Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 99:

Zaparkuj w Podgórzu

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków, Powstańców Wielkopolskich 6

Opis projektu

Propozycja zakłada utworzenie na terenach terminala autobusowego "Podgórze SKA" parkingu dla rowerów, motocykli i samochodów.
Parking taki, mógłby powstać m.in. na działkach 450/4, 450/3 oraz 451/15 w formie modułowej konstrukcji stalowej.Tego typu rozwiązania z powodzeniem  stosowane są nie tylko za granicą, ale również w Polsce.Pozwalają one na znaczące obniżenie kosztów jak i czasu niezbędnego dla realizacji inwestycji w porównaniu do tradycyjnych obiektów budowlanych.Warto też podkreślić, że wedle opinii specjalistów są tańsze w późniejszej eksploatacji i konserwacji.

W ramach zadania należy wyszczególnić 3 główne etapy oraz ich koszty:

1/ Przygotowanie dokumentacji
2/ Wybór wykonawcy / postępowanie przetargowe
3/ Realizacja inwestycji

Koszty:
1/ Dokumentacja - Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie w roku 2017 przeprowadził przetarg na dokumentację techniczną dla podobnego przedsięwzięcia. Szacunkowo można przyjąć 300 tysięcy złotych.
2/ Wybór wykonawcy - postępowanie przetargowe nie podlega wycenie, powinno odbyć się w ramach zadań własnych realizowanych przez miasto bądź spółki miejskie
3/ Realizacja inwestycji - wedle informacji prasowych, koszty utworzenia jednego stanowiska parkingowego przy zastosowaniu technologii modułowej są niższe aniżeli w przypadku parkingów kubatorowych, tj. w przedziale między 12, a 20 tysięcy złotych za jedno miejsce. Na potrzeby tego wyliczenia można przyjąć wartość średnią, tj. 16 tysięcy złotych, co przy 131 stanowiskach parkingowych dawałoby łączną kwotę na poziomie 2 milionów 96 tysięcy złotych.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Rejon ulic Wielickiej i Powstańców Wielkopolskich jest obszarem, w którym obecnie powstało wiele nowych inwestycji biurowych.
Niestety, nie wszyscy mieszkańcy Krakowa mają zapewnione wygodne i szybkie połączone komunikacją miejską pozwalające na dotarcie do pracy.
W efekcie korzystają z samochodów i parkują je w obszarze osiedli mieszkaniowych na Płaszowie i Zabłociu. Często krążąc w poszukiwaniu miejsca po wąskich uliczkach i generując smog, który jest problemem całego Krakowa. W weekendy, byłby idealnym punktem dla odwiedzających Kraków, przybywających z południa i wschodu. Po pozostawieniu samochodu w tym rejonie mogliby pieszo dostać się MOCAKu, Fabryki Schindlera czy na kopiec Krakusa.

Ze względu na bliskość przystanku SKA Podgórze, ze stanowisk rowerowych mogliby korzystać mieszkańcy sąsiadujących osiedli, tj. Płaszów, Zabłocie, Stare Podgórze w celach przesiadkowych.

Należy też podkreślić, że budowę parkingu we wskazanym miejscu dopuszczają zapisy planu miejscowego "Zabłocie".

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Dokumentacja techniczna 300 000,00 PLN
Realizacja inwestycji Realizacja inwestycji 2 100 000,00 PLN
2 400 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przetarg na dokumentację techniczną Przetarg na dokumentację techniczną I kw. 2019
Przetarg na wykonawcę Przetarg na wykonawcę II-III kw.2020 r.
Realizacja inwestycji Realizacja inwestycji III-IV kw. 2020 r.

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja zadania wpłynie na zwiększenie ilości miejsc parkingowych w rejonie przystanku SKA Podgórze, jak również będzie generowała koszty wynikające z bieżącego utrzymania parkingu. w przypadku ujęcia w/w parkingu w Podstrefie P5-strefy Płatnego Parkowania parking będzie generował również zyski z tytułu opłat za parkowanie.
2 400 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×