Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 104:

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Cechowej 57

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ul. Cechowa 57 w Krakowie (na terenie szkoły)

Opis projektu

Projekt zakłada budowę  nowego, funkcjonalnego placu zabaw dla dzieci  w wieku od około 3 lat do około 12 lat przy ul. Cechowej 57 (na terenie szkoły), składającego się z:  huśtawki wahadłowej podwójnej, huśtawki – bocianie gniazdo, huśtawki wagowej, zestawu zabawowego nr 1 (wieża, zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa, tunel, zjazd strażacki, podesty, drabinki/liny), zestawu zabawowego nr 2 (wieże, podesty,  2 zjeżdżalnie, przejścia, zjazd strażacki, ścianka wspinaczkowa, przeplot linowy, lada sklepikowa), karuzeli z kierownicą oraz dwóch sprężynowców. Pod urządzeniami, pod którymi bezwzględnie  wymagane jest  podłoże bezpieczne  (zestawy zabawowe, huśtawki wahadłowe, itd.) przewiduje się wykonanie  nawierzchni bezpiecznej typu CushionFALL (lub równorzędnej), tj.  bezpiecznej, ekologicznej nawierzchni w postaci zmiękczonych technologicznie zrębków drewnianych przeznaczona na place zabaw i tereny rekreacyjne, amortyzująca upadki i chroniąca przed urazami (barwionego na kolor np. niebieski). Ponadto na placu zabaw powinny się znaleźć minimum 4 ławki przeznaczone dla dzieci i opiekunów,  kosz na śmieci oraz regulamin placu zabaw.  Urządzenia powinny być wykonane z  materiałów odpornych na warunki atmosferyczne: drewno klejone zabezpieczone impregnacją, stal nierdzewna (rury, poprzeczki, zjeżdżalnie, śruby i osłony, itd), elementy polietylenowe (zadaszenia, balustrady, wypełnienia), podesty wykonane z płyt antypoślizgowych. Wszystkie urządzenia bezwzględnie  muszą posiadać  stosowne certyfikaty bezpieczeństwa. Sprzęt zostanie zamontowany na terenie zielonym z wydzielonymi strefami bezpiecznymi.  Ilość zaproponowanych urządzeń umożliwi bezpieczną zabawę dużej grupie dzieci.Urządzenia będą znajdować się w odpowiednich odległościach od siebie  zapewniających bezpieczeństwo użytkowania.
 Pod poszczególnymi  urządzeniami, w których występuje duże prawdopodobieństwo upadku zostanie wykonana powierzchnia bezpieczna. Przewidywana powierzchnia stref bezpiecznych dla to około 130 m2.Pozostałe urządzenia jak sprężynowce, karuzela,  huśtawka wagowa, ławki, kosz na śmieci będą znajdować się na ternie zielonym. Wszystkie urządzenia przewiduje się wykonać w jednym systemie i stylizacji, tak aby plac zabaw był funkcjonalny, ale zarazem estetyczny i zachęcający do korzystania z niego. Kolorowa nawierzchnia bezpieczna uatrakcyjni wygląd placy zabaw - przyciągając jeszcze bardziej dzieci.
Charakterystyczne parametry proponowanych do montażu urządzeń  zostały przedstawione na załącznikach graficznych. W związku z koniecznością wykonania placu zabaw w ramach zamówienia publicznego przedstawiono jedynie propozycję urządzeń.

Planowany plac zabaw powinien być ogólnodostępny dla wszystkich. Każdy z uczniów w ramach świetlicy, ale również po zajęciach lekcyjnych wraz z rodzicami, oraz każdy mieszkaniec miasta będzie mieć wstęp na plac zabawa. Przynajmniej w godzinach  funkcjonowania szkoły  plac zabaw będzie dostępny dla wszystkich zaintereoswanych nim osób.

Na obszarze, gdzie planowany jest  plac zabaw nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Również dla przedmiotowego zakresu nie ma konieczności pozyskiwania decyzji o warunkach zabudowy. Wymagane jest jedynie opracowanie dokuemntacji projektowej na mapie do celów projektowych i zgłoszenie wykonania robót budowlanych w zakresie budowy obiektów małej architektury.

Na załączniku graficznym wskazano dwie propozycje lokalizacji placu zabaw. Określenie precyzyjnie lokalizacji  na nieruchomości przy ul. Cechowej 57 powinna być poprzedzona szczegółową analizą na etapie realizacji projektu. Na terenie szkoły  jest kilka możliwości lokalizacji  przedmiotowego placu zabaw, ze względu  na powierzchnie działki.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Cel:
stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania czasu

