodzieży i rozruchu i budowę na nim wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz zbudowanie nad nim hali pneumatycznej.
Wzbogaciłoby to znacząco infrastrukturę sportową Krakowa i szczególnie Nowej Huty oraz stworzyło nowe miejsce do uprawiania sportu przez krakowian przez cały rok.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę boiska ze sztucznej nawierzchni 1) wykop, wyrównanie i zagęszczenie podłoża 2) wykonanie drenażu boiska 3) wywóz ziemi i gruzu 4) Wykonanie podbudowy boiska 5) Przygotowanie i montaż powierzchni ze sztucznej nawierzchni 1 000 000,00 PLN
Budowa hali pnaumatycznej 1) budowa konstrukcji hali 2) wykonanie oświetlenia hali 3) montaż powłok 4) montaż systemu grzewczo-nadmuchowego 5) wykonanie przyłączy elektrycznych 1 300 000,00 PLN
Wyposażenie hali 1) Zakup i montaż bramek, siatek, ławek 30 000,00 PLN
2 330 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Uzgodnienia, wykonanie projektów, wybór wykonawców Wykonanie uzgodnień iwestycyjnych, wybór wykonawców projektu, wykonanie projektu, wybór wykonawców pierwszy kwartał 2019 r.
Wykonanie prac ziemnych, przygotowanie terenu Niwelacja terenu, wykonanie drenażu, przygotowanie terenu pod budowę boiska drugi kwartał 2019 r.
Montaż sztucznej nawierzchni Montaż sztucznej murawy, wyznaczanie boiska drugi kwartał 2019 r.
Budowa hali pneumatycznej Budowa konstrukcji, wykonanie przyłączeń i systemów niezbędnych do funkcjonowania hali, powlekanie konstrukcji powłokami. drugi kwartał 2019 r.
Wyposażenie hali Zakup sprzętu sportowego i prace porządkowe drugi kwartał 2019 r.

Galeria

2 330 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×