Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 37:

"Co nas uszczęśliwia w Krakowie" - Konkurs fotograficzny

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Konkurs jest dedykowany dla wszystkich mieszkańców Krakowa, a organizatorem może być jedna z instytucji miejskich (np.Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Historii Fotografii lub dowolny Kluby Kultury) lub wyłoniona organizacja w drodze otwartego konkursu. Wnioskuję, w miarę prawnych możliwości, aby włączono mnie jako wnioskodawcę w grono decyzyjne podczas wyłaniania organizatora.
W pierwszej fazie należy opracować regulamin konkursu, gdzie powinniśmy określić dwie kategorie wiekowe, określić parametry fotografii oraz liczbę składanych prac przez jednego uczestnika - sugeruję max. 2 prace.
Organizator winien wykonać promocję konkursu i zaprosić do udziału w jury osoby związane z fotografią  (np. uznani fotograficy, fotografowie parający się fotografią rzemieślniczą oraz zwycięzcy innych znanych konkursów fotograficznych) w liczbie minimum 50% całego składu z czego pełny skład nie powinien być mniejszy aniżeli 6 osób.
Nagrody:
Grand Prix konkursu - praca o szczególnych walorach, mogąca być wizytówką Krakowa w publikacjach i kampaniach promocyjnych miasta. Przyznanie jej powinno być warunkowe - jeśli żadna praca nie spełni oczekiwań nagroda nie będzie przyznana. Wysokość nagrody pieniężnej 3 000 zł.
W obu kategoriach wiekowych: 1 miejsce - 1500 zł, 2 miejsce - 1000 zł, 3 miejsce - 500 zł oraz wyróżnienia. Decyzję o liczbie wyróżnień należy uzależnić od poziomu wykonanych fotografii oraz wielkości wystawy pokonkursowej.
Wyłonimy również nagrodę publiczności spośród wystawionych prac w głosowaniu. Wybór metody głosowania należy pozostawić organizatorowi konkursu. Np. podczas trwania wystawy lub on-line itp. Nagroda 1000 zł. (pieniężna lub rzeczowa)
Wyróżnienia w formie nagród rzeczowych - łączna wartość do 2000 zł dla wszystkich wyróżnień.
W przypadku nie przyznania nagrody Grand Prix organizator konkursu pozostałą kwotę pieniędzy przeznaczy na inne cele związane z konkursem.

Nagrody należy wręczyć podczas wernisażu wystawy. Wystawa nie powinna trwać krócej aniżeli 2 tygodnie, a miejsce jej organizacji należy pozostawić do decyzji organizatora.
W przypadku realizacji projektu przez jednostkę miejską należy uwzględnić inne dodatkowe uhonorowanie zwycięzców, takie jak np. nagrody rzeczowe pozyskane z UMK, a do promocji konkursu należy wykorzystać wszystkie dostępne kanały komunikacji z mieszkańcami będące w dyspozycji UMK. Oczywiście za zgodą stosownych wydziałów nie należy wykluczać tego typu wsparcia dla innego organizatora konkursu aniżeli jednostki miejskiej.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Fotografia towarzyszy mieszkańcom od wielu lat, jest dziś dostępna dla każdego, a poprzez ten konkurs poznamy co Krakowianie doceniają w zmieniającym się otoczeniu. Będzie to znakomita podpowiedź co dalej... Dobrze zorganizowany, powszechny konkurs uwrażliwia nas na sztukę i choć jest to swoista rywalizacja, zapewne zintegruje mieszkańców wkoło przykładów dobrych zmian i zachowań.
Najlepsze prace wyłonione w konkursie przysłużą się promocji Krakowa, a ich autorzy realnie wpłyną na postrzeganie naszego miasta.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Promocja. Ogłoszenie konkursu i promocja oraz promocja wystawy. 6 000,00 PLN
Organizacja konkursu. Organizacja konkursu: wyłonienie jury, obrady jury, prezentacja prac dla jury itp. 2 000,00 PLN
Wystawa. Organizacja wystawy pokonkursowej wraz z wernisażem. 8 000,00 PLN
Nagrody. Nagrody dla zwycięzców. 12 000,00 PLN
28 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wyłonienie organizatora. Podjęcie decyzji przez wydział realizujący kto będzie organizatorem konkursu. do 03.2019
Konkurs fotografii. Przeprowadzenie konkursu: ogłoszenie konkursu, nabór prac, wyłonienie zwycięzców itp. 04 - 09. 2019
Wystawa. Wernisaż i wystawa z wręczeniem nagród. 10-12.2019

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Przewidywane długoterminowe skutki w przypadku realizacji zadania: Organizacja wydarzenia kulturalnego pn. „Co nas uszczęśliwia w Krakowie – konkurs fotograficzny” przyczyni się do integracji lokalnej społeczności i zwiększy atrakcyjność oferty kulturalnej w Krakowie. Muzeum Fotografii w Krakowie wydeleguje swojego przedstawiciela do komisji konkursowej. Bez wątpienia efektem przedsięwzięcia będzie dokumentacja zachodzących w Krakowie zmian. Konkurs zakończy się wystawą najlepszych fotografii, które mogą służyć promocji Miasta.
28 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×