Projekt lokalny - Dzielnica X NR 1:

Zielona Strefa Aktywności Ruchowej

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt lokalny - Dzielnica X

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Działka należąca do Gminy Kraków przy ul .Myślenicka o nr 283/8 nr obrębu 90 Jednostka ewidencyjna Podgórze

Opis projektu

Projekt ten obejmuje wykonanie projektu, montaż urządzeń (dwustanowiskowych) do ćwiczeń na wolnym powietrzu, stołu do gry w szachy i huśtawki dwuosobowej na obszarach należących do Gminy Miejskiej Kraków.

Dodatkowo należy pozostawić możliwość rozbudowy tego obszaru o kolejne elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci)

UZASADNIENIE PROJEKTU

Utworzenie takiej strefy pozwoli aktywnie spędzić czas młodzieży i ludziom starszym oraz pozytywnie wpłynie na ich kondycję zdrowotną. Działka należąca do Gminy Kraków przy ul. Myślenickiej znajduje się w okolicy uzdrowiska, więc jest to teren chętnie wybierany przez mieszkańców dzielnicy w ramach spędzania wolnego czasu.

Należy podkreślić iż, w dzielnicy Swoszowice nie powstała jeszcze taka otwarta strefa aktywności ruchowej, a jest to konieczne z uwagi na liczbę ludności w dzielnicy. Strefa ma sprzyjać integracji społecznej, poprzez wspólne podejmowanie aktywności fizycznej i jest skierowana do różnych grup kategorii wiekowych. Taka strefa ma szansę stać się miejscem pierwszej aktywności dla młodzieży, rodzin i ludzi starszych. W dzielnicy Swoszowice brakuje możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu i będzie to jedyne takie miejsce.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zestaw urządzeń, huśtawka, stół do gry w szachy projekt, zakup i montaż urządzeń 56 000,00 PLN
56 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
realizacja projektu 2019

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Zagospodarowanie wskazanego terenu zgodnie z przedmiotowym wnioskiem wpłynie pozytywnie na atrakcyjność okolicy. Mieszkańcy i przechodnie zyskają przestrzeń sprzyjającą rekreacji na otwartym powietrzu co sprzyja zawężaniu więzi społecznych.

×