Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 8:

Łączymy Parki Krakowa

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Krowodrza, Biały Prądnik, Bronowice

Dodatkowe lokalizacje: Krowodrza, Biały Prądnik,Bronowice

Opis projektu

facebook.com/laczymyparkikrakowa

 

Projekt w kolejnych edycjach obejmuje realizację następujących rozwiązań: trasy rowerowe; stojaki; stacje napraw rowerów, wiaty, dodatkowa sygnalizacja świetlna dla rowerzystów.

 

W pierwszej wersji obejmował jedynie wykonanie projektu ścieżki rowerowej wzdłuż całej Alei Kijowskiej a następnie jego realizację; z możliwością jego kontynuacji na odcinku Wrocławska-Racławicka i Racławicka do torów kolejowych oraz mniejsze udogodnienia w innych miejscach długiej trasy łączącej parki oraz miejsca użyteczności publicznej.
W drugiej edycji zwróciliśmy również uwagę na newralgiczne skrzyżowanie Wrocławska - Prądnicka. Jego rychła przebudowa powinna uwzględnia możliwość jazdy na wprost dla rowerów, a więc połączenie z Parkiem Kleparskim, Fortami Kleparz a następnie wzdłuż Alej, więzienia – połączenie z istniejącą ścieżką rowerową wzdłuż Politechniki.
Postulowaliśmy również dyskutowane przez organy Dzielnic I i V umożliwienie dzielenia toru tramwajowego wzdłuż Domu Helclów przez tramwaj i rowerzystów (w tej chwili jest możliwość jazdy rowerem na długości połowy odcinka, tam gdzie między torami jest równa nawierzchnia, nie zaś kamienie) – co najpierw zostało wycenione bardzo wysoko (około 2 miliony złotych) a później otrzymało negatywną opinię ze względu bezpieczeństwo ruchu. Tymczasem rowerzyści i tak tamtędy czasem jeżdżą…
Opisane powyżej stadium projektu jest jednym z laureatów BO w 2016 roku, realizowanym w 2017 roku. Trwają ostatnie uzgodnienia z ZIKiT.

W roku 2017 zwróciliśmy uwagę na faktyczne połączenie Krakowa z Jurą Krakowsko-Częstochowską. Miasto opracowało koncepcję ścieżki rowerowej wychodzącej ze Zwierzyńca, a następnie przez Krowodrzę i Bronowice zmierzającej do granic miasta. A więc do owej wspominanej przez nas poprzednio Jury Krakowsko-Częstochowskiej i zwłaszcza Ojcowa.

Na terenie Krowodrzy ścieżka będzie się zaczynać na terenie stosunkowo mało uczęszczanej ulicy Przybyszewskiego, blisko salonu Mercedesa. Chcemy uzupełnić tę propozycję o dodatkowy przebieg trasy: pomiędzy ulicą Przybyszewskiego a ulicą Piastowską. Dzięki temu ścieżka zaczynałaby się w miejscu bardzo natężonego ruchu rowerowego, tam gdzie są akademiki, basen AGH, korty i inne użyteczności sportowe.
Dzięki temu dodatkowemu przebiegowi można będzie w przyszłości połączyć nie tylko Zwierzyniec, ale i Miasteczko Akademickie z granicami Krakowa, a potem z Jurą Krakowsko Częstochowską.

W kolejnych edycjach w projekcie „Łączymy Parki Krakowa” bierzemy pod uwagę Błonia, Park Jordana, Młynówkę Królewską, Park Wyspiańskiego i Park Krowoderski, zielony teren WKS Wawel, Planty oraz użyteczności publiczne: AGH, akademiki, Wyższą Szkołę Zarządzania Bankowości, Narodowe Centrum Nauki, Urząd Marszałkowski; stadiony Cracovii i Wisły; Politechnikę Krakowską oraz kilka szkół podstawowych i ponadpodstawowych i wiele innych miejsc.

Proponowane przez nas obszary wpisują się w sieć istniejących tras, ułatwią zdrowy, ekologiczny i bezpieczny transport. Przemieszczanie między miejscami zielonymi i ważnymi punktami miasta. W celach zawodowych i rekreacyjnych.

Umożliwi połączenie rowerowe między Starym Miastem, Zwierzyńcem, Krowodrzą, Bronowicami, Prądnikiem Białym, z możliwością kontynuacji do Zielonek i Ojcowa.

Jako że projekt ma charakter proekologiczny zmniejszenie istniejącej zieleni miejskiej winno być minimalne. Budowa ścieżki rowerowej kosztem części jezdni, części chodnika i w ostateczności kosztem jak najmniejszej części zielonej.

W obecnej edycji 2018:

- umożliwienie lepszego dotarcia z Dzielnicy V Krowodrza do Parku Krowoderskiego i Parku Wyspiańskiego, mieszczących się w aktualnej Dzielnicy IV Prądnik Biały; tablica informacyjna, która będzie zawierać informacje  o czasie dojazdu rowerem i dojścia pieszo do wspomnianych Parków.

- stacje napraw rowerów: w tej edycji w liczbie 5, w lokalizacjach wskazanych przez Mieszkańców w drodze konsultacji społecznych oraz po uzgodnieniach z ZIKiT i Miejskim Konserwatorem Zabytków (zwł. w zakresie Parku Krakowskiego). Potencjalnie lokalizacje stacji napraw (miejsca usytuowania zostaną poddane konsultacjom społecznym) Młynówka Królewska na wysokości ul. Urzędniczej (obok siłowni na wolnym powietrzu oraz górki saneczkowej) oraz na odcinku Młynówki w Bronowicach;  w Parku Vincentego á Paulo, w Parku Wyspiańskiego. Ponadto na najbardziej uczęszczanych ulicach Dz. V na terenach gminnych – np. u zbiegu najważniejszych ulic obecnej Krowodrzy, czyli Królewskiej oraz Alei Kijowskiej; inne możliwe: Aleja Kijowska, ul. Czarnowiejska, Lea, inne – według wskazań) ostateczna lokalizacja uzyskana zostanie przez wybór Mieszkańców Dzielnic (ankieta).

UZASADNIENIE PROJEKTU

zmniejszenie ruchu samochodowego i zastąpienie go transportem ekologicznym
- zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych
- skomunikowanie ważnych terenów rekreacyjnych Krakowa i użyteczności publicznych
- lepsze wykorzystanie istniejących ścieżek rowerowych i ich połączenie

Uzasadnienie treści wniosku: zgodny z poprzednią weryfikacją formalną. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
tablica informacyjna Tablica informacyjna dla rowerzystów i pieszych informująca o czasie dojazdu rowerem dojścia pieszego do Parków: Krowoderskiego i Wyspiańskiego 700,00 PLN
Samoobsługowa stacja obsługi rowerów Usytuowanie stacji obsługi rowerów,wytyczenie ścieżki rowerowej na podstawie koncepcji lub programu funkcjonalno-użytkowego 40 000,00 PLN
40 700,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wykonanie realizacja zadania 2019
Charakterystyka długoterminowych skutków: Ułatwienie dla pieszych i rowerzystów poprzez informację na tablicy o czasie dotarcia do Parku Krowoderskiego i Parku Wyspiańskiego; umożliwienie wykonywania drobnych napraw przez montaż samoobsługowych stacji napraw; koszty utrzymania stacji
40 700,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×