Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

KUPA czystości dla Krakowa

Projekt odrzucony: Podstawę odrzucenia stanowią: 1) § 12 pkt 3 uchwały Nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa: „w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które, w przypadku zadań powyżej 20 tys. zł, po realizacji generowałyby roczne koszty utrzymania wyższe niż 30 % wartości proponowanego zadania”. 2) § 4 pkt 7 Zarządzenia Nr 491/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23.02.2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego miasta Krakowa oraz ustalenia szczegółowej procedury realizacji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa w roku 2018 na poziomie ogólnomiejskim oraz dzielnicowym, w który ustala się, że w zakres informacji niezbędnych do zgłoszenia propozycji zadania powinno zostać określone miejsce jego realizacji. Ad 1. Szacunkowe roczne koszty utrzymania 1 800 koszy na psie odchody wyniosą 3 173 580 zł (brutto), co przekracza 30 % wartości proponowanego zadania (810 000 zł). Oszacowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej UMK roczne koszty utrzymania 1800 koszy na psie odchody związane z ich: • opróżnianiem (kosze na psie odchody na terenie Gminy Miejskiej Kraków opróżniane są ze średnią częstotliwością raz w tygodniu): -koszt jednorazowego opróżnienia kosza: 3,86 zł; -roczny koszt opróżniania 1 800 koszy na psie odchody wynosi: 3,86 zł x 52 tyg. x 1 800 = 361 296 zł; • uzupełnianiem torebek na psie odchody (torebki na psie odchody uzupełniane są w koszach z częstotliwością raz w tygodniu w ilości 100 torebek): -koszt jednej torebki na psie odchody: 0,30 zł; -roczny koszt uzupełnienia torebek na psie odchody w 1800 koszach wynosi: 0,30 zł x 100 szt. x 1800 x 52 tyg. = 2 808 000 zł • myciem (kosze na terenie Gminy Miejskiej Kraków myte są z częstotliwością raz do roku): -koszt jednorazowego mycia kosza: 2,38 zł; -roczny koszt mycia 1 800 koszy na psie odchody wynosi: 2,38 zł x 1 800 = 4 284 zł; Ad 2. Wnioskodawca nie przedstawił propozycji konkretnych lokalizacji montażu koszy na psie odchody na terenie Gminy Miejskiej Kraków pomimo wezwania do uzupełnienia projektu.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Każda dzielnica

Opis projektu

Zakup z budżetu miasta 100 koszy z dystrybutorami woreczków na odchody pupili dla każdej dzielnicy bez dalszych kosztów utrzymania! 

Każdy kosz będzie przekazany nieodpłatnie tylko tym wspólnotom mieszkaniowym w każdej dzielnicy, które zobowiążą się do sfinansowania kosztów jego użytkowania  i zamontowania w najpraktyczniejszych miejscach - lokalna wspólnota zna je najlepiej.
Korzyść dla miasta: jednorazowy wydatek, brak stałych kosztów utrzymania
Korzyść dla wspólnoty: przełamana bariera kosztu zakupu, symboliczne koszty stałe w postaci uzupełniania woreczków na odchody, utrzymywanie w czystości w ramach umowy z firmą sprzątającą daną wspólnotę(każda wspólnota taką ma)
Korzyść dla wszystkich: czyste trawniki i ulice
Podsumowując: KUPA czystości dla całego Krakowa
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Rosnąca populacja mieszkańców Krakowa generuje coraz większą  liczbę naszych pupili. Obecność kosza wraz z torebkami na odchody milusińskich zachęciłaby  do dbania o czystość naszego najbliższego otoczenia. Zwiększenie czystości ulic i trawników to mniej  bakterii i pasożytów groźnych dla naszych dzieci bawiących się blisko miejsca zamieszkania. To także szansa na swobodny wypoczynek na łonie natury np w pobliskim parku bez narażania się na przykrą "niespodziankę" .

Pomóżmy właścicielom czworonogów zrobić rzut do kosza za 3 punkty!
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
100 koszy z dystrybutorem woreczków na psie odchody dla 18 dzielnic Krakowa 100 koszy z dystrybutorem woreczków na psie odchody po 450 zł dla 18 dzielnic Krakowa (1800 koszy po 450zł) 810 000,00 PLN
810 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Ogłoszenie przetargu na zakup koszy dla miasta Ogłoszenie przetargu na zakup koszy dla miasta 4 kwartał 2018
Zakup koszy na psie odchody Zakup koszy na psie odchody 1 kwartał 2019
810 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×