Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 17:

Trening samoobrony i asertywności dla dziewcząt

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków

Opis projektu

Jako osoba, która dzięki projektowi Budżetu Obywatelskiego 2016 odbyła już zajęcia WenDo chcę zgłosić projekt, który pomoże dziewczynkom i nastolatkom poradzić sobie w trudnych sytuacjach i zapobiec przemocy, na którą są narażone od najmłodszych lat.
 
Chcę by odbyło się 8  takich warsztatów dla dziewczynek i nastolatek w wieku od 7 do 19 lat (warsztaty z podziałem na ok 4 grupy wiekowe
(dla uczennic szkół podstawowych, ponadpodstawowych)

Chcę by dziewczynki i nastolatki mieszkające w Krakowie i  uczennice krakowskich szkół  miały szanse zwiększyć swoje bezpieczeństwo, podnieść poczucie własnej wartości, rozwijać się i spędzić dobrze wolny czas.
Na początek proponuję im udział w warsztatach prowadzonych znaną na całym świecie metodą WenDo, w których mogą wziąć udział dziewczynki już od 7 roku życia, także z jakimś rodzajem niepełnosprawności. W zajęciach mogą wziąć udział wszystkie dziewczęta. Nie ma znaczenia czy są wysportowane, czy nie. Bez względu na siłę fizyczną, każda dziewczyna jest się w stanie obronić.
 
CO TO WENDO?
WenDo jest metodą, która została stworzona w Kanadzie specjalnie dla dziewczynek i kobiet. Uczy jak w każdej sytuacji: w miejscu publicznym, na ulicy, w szkole lub pracy, w domu - przestać czuć się bezradną i bezbronną. Uczy także, jak reagować na przemoc. Wzmacnia poczucie pewności siebie i poczucie własnej wartości. Pomaga rozwiązywać konflikty, przełamać stereotypy i obawy, poczucie winy i wstyd. WenDo jest metodą, która łączy samoobronę fizyczną z samoobroną psychiczną. Od "zwykłej" samoobrony
WenDo różni się między innymi tym, że wielkie znaczenie przywiązuje do asertywności. Na WenDo poznając swoje własne granice, dziewczynki uczą się także szanować granice innych ludzi. WenDo jako metoda samoobrony psychicznej przekazuje wiedzę na temat skutecznych metod komunikowania się i wyrażania własnych potrzeb, emocji, zdania. Umiejętności zdobyte na WenDo są przydatne zarówno w życiu prywatnym jak i w szkole lub pracy.
Podczas warsztatu WenDo kobiety i dziewczęta mają możliwość poznania własnej siły oraz wypróbowania nowych sposobów zachowań (asertywnych). Odbywają się ćwiczenia z zakresu efektywnej komunikacji i rozwiązywania konfliktów. W zakresie samoobrony fizycznej ćwiczą techniki (ciosy, kopnięcia, uwolnienia, bloki), dzięki którym doświadczają własnej siły oraz uczą się jak się bronić w sytuacji zagrożenia używając tylko własnego ciała.
 
Warsztat to łącznie 16 godzin lekcyjnych (12 zegarowych) kompleksowych zajęć. W trakcie warsztatów uczestniczki otrzymują materiały podnoszące ich bezpieczeństwo. Na koniec uczestniczki dostają dyplomy.
Podczas zajęć dziewczęta uczą się:
· jak poczuć swoją siłę i podnieść poczucie wartości
· jak odpowiadać na zaczepki
· jak rozpoznać zagrażające sytuacje i jak reagować
· jak sobie radzić w trudnych sytuacjach
· jak odmawiać jeśli czegoś nie chcą, albo nie wiedzą czy chcą
· jak podejmować decyzje - te proste i te trudne
· jak się obronić, jak się uwolnić (ciosy, kopnięcia, uwolnienia)
· jak używać swojego głosu w sytuacji zagrożenia
· jak ochronić własne granice fizyczne i psychiczne
· jak współpracować z innymi i jak się wspierać w grupie
· jak się komunikować bez przemocy
· jak w sposób pokojowy rozwiązywać spory
· uczą się elementów świadomej, niewymuszonej zgody w relacjach intymnych
· jak uniknąć przemocy psychicznej jak i fizycznej
Po zakończeniu warsztatu uczestniczki mają poczucie własnej siły oraz przekonanie o prawie i realnych możliwościach obrony własnych granic zarówno w kontekście fizycznym (samoobrona) jaki psychicznym (asertywność). Wzrasta poczucie własnej wartości oraz sprawczości i wpływu na własne życie. Zdobyte na zajęciach umiejętności z zakresu komunikacji i asertywności pomagają lepiej funkcjonować w relacjach z innymi ludźmi.

