Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - Dzielnica XIII NR 3:

Siatka dzieli - siatka łączy

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt lokalny - Dzielnica XIII

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: 30-731 Kraków, ul. Grochowa 19

Dodatkowe lokalizacje: nie

Opis projektu

W ramach projektu wykonana zostanie modernizacja istniejącego boiska do piłki koszykowej i piłki siatkowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Niesłyszących w Krakowie, ul. Grochowa 19 wraz z rewitalizacją pasa zieleni wokół niego. Jest to przedsięwzięcie bardzo ważne dla mieszkańców dzielnicy XIII Podgórze. Pomiędzy ulicami: Grochową, Kozią, Bagrową i Motyla  usytuowane są placówki, w których kształci się i mieszka szczególnie dużo dzieci i młodzieży. Są tu: Zespół Szkół Nr 2, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących, Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego, Szkolne Schronisko Młodzieżowe oraz Dom Studencki Uniwersytetu Pedagogicznego. Na tym terenie powstał ostatnio duży kompleks budynków mieszkalnych - osiedle Bagry Park, co przyczyniło się do zwiększenia liczby dzieci i młodzieży, czyli potencjalnych użytkowników boiska.
Infrastruktura do uprawiania sportu i czynnego wypoczynku w tej części dzielnicy praktycznie nie istnieje (oprócz boiska, którego dotyczy projekt), więc powstanie nowoczesnego obiektu na terenie Ośrodka pozwoli na częściowe poprawienie tej niekorzystnej sytuacji. W ramach projektu zaplanowano następujące prace:
wykonanie naprawy istniejącego podłoża asfaltowego, montaż nowej modułowej nawierzchni z polipropylenu, pomalowanie linii, zakup i montaż słupków stalowych z tulejami i siatką  do piłki siatkowej, zakup i montaż zestawu do koszykówki model 663 wysięg 120 cm, zakup i montaż ogrodzenia z siatki sportowej o wysokości 4 m, zakup i zamontowanie dwóch furtek wejściowych 2 m x 1 m, rewitalizacja pasa zieleni wokół boiska.
Renowacja boiska znacząco poprawi estetykę tego miejsca i umożliwi bezpieczne z niego korzystanie podczas lekcji wychowania fizycznego, przerw szkolnych, a po zakończeniu lekcji oraz w święta i weekendy będzie miejscem do gier i zabaw ruchowych dla społeczności lokalnej.
Projekt  przyczyni się do tego, że z boiska będzie mogła bezpiecznie korzystać większa niż dotychczas  liczba osób. Będzie mieć również inne walory społeczne, taki jak: możliwość integracji rożnych środowisk, kształtowanie norm współpracy w zespole oraz zachowania się w miejscu publicznym, poza domem i szkołą. Przyczyni się do podniesienia kultury ruchu i zdrowego trybu życia, efektywniej zostanie zagospodarowany czas wolny dzieci i młodzieży przez co poprawi się ich kondycja fizyczna, a w konsekwencji i zdrowotna.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Realizacja projektu pomoże rozwiązać istniejący problem braku odpowiedniego, dostępnego i bezpiecznego miejsca do uprawiania aktywnego sportu na świeżym powietrzu dla dzieci i młodzieży uczącej się w SOSW oraz Zespole Szkół nr 2 a także dla mieszkańców okolicznych domów i bloków. Boiska Orlika przy ul. Myśliwskiej są stosunkowo odległe od tych szkół i wymagają przejścia przez ruchliwą ulicę Lipską. Z kolei urządzenia typu outdoor fitness zlokalizowane przy Zalewie Bagry dostępne są wprawdzie dla ogółu, jednak nie dają możliwości gier zespołowych i nie pomogą uczyć pracy w grupie, zasad fair play czy szacunku dla rywala. SOSW na swoim terenie dysponuje odpowiednim miejscem, które może stanowić atrakcyjny punkt zarówno dla uczniów, jak i okolicznych mieszkańców. Modernizacja istniejącego boiska przy Ośrodku zwiększy możliwość aktywnego propagowania gier zespołowych typu siatkówka czy koszykówka bezpośrednio przy Ośrodku, i zwolni tym samym miejsce na Orliku dla innych chętnych.  Niestety boisko nie nadaje się praktycznie do bezpiecznego wykorzystywania, nawierzchnia jest zniszczona upływem czasu. Wykonana w starej technologii posiada liczne ubytki i nie spełnia wymogów bezpieczeństwa. Zrewitalizowany obszar z naprawionym, bezpiecznym boiskiem będzie miejscem integracji i czynnego uprawiania sportu nie tylko dla narażonych na wykluczenie społeczne młodych głuchych z SOSW, lecz także dla mieszkańców okolicznych ulic.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Naprawa ubytków w podłożu asfaltowym przygotowanie dokumentacji projektu , przeprowadzenie postępowania związanego z wyborem oferty, wykonanie naprawy podłoża 5 000,00 PLN
wykonanie nowej nawierzchni boiska zakup i montaż nowej nawierzchni wraz z pomalowaniem linii 134 000,00 PLN
wyposażenie boiska zakup słupków do siatkówki stalowych z tulejami i siatką, zakup zestawu do do koszykówki model 663 o wysięgu 120 cm oraz montaż całego sprzętu 10 000,00 PLN
ogrodzenie z siatki sportowej zakup ogrodzenia i jego montaż 20 000,00 PLN
furtki zakup i montaż dwóch furtek wejściowych 2 x 1 5 000,00 PLN
pas zieleni wokół boiska wykonanie prac związanych z przygotowaniem podłoża, jego rewitalizacją, zakup roślinności i nasadzenie jej 6 000,00 PLN
180 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
dokumentacja przygotowanie dokumentacji projektu, przeprowadzenie postępowania związanego z wyborem ofert styczeń,luty 2019 r.
zakup elementów zamówienie elementów boiska wraz z wyposażeniem, paneli ogrodzenia z dwiema bramkami oraz ich zakup luty 2019 r.
boisko wykonanie naprawy podłoża asfaltowego, montaż nowej modułowej nawierzchni z polipropylenu, pomalowanie linii, montaż słupków do piłki siatkowej, montaż zestawu do koszykówki , marzec 2019 r.
ogrodzenie montaż paneli ogrodzenia, zamontowanie furtek wejściowych marzec 2019 r.
pas zieleni przygotowanie podłoża, rewitalizacja, zakup roślinności i nasadzenie jej marzec, kwiecień 2019 r.

Galeria

Załączniki

Charakterystyka długoterminowych skutków: Budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, integracja lokalnej społeczności, rozrywka i wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, rozwijanie kultury fizycznej.
180 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×