Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

Czyste chodniki, czyste ulice - miasto bez smogu

Projekt odrzucony: Podstawę odrzucenia stanowi: 1) § 12 pkt 3 uchwały Nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa: „w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które, w przypadku zadań powyżej 20 tys. zł, po realizacji generowałyby roczne koszty utrzymania wyższe niż 30 % wartości proponowanego zadania” 2) § 12 pkt 4 uchwały Nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa: „w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta” Ad 1. Oszacowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej UMK roczne koszty długofalowe, związane z obsługą 55 maszyn/robotów do utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków wynoszą 2 645 038 zł (brutto), co przekracza 30 % wartości proponowanego zadania (300 000 zł). Oszacowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej UMK roczne koszty długofalowe, związane z obsługą 55 maszyn/robotów do utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków: • Cena jednostkowa roboczogodziny pracy interwencyjnej wykonywanej przez pracownika: 23,95 zł (191,60 zł dziennie, przy pracy trwającej 8 h) • Ilość dni roboczych w roku 2019: 251 • Ilość pracowników niezbędnych do obsługi maszyn: 55 191,60 zł x 251 dni x 55 os. = 2 645 038 zł Ad 2. Rada Miasta Krakowa uchwałą Nr LII/697/12 z dnia 11 lipca 2012 r. powierzyła Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie obowiązkowe zadanie własne gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Miejskiej Kraków. Spółka MPO Sp. z o.o. została wyposażona w odpowiedni kapitał do realizacji zadań oraz wynagrodzenie z tytułu umów zawartych z Gminą Miejską Kraków. Sposób wykonywania przez MPO Sp. z o.o. powierzonych obowiązków oraz wybór środków do ich realizacji należy do Zarządu Spółki.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Miasto, utrzymywane z naszych podatków, pokrywa wieczny brud, przyczyniający się do wzrostu poziomu smogu. Pomocny w jego ograniczeniu będzie zakup i użytkowanie myjek parowych i innych maszyn z łatwością usuwających wiecznie zatłuszczone i pokryte nigdy nie usuwanym błotem chodniki. Sprzęt nie wymaga stosowania detergentów. 

 
Oto przykładowe urządzenia: 
https://www.youtube.com/watch?v=3ExGHLK79uo
https://www.youtube.com/watch?v=N0vdq_LP9vw
https://www.youtube.com/watch?v=HaFiCvTIhHQ
 
Ponadto dostępne są na rynku roboty do czyszczenia ulic, mogące pracować 24godziny na dobę:
https://www.youtube.com/watch?v=rYqRpUzDnwU
 
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Systematyczne stosowanie takich maszyn na chodnikach i jezdniach pozwoli uporać się z pyleniem wtórnym, ponadto odnowione elewacje budynków dłużej pozostaną świeże, wolne od ciemnych plam błota sięgającego okien pierwszych pięter np. przy ul. Dietla, ATW, czy Czarnowiejskiej. Nie wstydźmy się dłużej jak wyglądają nasze ulice i chodniki.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Maszyny do ciśnieniowego sprzątania chodników i poboczy 50 sztuk pojazdów i maszyn do ciśnieniowego czyszczenia chodników i poboczy np firmy Oertzen 100 000,00 PLN
5 maszyn -autonomicznych robotów sprzątających pobocza i chodniki Maszyny samobieżne oczyszczą w ciągu doby większy obszar niż załogowe 200 000,00 PLN
300 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Zakup maszyn Realizacja zadnia 2019
300 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×