Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

Rajska Biblioteka dostępna od A do Z

Projekt odrzucony: Zgodnie z regulaminem Budżetu Obywatelskiego, po konsultacji z inspektorem Biura Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa nie można realizować projektów na terenie jednostki podległej Urzędowi Marszałkowskiemu. 2 maja br. przesłano informację o konieczności wprowadzenia zmian w projekcie, 14 maja br. pracownik Biblioteki Kraków przesłał drogą elektroniczną propozycję zmian w projekcie dot. lokalizacji oraz usunięcia nazw oprogramowania. Do dnia 22 maja br. nie otrzymano odpowiedzi, tego dnia wysłano z Biblioteki Kraków ponowną wiadomość "czy Pani jest zainteresowana wprowadzeniem zmian", która również pozostała bez odpowiedzi. W związku z powyższym oraz zgodnie z sugestią inspektora Biura Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych oceniamy projekt negatywnie.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1

Opis projektu

Biblioteka przy ulicy Rajskiej - kto z nas chociaż raz odwiedził to magiczne miejsce, doskonale wie jaka kopalnia wiedzy i skarbonka dziedzictwa kulturalnego kryje się za murami wspaniałej biblioteki. W dzisiejszych czasach biblioteki to nie tylko książki, przede wszystkim to miejsca, które mają zadanie upowszechniania i promowania kultury i wiedzy w społeczeństwie. W Krakowie poza studentami duży odsetek społeczeństwa stanowią osoby starsze oraz niepełnosprawne.
Wszelkie typy niepełnosprawności stawiają przed osobami nimi dotkniętymi szereg przeszkód, nie tylko architektonicznych. Istnieją również  trudności z dostępem do wiedzy i informacji. Wychodząc naprzeciw tym niedogodnościom pragniemy dostosować dwa stanowiska do potrzeb osób starszych, słabowidzących i niewidomych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.

Każde takie stanowisko zostałoby wyposażone w :
- zestaw komputerowy (ekran, klawiatura, jednostka główna i myszka)
- zestaw lektorski z oprogramowaniem, pozwalający na odczytywanie na głos skanowanego tekstu, dedykowany osobom niewidomym, a także niedowidzącym i starszym, które nie mogą samodzielnie odczytać druku
- oprogramowanie powiększające zawartość ekranu komputerowego, pozwalające na zmianę trybu wyświetlania kolorów oraz trybu powiększenia, tak by osoba starsza i słabowidząca mogła dostosować wyświetlany tekst do swoich potrzeb
- oprogramowanie udźwiękawiające system komputerowy pozwalające osobom niewidomym na bezwzrokową obsługę komputera poprzez odczytanie zawartości ekranu komputerowego
- oprogramowanie dostosowujące system komputerowy do potrzeb osób starszych, poprzez uproszczenie obsługi oraz interfejsu komputera, dzięki którym praca z komputerem będzie mniej skomplikowana i intuicyjna.

Dodatkowo nasz projekt zakłada dostosowanie przestrzeni Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie dla potrzeb osób niewidomych  i niedowidzących poprzez zamontowanie pól uwagi, kontrastowego oznakowania na stopnie i wyposażenia w tabliczki informacyjne w druku powiększonym i brajlowskim. Dostosowanie ma celu zwiększenie bezpieczeństwa i samodzielności w poruszaniu się po placówce, co będzie stanowiło ogromne ułatwienie dla osób z dysfunkcją wzroku.
Zwieńczeniem projektu będzie przeprowadzenie szkoleń z obsługi czytelników niepełnosprawnych, dla wszystkich pracowników biblioteki. Szkolenie obejmuje zasady savoir – vivre w kontakcie z osobami z różnymi dysfunkcjami. Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę jak poprawnie komunikować się i pomagać petentom z różnymi niepełnosprawnościami oraz w jaki sposób reagować w sytuacjach niestandardowych. Instytucja dostępna dla osób niepełnosprawnych cechuje się m.in. profesjonalną obsługą, podczas której osoba z dysfunkcją nie jest i nie czuje się dyskryminowana, ale jest na równi z innymi petentami.


  

UZASADNIENIE PROJEKTU

Według różnych, niedokładnych niestety szacunków w Polsce żyje ok. 1,8 miliona osób z problemami wzroku (raport Głównego Urzędu Statystycznego Stan Zdrowia ludności Polski w 2004 r.). Nie posiadamy dokładnych danych, możemy jednak śmiało zakładać, że w Krakowie, jednym z największych miast Polski, liczba osób z takimi schorzeniami również jest ogromna. Niestety wciąż za mało jest miejsc, w których zrobione zostało coś, aby ułatwić osobom niewidomym i słabowidzącym poruszanie się, funkcjonowanie, komunikowanie się czy też po prostu korzystanie z danych dóbr. To właśnie punkt wyjścia naszego pomysłu - mam nadzieję, że w przyszłości dostosowania będą miały większą skalę i obejmą więcej instytucji, urzędów, obiektów sportowych itp, a na ten moment, w mniejszej skali proponuję dostosowanie obiektu niezwykle ważnego z punku widzenia potrzeb osób z problemami ze wzrokiem - biblioteki. Stanowi ona miejsce, w którym poza oczywistą i naturalną rzeczą - dostępem do gigantycznej liczby zbiorów książkowych i dóbr kultury, ale które jest także areną spotkań czy integracji. Dzięki proponowanemu udostępnieniu jej, wszystkie osoby, również te z poważnymi wadami wzroku (w tym całkowicie niewidome) uzyskają możliwość korzystania z wszystkich walorów biblioteki na równi z pozostałymi użytkownikami.
 