Od 1 września 2018 r.  w szkole przy ul. Cechowej 57 będzie utworzona nowa lokalizacja Szkoły Podstawowej nr 97 (zlokalizowanej w sąsiedniej dzielnicy Swoszowice przy ul. Judyma), w której przewiduje się utworzenie 4-5 oddziałów klas 1 Szkoły Podstawowej. Ze względu na przepełnienie Szkoły Podstawowej  nr 97 przy ul. Judyma, nowi najmłodsi uczniowie szkoły  (kl. 1) będą dowożeni autobusami na ul. Cechową (do innej dzielnicy miasta)  około 4.5 km od swojej szkoły rejonowej. Duża cześć dzieci do końca dnia, ze względu na brak  bezpośredniego połączenia  komunikacyjnego z dzielnicą w której mieszkają, będzie pozostawało pod opieką świetlicy szkolnej.   Uczniowie, w ramach zajęć szkolnych oraz później w ramach świetlicy,   będą potrzebowali miejsca do zabawy i aktywnego spędzenia czasu, a budowa placu zabaw im to umożliwi.  Ponadto  dobrze funkcjonujący plac zabaw zachęca nauczycieli do  organizowania zajęć na świeżym powietrzu. Nowy plac zabaw zapewni rodzicom dzieci dowożonych do nowej szkoły poczucie bezpieczeństw, że ich pociechy mają na terenie szkoły  bezpieczne miejsce do zabawy, a nie tylko betonowe boisko szkole.   Teren przy szkole  jest rozległy, ale równocześnie niezagospodarowany i zaniedbany, bez jakiegokolwiek wyposażenia przeznaczonego dla dzieci w wieku 7-12 lat. Na terenie tym  nie ma infrastruktury, która w jakikolwiek sposób mogłaby uatrakcyjnić dzieciom pobyt na zajęciach organizowanych  poza budynkiem.  Budowa nowego placu zabaw podniesie atrakcyjność terenu szkoły, a miejsce stanie się dużo przyjemniejsze dla uczniów, jaki  i okolicznych mieszkańców.
Utworzenie na terenie szkoły placu zabaw umożliwi   również integrację mieszkańców z różnych dzielnic: Swoszowic oraz Podgórza Duchackiego,  a także będzie pełnił funkcję społeczną, poprzez oderwanie dzieci od  telefonów, komputerów, a uczniom nowej szkoły podstawowej ułatwi  łatwiejszą klimatyzację w nowym miejscu oddalonym od domu rodzinnego. Uczniowie w czasie zajęć świetlicowych , a później  wraz z rodzicami będą mogli aktywnie po zajęciach spędzić a czas, a okoliczni mieszkańcy będą  integrować się z nowymi "przyjezdnymi " sąsiadami zawierając nowe znajomości.
Należy również zwrócić uwagę, że każdy nowy ciekawy plac zabaw przyciąga rodziny z dziećmi z dalszych odległości, gdyż dzieci lubią nowości, a rodzice na nowych placach zabaw mają poczucie bezpieczeństwa ze względu na nowe urządzenia i bezpieczne nawierzchnie. Nowy plac zabaw uatrakcyjni okolicę, gdyż dzieci pozyskają nowe funkcjonalne miejsce do zabawy.
Ponadto zlokalizowanie placu zabaw na ogrodzonym terenie szkoły daje poczucie bezpieczeństwa rodzicom i nauczycielom, ze względu na utrudnione  szybkie oddalenie się dzieci poza teren szkoły.

 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
3 urządzenia gimnastyczne np. Steper 2-stanowiskowy, wahadło 2-stanowiskowe, Twister 3-stanowiskowy wraz z montażem 15 000,00 PLN
Ogrodzenie Ogrodzenie 17 600,00 PLN
transport i montaż urządzeń 13 000,00 PLN
dokumentacja projektowa koszt dokumentacji projektowej, w tym koszt mapy do celów projektowych oraz koszt dokonania zgłoszenia do organu montażu obiektów małej architektury 7 000,00 PLN
huśtawka wahadłowa huśtawka wahadłowa dla 2 osób 3 500,00 PLN
huśtawka wagowa huśtawka wagowa dla 2 dzieci 2 500,00 PLN
zestaw nr 1 zjeżdżalnie, ścianki wspinaczkowej, tunelu, zjazd strażacki, podesty, drabinki/liny - zgodnie z charakterystyką zawartą w załączniku 11 600,00 PLN
zestaw nr 2 podesty, zjeżdżalnie, przejścia, zjazd strażacki - zgodnie z charakterystyką zawartą w załączniku 13 600,00 PLN
huśtawka - bocianie gniazd 1 szt. 5 500,00 PLN
karuzela z kierownicą bezpieczna dla dzieci karuzela z wewnętrznymi siedziskami z kierownica w środku 6 100,00 PLN
sprężynowiec -konik 1 szt. 1 200,00 PLN
sprężynowiec - samochód 1 szt. 1 800,00 PLN
ławki 4 szt. 3 500,00 PLN
kosz na śmieci 1 szt. 700,00 PLN
regulamin placu zabaw oraz tablica informacyjna tablica z regulaminem oraz wykonanie i montaż tablicy informującej o wykonaniu zadania ze środków Budżetu Obywatelskiego 700,00 PLN
nawierzchnia bezpieczna 130 m2 nawierzchni bezpiecznej typu CushionFALL (lub równorzednej) wraz z wykonaniem. 37 000,00 PLN
140 300,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Realizacja zadania Przygotowanie materiałów do przetargu, ogłoszenie przetargu. Rozstrzygniecie przetargu, zawarcie umowy. Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym pozyskanie mapy do celów projektowych, uzgodnienie projektu z realizatorem (okres wynika z konieczności wykonania mapy do celów projektowych). Zgłoszenie wykonywania robót - przeprowadzenie procedury w organie i uzyskanie zaświadczenia niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia. Wykonanie nawierzchni, montaż urządzeń, zainstalowanie ławek, itd. - zakończenie realizacji inwestycji. Styczeń - Czerwiec 2019

Galeria

Załączniki

Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja funkcjonalnego, ogólnodostępnego, ogrodzonego placu zabaw, wzbogaconego o urządzenia siłowni zewnętrznej ma na celu stworzenie zainteresowanym osobom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania czasu, pełniąc jednocześnie funkcję społeczną oraz integracyjną. Plac zabaw wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej, dostępny w godzinach od 8.00 do 15.00, przeznaczony będzie dla każdego mieszkańca miasta, w szczególności dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 97, dowożonych z lokalizacji przy ul. Judyma 10 (dzielnica Swoszowice) do szkoły przy ul. Cechowej 57 (dzielnica Podgórze Duchackie).
140 300,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×