ILE TRWAJĄ WARSZTATY?
Czas trwania poszczególnych warsztatów to 12 godzin zegarowych podzielonych na kilka spotkań - czas trwania poszczególnego bloku uzależniony od grupy wiekowej. Zajęcia są realizowane w małych kameralnych grupach (maksymalnie 12 dziewczynek). Tu nie chodzi o spędy w sali gimnastycznej i "rzucanie na matę", ale o prawdziwe bezpieczeństwo.
Warsztaty będą prowadzone według harmonogramu w 2019 roku.
 
KTO POPROWADZI WARSZTATY?
Każde warsztaty prowadzony będzie, zgodnie z międzynarodowymi standardami przez zespół 2 certyfikowanych w metodzie WenDo trenerek. Polskie trenerki ukończyły minimum 370 godzin kursu przygotowującego do prowadzenia takich zajęć. Część z nich ma już 15 letnie doświadczenie w tej pracy.
 
JAK BYŁO DO TEJ PORY?
Już w 2017 roku prawie 120 dziewczynek z Krakowa miało okazję wziąć udział w takich zajęciach, dzięki edycji BO z 2016 roku. Dziewczynkom bardzo podobały się te zajęcia. Chętnie w nich uczestniczyły, mimo, że musiały poświęcić na to kilkanaście godzin, także w weekendy.
Z informacji uzyskanych z ankiet po zajęciach Wendo dla dorosłych kobiet , które uczestniczyły kiedyś w WenDo niemal wszystkie  stwierdziły, że każda dziewczynka powinna mieć możliwości wzięcia udziału w WenDo, ponieważ gdyby same wzięły udział w takich zajęciach, uniknęły by w życiu wielu niebezpiecznych sytuacji. 86% tych kobiet w ciągu pół roku po szkoleniu przydała się wiedza i umiejętności zdobyte na WenDo, a 93% ocenia że WenDo jest skuteczną metodą przeciwdziałania przemocy.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Choć często o tym nie myślimy, to przemoc, z którą spotykają się dzieci różni się skalą i rodzajami w zależności od tego czy są dziewczynkami czy chłopcami. Wskazują na to badania zarówno instytucji publicznych (Instytutu Badań Edukacyjnych 2014, statystyki Komendy Głównej Policji, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Krajowy Program Działań na rzecz Równego Traktowania 2013). Na przemoc seksualną i molestowanie – najbardziej narażone są dziewczęta. Dziewczęta między 15-19 rokiem życia stanowią 50% ofiar przemocy seksualnej w skali światowej. Dziewczęta i młode kobiety pomiędzy 16 a 24 rokiem życia stanowią najbardziej narażoną na przemoc grupę kobiet. Co trzecia nastolatka doświadcza przemocy seksualnej na randkach i w związkach z rówieśnikami.
Jak możemy przeczytać w raporcie „EU Kids on line” różnice istnieją także w odniesieniu do zagrożenia cyberprzemocą. W szczególności, jak wynika z badań, chłopcy częściej są użytkownikami i twórcami oraz osobami upowszechniającymi obraźliwe, nienawistne, nawołujące do przemocy treści oraz treści pornograficzne. Z kolei dziewczyny są częściej adresatkami tego rodzaju przemocowych zachowań w Internecie (częściej otrzymują obraźliwe komentarze o treści seksualnej). Zarówno chłopcy, jak i dziewczęta są narażeni na cyberbulling.
Nastolatki, które doświadczają przemocy często podejmują zachowania seksualne wysokiego ryzyka, próby samobójcze, uzależniają się od środków odurzających, mają zaburzenia odżywiania się (95% chorych to dziewczęta). W ostatnim czasie na światło dzienne wychodzą przypadki, w których nękani uczniowie i uczennice podejmują próby samobójcze.
Z najnowszych europejskich badań wynika, że polskie dziewczęta mają najniższe poczucie własnej wartości w całej Europie i najgorsze przekonania na temat siebie i swojego ciała.
To wszystko wpływa zarówno na to jak teraz radzą sobie w życiu codziennym, ale także na to jak przyszłości będą budować relacje z bliskimi, czy będą aktywnymi mieszkankami naszej dzielnicy/miasta, czy będą miały dobrą pracę itd. Te przerażające statystyki znajdują częściowe potwierdzenie w wynikach badań dotyczących Krakowa i poszczególnych dzielnic.
