Projekt lokalny - Dzielnica II NR 1:

Milonga na Mogilskim - edycja 2

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt lokalny - Dzielnica II

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: rondo Mogilskie

Opis projektu

Projekt „Milonga na Mogilskim” ma na celu ożywienie kulturalne martwej przestrzeni ronda Mogilskiego. Organizowane co tydzień w sobotnie, sierpniowe wieczory milongi połączone z nauką tanga i muzyką na żywo pozwolą wykorzystać potencjał miejsca które służyło dotychczas tylko jako centrum przesiadkowe. Osoby chętne skorzystają z wiedzy wykwalifikowanych instruktorów, potańczą w rytm tanga lub przystaną i posłuchają granej na żywo muzyki. Tak projekt był realizowany w 2016 r.

 
 
 
Na potrzeby projektu wykorzystana zostanie istniejąca infrastruktura znajdująca się na rondzie Mogilskim.  Osoby wykonujące muzykę na żywo będę znajdować się na podeście, który umieszczony jest na ruinach fortu. Tam też zostanie umieszczony sprzęt nagłośnieniowy. Rolę „parkietu tanecznego” będzie pełniła płyta dolnego poziomu ronda Mogilskiego. Każda milonga z zaplanowanych czterech będzie trwała dwie godziny i dzieliła się na dwie godzinne części: pierwszą z instruktażem podstawowych kroków i drugą z regularną milongą. Powyższa formuła zdała egzamin podczas milong organizowanych w ramach zadań budżetu obywatelskiego w 2016 r., które cieszyły się dużą frekwencją.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt pomoże w ożywieniu olbrzymiej i niewykorzystanej dotychczas na cele kulturalne przestrzeni, a także zainicjować powstanie dzielnicowego centrum, którego dotychczas Grzegórzki nie miały. Intencją „Milongi na Mogilskim” jest nie tylko dostarczenie darmowej i ogólnodostępnej nauki tańca i obcowania z muzyką, ale również zainspirowanie kolejnych inicjatyw, które pozwolą wspomnianej przestrzeni ożyć i służyć  mieszkańcom do innych funkcji niż tylko centrum przesiadkowe.


 
 
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Muzycy 3 umowy o dzieło dla muzyków za 4 dwugodzinne występy 6 000,00 PLN
Instruktorzy 2 umowy o dzieło za przeprowadzenie 4 godzinnych warsztatów dla 2 instruktorów 2 500,00 PLN
Sprzęt nagłośnieniowy wraz z obsługą Wynajem sprzętu nagłośnieniowego 5 000,00 PLN
Podest Koszt wynajmu podłogi tanecznej 6 000,00 PLN
Prąd 500,00 PLN
20 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Zawarcie umów Zawarcie umów o dzieło 05.2019
Tańczymy! Organizacja milong 08.2019
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt pomoże w ożywieniu olbrzymiej i niewykorzystanej dotychczas na cele kulturalne przestrzeni, a także zainicjować powstanie dzielnicowego centrum, którego dotychczas Grzegórzki nie miały. Intencją „Milongi na Mogilskim” jest nie tylko dostarczenie darmowej i ogólnodostępnej nauki tańca i obcowania z muzyką, ale również zainspirowanie kolejnych inicjatyw, które pozwolą wspomnianej przestrzeni ożyć i służyć mieszkańcom do innych funkcji niż tylko centrum przesiadkowe. Projekt realizowany przez KBF w 2016 roku. Budżet założony przez wnioskodawcę na 2019 rok jest realny.

×