Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 89:

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż al.Bora Komorowskiego

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Al.Bora Komorowskiego na odcinku od salonu samochodowego Toyota do ronda Polsadu w Krakowie

Opis projektu

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż al.Bora Komorowskiego na odcinku od salonu samochodowego Toyota do ronda Polsadu wraz ze zmianą lokalizacji oświetlenia ulicznego (lampa przy salonie samochodowym) znajdującego się na aktualnym przebiegu  ścieżki rowerowej. Dodatkowo projekt wymaga przesunięcia pylonu reklamowego stacji paliw BP.Zadanie realizowane będzie w pasie drogowym na nieruchomosci stanowiącej własnosć Gminy Kraków.(działka nr 6/124 obr. 4 Sródmiescie)

UZASADNIENIE PROJEKTU

Ścieżka rowerowa biegnąca od ul. Andersa w swoim ciągu na al. Bora-Komorowskiego, obecnie kończy się na wysokości salonu samochodowego Toyota i brakuje jej kontynuacji na odcinku ok. 200 metrów do Ronda Polsadu. Zjazd z istniejącej ścieżki wyprowadzony jest na ul.XX Pijarów co szczególnie w przypadku nieletnich (ale nie tylko) uczestników ruchu rowerowego stwarza zagrożenie dla ich bezpieczeństwa.  Realizacja proponowanego ciągu pieszo-rowerowego  w zdecydowany sposób usprawni ruch rowerowy na jednej z głównych tras rowerowych miasta Krakowa, a zarazem w sposób znaczący podniesie bezpieczeństwo tego ruchu.
CEL:
1) Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów korzystających z drogi wzdłuż alei Bora Komorowskiego. 
2) Zwiększenie atrakcyjności komunikacji rowerowej w tym obszarze, dzięki wygodniejszemu połączeniu z już istniejącą
infrastrukturą. 
3) Udrożnienie komunikacji dla samochodów.

WPŁYW REALIZACJI PROJEKTU NA ŻYCIE MIESZKAŃCÓW:
Ulica Bora Komorowskiego to najkrótsza droga z Nowej Huty w kierunku Krowodrzy, Olszy,Prądnika Białego, co czyni ją jedną z najczęściej uczęszczanych tras rowerowych. Dobudowany fragment  ciągu pieszo-rowerowego poprzez połączenie się z istniejącą już infrastrukturą rowerową, umożliwi wygodniejszą i przede wszystkim bezpieczniejszą komunikację, tworząc główne połączenie rowerowe Krakowa z Nową Hutą. Ponadto dzięki dobudowaniu tego fragmentu ciągu pieszo-rowerowego, ułatwiona zostanie również komunikacja zmotoryzowanych.
ATRAKCYJNOŚĆ PROJEKTU:
Projekt poprawi jakość i bezpieczeństwo komunikacji pieszych, rowerzystów i osób zmotoryzowanych.  Po jego zrealizowaniu, powstaną dużo szersze możliwości wyboru sposobu komunikacji oraz zwiększy się atrakcyjność komunikacji rowerowej i publicznej, co jest ważne w zatłoczonym i  zakorkowanym Krakowie. Inwestycja pomoże korzystnie wpłynąć na zwiększenie roli komunikacji rowerowej, a także uczyni ją bardziej bezpieczną dla  tysięcy pracowników okolicznych biur (ok.100,000m2 powierzchni biurowej istniejącej i drugie tyle projektowanej), centrów handlowych (OBI, CH.KROKUS, CH.SERENADA) i usług (AQUAPARK,MULTIKINO) oraz dla ich klientów.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Koncepcja lub program funkcjonalno-użytkowy Wytyczenie ścieżki rowerowej na podstawie koncepcji lub programu funkcjonalno-użytkowego 12 300,00 PLN
Projekt Wykonanie projektu budowlanego-wykonawczego 29 500,00 PLN
Budowa ścieżki rowerowej Wykonanie ścieżki rowerowej-roboty budowlane 462 500,00 PLN
504 300,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Koncepcja/ program funkcjonalno-użytkowy Opracowanie koncepcji lub programu funkcjonalno-użytkowego I-II kw.2019r.
Projekt budowlany Opracowanie projektu budowlanego wraz z decyzjami administracyjnymi IV kw.2019 r. -I kw.2020 r.
Ścieżka rowerowa Budowa ścieżki rowerowej II-III kw.2020 r.

Galeria

Załączniki

Charakterystyka długoterminowych skutków: Dobudowany fragment ciągu pieszo-rowerowego poprzez połączenie się z istniejącą już infrastrukturą rowerową, umożliwi wygodniejszą i przede wszystkim bezpieczniejszą komunikację, tworząc główne połączenie rowerowe Krakowa z Nową Hutą. Ponadto dzięki dobudowaniu tego fragmentu ciągu pieszo-rowerowego, ułatwiona zostanie również komunikacja zmotoryzowanych. Projekt poprawi jakość i bezpieczeństwo komunikacji pieszych, rowerzystów i osób zmotoryzowanych. Koszty utrzymania wybudowanej ścieżki.
504 300,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×