Jak wynika z rankingu dotyczącego m.in. bezpieczeństwa w poszczególnych dzielnicach i możliwości spędzania wolnego czasu - niestety Prokocim i Bieżanów są na szarym końcu. Z badań Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień przeprowadzone w Krakowie wśród 10 134 uczniów, w tym 5
183 uczniów szkół podstawowych, 2 814 szkół gimnazjalnych oraz 2 137 szkół ponadgimnazjalnych. Dotyczących stosowania używek i substancji zmieniających świadomość . wynika, że 19% dziewcząt i 18% chłopców ze szkół gimnazjalnych raz lub kilka razy w życiu próbowało alkoholu. 32% dziewcząt i chłopców ze szkół ponadgimnazjalnych deklaruje, że sięga po alkohol kilka razy w miesiącu.
Sytuacja dziewczynek jest jeszcze gorsza w kwestii przyjmowania leków w celu zmiany nastroju, niemal dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców przyjmuje takie leki! Aż 11% dziewcząt i 6% chłopców ze szkół gimnazjalnych deklaruje sięganie po leki w celu zmiany nastroju, przynajmniej raz w swoim życiu. W przypadku szkół ponadgimnazjalnych: 15% dziewcząt i 7% chłopców.
Niestety dziewczynki często zupełnie nie wiedzą, w jaki sposób można przeciwstawiać się namowom, przemocy, wymuszeniom, jak w takich sytuacjach reagować, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo, albo uzyskać pomoc.
Dlatego potrzebne są m.in. takie zajęcia.
Niniejszy projekt jest zgodny z miejskimi politykami dotyczącymi bezpieczeństwa. Na początku tego roku radni uchwalili nowy program „Bezpieczny Kraków”. Jednym z jego celów jest ograniczenie zjawiska agresji i przemocy w szkołach.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
zespół trenerski dwie certyfikowane trenerki metody WenDo na wszystkie godziny zajęć - łącznie 96h zegarowych (koszt 1h pracy jednej trenerki 125zł) za 8 warsztatów (16 dni po 6h) 24 000,00 PLN
wynajem sal w przypadku braku sal w zasobach miasta szacuję, że wynajem sali na dwa dni to koszt 700zł. Dla 8 warsztatów to koszt 5600zł 5 600,00 PLN
catering ciepły posiłek, napoje zimne i ciepłe, owoce dla wszystkich uczestniczek w każdym dniu zajęć (dieta mięsna, wegetariańska, wegańska) dla 12 uczestniczek plus 2 trenerki i 1 opiekun grupy ze strony Zamawiającego 6 000,00 PLN
35 600,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
przeprowadzenie zamówienia przeprowadzenie zamówienia na zespoły trenerskie styczeń - luty 2019
przeprowadzenie zamówienia przeprowadzenie zamówienia na catering styczeń - luty 2019
ogłoszenie harmonogramu warsztatów i rekrutacja do I tury warsztatów nabór do wszystkich 4 grup warsztatowych (grupy wiekowe 7-10, 11-14, 15-17, 18-19) marzec 2019
przeprowadzenie warsztatów i ewaluacja I tury warsztatów przeprowadzenie warsztatów i ewaluacja w okolicach Dnia Dziecka kwiecień- czerwiec 2019
ogłoszenie harmonogramu warsztatów i rekrutacja do II tury warsztatów nabór do wszystkich 4 grup warsztatowych (grupy wiekowe 7-10, 11-14, 15-17, 18-19) wrzesień 2019
przeprowadzenie warsztatów i ewaluacja II tury warsztatów przeprowadzenie warsztatów i ewaluacja pażdziernik-listopad 2019
Charakterystyka długoterminowych skutków: WenDo jest metodą przeciwdziałania przemocy wobec dziewcząt i kobiet. Uczy jak w każdej sytuacji: w miejscu publicznym, na ulicy, w pracy, w domu - przestać czuć się bezradną i bezbronną. Przeprowadzone w ramach BO warsztaty będą miały na celu wzmocnienie wśród uczestniczek pewności siebie i poczucia własnej wartości. WenDo uczy solidarności między kobietami, współpracy, pomaga rozwiązywać konflikty, przełamać stereotypy i obawy, a także poczucie winy i wstydu. Umiejętności zdobyte na WenDo są przydatne zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.
35 600,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×