Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 29:

Siłownia pod chmurką przy Kopcu Kosciuszki

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Działka(dz.nr 535/4 obr,11 Krowodrza)

Dodatkowe lokalizacje: Projekt zlokalizowany w jednym miejscu

Opis projektu

Rejon Kopca Kościuszki, to miejsce rekreacji i uprawiania sportu przez krakowian z wszystkich grup wiekowych.Brakuje tam specjalistycznych urządzeń służących do treningu siłowego i rehabilitacji ruchowej.Projekt zakłada przygotowanie terenu i wyposażenie go w zestaw kilkunastu specjalistycznych przyrządów służących do tego celu. Uzupełnieniem tego miejsca będzie mała architektura w postaci ławek oraz stojaków na rowery.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Aktywność ruchowa jest jednym z czynników warunkujących zdrowie człowieka.Realizacja projektu stworzy warunki do uprawiania ćwiczeń siłowych preferowanych przez młodszych i sprawniejszych mieszkańców ale pozwoli także seniorom na ćwiczenia o charakterze rehabilitacyjnym. Usytuowanie w otoczeniu zieleni będzie dodatkowym  pozytywnym bodźcem dla ćwiczących.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń 15 000,00 PLN
Realizacja Budowa siłowni wraz z nawierzchnią bezpieczną (np. żwirową) 165 000,00 PLN
180 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń I połowa 2019
Realizacja budowa siłowni II połowa 2019
Charakterystyka długoterminowych skutków: Teren wokół Kopca Kościuszki jest uczęszczany licznie przez osoby uprawiające sport. Urządzenie tam siłowni zewnętrznej dodatkowo wzbogaci duży obszar naturalnej zieleni w niedalekiej odległości od centrum Krakowa, który jest atrakcyjny pod względem aktywnych form spędzania wolnego czasu.
180 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×