Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - Dzielnica XVI NR 7:

Mali Ratownicy

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt lokalny - Dzielnica XVI

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Placówki oświatowe z terenu Dzielnicy lub Szkoła Ratownictwa Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego

Opis projektu

W ramach projektu Szkoła Ratownictwa Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego przeprowadzi szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej wraz z obsługą AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny). Krakowskie Pogotowie Ratunkowe jest realizatorem programu "Poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Miasta Krakowa w zakresie dostępności pomocy przedmedycznej", którego częścią jest Krakowska Sieć AED – Impuls Życia. Szkolenia zostaną przeprowadzone w miejscu zagwarantowanym przez realizatora zadania (wraz ze zwiedzaniem dyspozytorni i zapoznaniem się z profesjonalnym sprzętem znajdującym się w zespołach ratownictwa medycznego oraz z pracą ich załóg) lub w Dzielnicy na terenie placówki oświatowej. Wykaz szkół i placówek do realizacji szkoleń będzie uzgadniała Dzielnica we współpracy z dyrektorami poszczególnych szkół i placówek oraz realizatorem zadania.
Nabór do szkoleń prowadzony przez jednostkę realizującą będzie miał charakter otwarty. Każdy uczeń szkoły podstawowej i przedszkola, spełniający kryterium wieku, będzie mógł wziąć udział w naborze do szkolenia.
Uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia oraz pamiątkowe materiały o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym.

UZASADNIENIE PROJEKTU

 


Nauka pierwszej pomocy wraz z obsługą AED zapozna dzieci z programem Impuls Życia, pomoże przełamać barierę strachu związaną z udzielaniem pierwszej pomocy i używaniem defibrylatora oraz wykształci prawidłową postawę wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.

 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Szkolenie z pierwszej pomocy 60 dzieci x 40zł 2 400,00 PLN
Zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych Plakaty, maskotki, odblaski, kubki, smycze itp 500,00 PLN
2 900,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Ustalenie harmonogramu szkoleń harmonogram I-II-III kwartał 2019
Przeprowadzenie szkoleń II-IV kwartał 2019
Zakup materiałów profilaktycznych i szkoleniowych zakupy II-IV kwartał 2019
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED dla dzieci ze szkół i placówek działających na terenie dzielnicy. Szacunkowy koszt realizacji zadania wg kwot proponowanych. Nauka pierwszej pomocy wraz z obsługą AED umożliwi zapoznanie dzieci z programem Impuls Życia i pomoże przełamać barierę strachu związaną z udzielaniem pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora oraz przyczyni się do wykształcenia prawidłowej postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. Zadanie wpisuje się w realizację Programu "Poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Miasta Krakowa w zakresie dostępności pomocy przedmedycznej", przyjętego Uchwałą NR LXVIII/895/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 kwietnia 2009 r. którego częścią jest Program Krakowska Sieć AED – Impuls Życia. Zadanie realizuje jedno z założeń tego Programu, tj. podniesienie poziomu i jakości wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w szczególności poprzez użycie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych, co może przyczynić się do ograniczenia liczby zgonów spowodowanych nagłym zatrzymaniem krążenia. Realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego nie powoduje konsekwencji finansowych dla Gminy w kolejnych latach.
2 900,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×