Projekt lokalny - Dzielnica XIII NR 15:

Orlikowe granie

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt lokalny - Dzielnica XIII

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków, ul. Myśliwska 67

Dodatkowe lokalizacje: nie

Opis projektu

Niniejszy projekt zakłada modernizację zaplecza i otoczenia boisk orlika przy ulicy Myśliwskiej w Krakowie. Główne działania to: wymiana podłogi w pawilonach (szatnie i sanitariaty), wymiana części ogrodzenia pomiędzy boiskami oraz uzupełnienie wyposażenia o elektroniczny wyświetlacz wyników, ławki, markizę oraz dwa stoły do tenisa stołowego.
Pawilony postawione są bezpośrednio na podłożu, bez żadnej izolacji. Po kilku latach intensywnego użytkowania podłoga w wielu miejscach zaczęła się zapadać i doraźne naprawy już nie wystarczają. Konieczna jest kompleksowa, profesjonalna naprawa. Wymiana podłogi jest niezbędna do utrzymania bezpieczeństwa i zdrowia osób tam przebywających, w większości dzieci. Są to zarówno użytkownicy boisk jak i dzieci bawiące się na pobliskim placu zabaw, który nie ma własnych sanitariatów.
Panele siatki ogrodzeniowej pomiędzy dwoma boiskami również wymagają wymiany. Większa część ogrodzenia wokół boisk, po wielokrotnych naprawach została wymieniona na nowe, mocniejsze. Do wymiany pozostała część wewnętrzna. Ta część ogrodzenia, poddawana częstym uderzeniom piłek jest już zniszczona i wymaga wymiany. Piłka wyrzucona z boiska dużym impetem może stanowić duże zagrożenie dla człowieka, a dla dziecka w szczególności. Z tego powodu wymiana ogrodzenia jest tak ważna.
Z kolei doposażenie całego kompleksu w nowy i nowoczesny sprzęt stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie użytkowników. Kłopotliwe jest prowadzenie meczu czy zawodów, gdy nie widać jaki jest aktualny wynik. Elektroniczny wyświetlacz rozwiąże ten brak.
Stoły do tenisa stołowego stanowią wyposażenie będące wspaniałym źródłem aktywności.
Jest to sport dla każdego, bez względu na wiek, płeć czy stan zdrowia. Osoby na wózku inwalidzkim mogą go tak samo uprawiać, jak osoby stojące.
Markiza i ławki są również odpowiedzią na zapotrzebowanie użytkowników i osób im towarzyszących, gdyż brakuje tu miejsca na odpoczynek po, lub w trakcie uprawiania sportu.
Zaplanowana modernizacja znacząco podniesie atrakcyjność boisk, jako miejsca do aktywnego, zdrowego i bezpiecznego spędzania czasu na wolnym powietrzu, a także poprawi estetykę tej części dzielnicy. Projekt spowoduje, że z boisk orlika i jego otoczenia będzie mogła korzystać większa niż dotychczas liczba osób. Podniesione zostaną również inne walory społeczne, taki jak: możliwość integracji różnych grup, kształtowanie norm współpracy w zespole oraz zachowania się w miejscu publicznym.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Realizacja projektu pomoże rozwiązać istniejący problem związany z utrzymaniem bezpieczeństwa, użyteczności i estetyki miejsca, z którego korzysta bardzo wiele osób.
Boiska orlika przy ul. Myśliwskiej są miejscem do uprawiania aktywnego sportu na świeżym powietrzu dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Powstały niedawno w okolicy plac zabaw spowodował, że z zaplecza boisk, głównie sanitariatów, korzystają również osoby niebędące użytkownikami boisk. Wysoka eksploatacja pomieszczeń szatni i sanitariatów, a także sposób osadzenia pawilonów spowodowały, że niezbędna stała się wymiana podłogi. Z powodu zużycia konieczna jest również wymiana części ogrodzenia. Doposażenie w wyświetlacz, stoły do tenisa, markizę i ławki jest odpowiedzią na zapotrzebowanie użytkowników jak i społeczności lokalnej.
Realizacja projektu posłuży bardzo wielu grupom społeczności lokalnej. Są to: dzieci i młodzież szkolna korzystająca z boisk w ramach lekcji wychowania fizycznego, dzieci z przedszkoli, zorganizowane grupy zarówno młodych ludzi jak i dorosłych, którzy uprawiają tu gry zespołowe, osoby z okolicznych domostw i osiedli indywidualnie uprawiające aktywność fizyczną, dzieci i ich opiekunowie przychodzące na pobliski plac zabaw.
Z boisk, oprócz stałych mieszkańców dzielnicy korzystają również wychowankowie bursy, schroniska młodzieżowego, uczniowie ośrodka dla niesłyszących oraz studenci pobliskiego domu akademickiego. Coraz liczniejszą grupę stanowią aktualnie mieszkańcy nowego osiedla Bagry Park. Realizacja projektu przeciwdziała także wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawościami, spowoduje, że w większym zakresie będą mogli korzystać z aktywności na świeżym powietrzu.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
podłoga w pawilonach demontaż uszkodzonej podłogi, montaż nowej 24 000,00 PLN
ogrodzenie demontaż zniszczonych paneli, montaz nowych 8 500,00 PLN
tablica wyników zakup i montaż zewnętrznej elektronicznej tablicy wyników 6 000,00 PLN
tenis stołowy zakup i montaż dwóch stołów typu autdoodr do tenisa stołowego 8 000,00 PLN
ochrona przeciwsłoneczna zakup i montaż markizy przeciwsłonecznej 4 m x 2,5 m 3 000,00 PLN
ławki zakup 4 ławek z oparciem o długości około 200 cm 2 000,00 PLN
sprzęt sportowy zakup 10 sztuk piłek do piłki nożnej, 10 sztuk piłek do siatkówki, 10 rakietek do tenisa stołowego 2 000,00 PLN
53 500,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
dokumentacja, przygotowanie Przygotowanie dokumentacji projektu, przeprowadzenie postępowania związanego z wyborem ofert styczeń - marzec 2019 r.
ogrodzenie demontaż zniszczonych paneli, zakup i montaż nowych marzec 2019 r.
podłoga demontaż uszkodzonej podłogi, montaż nowej kwiecień-maj 2019 r.

Załączniki

Charakterystyka długoterminowych skutków: Poprawa warunków dla osób korzystających z obiektu. Poprawa bezpieczeństwa, użyteczności i estetyki miejsca a w dalszym procesie umożliwia integrację różnych grup, kształtowanie norm współpracy w zespole oraz zachowania się w miejscu publicznym.

×