Po konsultacjach z dyrekcją Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie wiemy, że obecnie znajdują się tam stanowiska, które mają ułatwiać dostęp do zbiorów dla osób niepełnosprawnych z naciskiem na osoby słabowidzące i niewidome, ale sprzęt, który się tam znajduje jest przestarzały lub uszkodzony, co bardziej utrudnia niż ułatwia pracę. Współpracując z krakowskim oddziałem Fundacji Szansa dla Niewidomych, przeprowadziliśmy wywiady w środowisku osób z dysfunkcją wzroku, dzięki czemu wiemy, że istnieje ogromne zapotrzebowanie na wyżej wymienione stanowiska.
 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie wyposażona w wyżej wymieniony sprzęt stanie się miejscem, w którym osoby starsze, niewidome i słabowidzące będą mogły samodzielnie skorzystać ze zbiorów, uzyskując dostęp do informacji, wiedzy kultury wyższego i niższego rzędu. Wpłynie to korzystnie na aktywizację tych grup na polu zawodowym i kulturalnym, zapobiegając ich społecznemu wykluczeniu.

Dostosowanie WBP w nowoczesny sprzęt komputerowy doskonale wpisuje się w wizerunek Miasta Krakowa, integruje społeczeństwo naszej Małej Ojczyzny wokół problemu osób niepełnosprawnych i starszych, a także zwraca uwagę na potrzebę przełamywania przez te osoby barier nie tylko o wymiarze architektonicznym, ale również tych o charakterze komunikacyjnym.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zestaw komputerowy monitor, jednostka główna, klawiatura, myszka 4 000,00 PLN
Zestaw komputerowy monitor, jednostka główna, klawiatura, myszka 4 000,00 PLN
Urządzenie lektorskie Eye- Pal- jest przenośnym, wielozadaniowym, mówiącym urządzeniem lektorskim z 10-calowym ekranem, z wbudowanymi głośnikami i baterią. Dowolny skanowany tekst jest wyświetlany na ekranie powiększoną czcionką i odczytywany naturalnie brzmiącym głosem 8 000,00 PLN
Program powiększający zawartość ekranu komputera MAGic Plus z SMA- prostym w obsłudze, aczkolwiek zaawansowanym technologicznie oprogramowaniem powiększającym ekran komputera z opcją mowy. Użytkownicy MAGic mogą w sposób łatwy i wygodny surfować w sieci, tworzyć dokumenty, obsługiwać program pocztowy, korzystać z portali społecznościowych itp. 3 100,00 PLN
Program udźwiękawiający JAWS z SMA- jest czytnikiem ekranu dla systemów Windows, wyznaczającym światowe standardy dla programów typu screen reader. Umożliwia niewidomym użytkownikom samodzielną i wydajną pracę 5 300,00 PLN
Program dla osób starszych Dolphin Guide- to program stanowiący przewodnik po świecie komputerów i internetu dla osób starszych. Umożliwia przeglądanie stron internetowych, pisanie listów, wysyłanie wiadomości email, skanowanie i słuchanie odczytywanych głosem dokumentów. 2 000,00 PLN
Powiększalnik elektroniczny Topaz XL HD- zapewnia uzyskiwanie ostrych obrazów o żywych kolorach w rozdzielczości HD i wyraźnych tekstów wysokiej jakości, nawet przy najniższym poziomie powiększenia. Szybką orientację w tekście umożliwia bardzo szerokie pole widzenia, osiągalne przy najniższym poziomie powiększenia. Na ekranie monitora widać wówczas całą stronę odczytywanego tekstu, bez konieczności przesuwania stolika 12 700,00 PLN
Lupa elektroniczna Ruby 7- to przenośna lupa elektroniczna z 7-calowym ekranem, oferująca szeroki zakres powiększeń z maksymalnym, 24-krotnym powiększeniem, wyposażona w unikatową, obrotową kamerę PivotCam ™ i wbudowaną podstawkę. 4 700,00 PLN
Dostosowanie pomieszczeń, klatek schodowych oraz pozostałej infrastruktury budynku do potrzeb osób starszych, słabowidzących i niewidomych zamontowanie pól uwagi, linii naprowadzających, oznaczeń brajlowskich na poręczach, tabliczek informacyjnych w brajlu i druku powiększonym 15 000,00 PLN
Szkolenie pracowników przeprowadzenie szkoleń dla pracowników biblioteki 7 000,00 PLN
Biurko komputerowe + krzesło Zestaw regulowane biurko + ergonomiczne krzesło 1 500,00 PLN
Biurko komputerowe + krzesło Zestaw regulowane biurko + ergonomiczne krzesło 1 500,00 PLN
68 800,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Ogłoszenie konkursu i wyłonienie wykonawcy Konkurs i wyniki zostaną ogłoszone na stanie www, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. styczeń - marzec 2019
Dostosowanie przestrzeni Prace remontowe mające na celu dostosowanie budynku. marzec- sierpień 2019
Zakup sprzętu Zakup, instalacja i dostosowanie stanowisk komputerowych. wrzesień- październik 2019
Szkolenie Szkolenie pracowników z zakresu obsługi osób niepełnosprawnych listopad 2019
68 800,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×