Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 40:

Warsztaty wprowadzające w świat nowoczesnej elektroniki

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków - miejsce posiadające odpowiednie zaplecze techniczne do przeprowadzenia warsztatów zgodnie z zaproponowanym opisem.

Opis projektu

Rekrutacja do poszczególnych części zadania jest otwarta.

Całość zadania składa się z czterech podstawowych działań:
1. Kurs radiowy (40 osób, 8 spotkań + warsztaty) przygotowujący do egzaminu na świadectwo operatora w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej. Uczestnicy podczas ośmiu półtoragodzinnych spotkań oraz dwudniowego warsztatu poznają prawne, techniczne i praktyczne wiadomości. Amatorska radiokomunikacja oraz ludzie posiadający takie umiejętności są nieocenieni w przypadku klęsk żywiołowych (jak powódź) lub dużych wydarzeń o charakterze społecznym (jak ŚDM). Ponadto kurs taki przyczyni się do podniesienia możliwości obronności kraju oraz politechnizacji społeczeństwa. Warsztaty powinny odbyć się w otoczeniu o zmniejszonym poziomie elektrosmogu.


2. Kurs programowania mikrokontrolerów (10 osób x 4 edycje) - podczas kursu uczestnicy nauczą się podstaw programowania mikrokontrolerów na potrzeby misji balonu stratosferycznego, a napisane przez nich oprogramowanie zostanie wysłane na granice kosmosu.
Kurs przyczyni się również do lepszego zrozumienia otaczających nas coraz bardziej zautomatyzowanych urządzeń elektronicznych i stanie się inspiracją do dalszego rozwoju i zgłębiania wiedzy technicznej przez uczestników.


3. Kurs lutowania i podstaw elektroniki (10 osób x 4 edycje)– podczas zajęć uczestnicy własnoręcznie zbudują i uruchomią urządzenie nadawczo odbiorcze, poznają podstawowe elementy elektroniczne, ich działanie i zastosowanie. Nauczą się też poprawnie posługiwać narzędziami do lutowania. Stworzone podczas warsztatów urządzenia zostaną wysłane w misji balonowej.
Dodatkowo, zdobyte podczas warsztatów umiejętności pozwolą uczestnikom na diagnozę i naprawę prostych domowych urządzeń elektronicznych.


4. Misja balonu stratosferycznego (około 300 do 500 osób) będąca zwieńczeniem naszych działań pozwoli przekonać się, że każdy obywatel Krakowa może wziąć udział w tzw. citizen science. Podczas misji zostanie wysłany balon stratosferyczny z ładunkiem zawierającym przygotowaną podczas wcześniejszych warsztatów aparaturę pomiarową, radiową oraz kamerę która pozwoli zobaczyć krzywiznę ziemi oraz czerń kosmosu. Dane z czujników oraz obraz z kamery będą na bieżąco przekazywane na ziemię oraz retransmitowane w Internecie. Zebrane dane zostaną udostępnione do domeny publicznej.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

W świecie otaczającej nas z każdej strony techniki, człowiek czuje się coraz bardziej zagubiony. Wynika to zarówno z podupadającej edukacji technicznej, rosnącego skomplikowania urządzeń elektronicznych oraz rosnącego tempa życia. Wychodząc tym problemom naprzeciw uważamy, ze działania zmierzające do poprawy edukacji technicznej są dla polskiego społeczeństwa niezwykle ważne. W szczególności alternatywne metody komunikacji oraz ludzie posiadający specjalistyczną wiedzę są nieodzowni w niespokojnej sytuacji w Europie. Istotnym jest również zrozumienie podstaw działania otaczających nas urządzeń elektronicznych oraz budowanie społecznego zaangażowania w działalność naukowo badawczą w domenie publicznej.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
4x Warsztaty i nauka lutowania Koszt obejmuje zakup zestawów edukacyjnych, materiałów oraz wynagrodzenie dla osób prowadzących. 6 500,00 PLN
4x Warsztaty i nauka programowania mikrokontrolerów Koszt obejmuje zakup płytek prototypowych z mikrokontrolerami, zestawów części, przyrządów pomiarowych, druk materiałów szkoleniowych oraz wynagrodzenie dla osób prowadzących. 10 600,00 PLN
Kurs radiowy Zakup sprzętu radiowego oraz pomiarowego i wynagrodzenie dla osób prowadzących. 40 000,00 PLN
Wypuszczenie balonu stratosferycznego Koszt obejmuje zakup powłoki, napełnienie gazem, uzyskanie wszelkich wymaganych prawem pozwoleń, poszukiwanie ładunku, system do śledzenia. 8 500,00 PLN
Promocja zadania Druk plakatów, ulotek, materiałów informacyjnych, reklamy w mediach społecznościowych, reklamy na stronach www. 5 000,00 PLN
Koordynacja zadania Koszt koordynacji zadania 5 000,00 PLN
75 600,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Warsztaty i nauka lutowania podczas zajęć uczestnicy własnoręcznie zbudują i uruchomią urządzenie marzec- czerwiec
Warsztaty i nauka programowania mikrokontrolerów podczas kursu uczestnicy nauczą się podstaw programowania mikrokontrolerów na potrzeby misji balonu stratosferycznego, a napisane przez nich oprogramowanie zostanie wysłane na granice kosmosu. marzec - czerwiec
Kurs radiowy Uczestnicy podczas ośmiu półtoragodzinnych spotkań oraz dwudniowego warsztatu plenerowego poznają prawne, techniczne i praktyczne wiadomości. Marzec - październik
Wypuszczenie balonu stratosferycznego Podczas misji zostanie wysłany balon stratosferyczny z ładunkiem zawierającym przygotowaną podczas wcześniejszych warsztatów aparaturę pomiarową, radiową oraz kamerę która pozwoli zobaczyć krzywiznę ziemi oraz czerń kosmosu. kwiecień - grudzień
Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja zadania przyczyni się do poszerzenia wiedzy w zakresie elektroniki, urządzeń radiowych i radiokomunikacji.
75 600,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×