Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - Dzielnica XVI NR 1:

Bezpieczna nawierzchnia na siłowniach zewnętrznych

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt lokalny - Dzielnica XVI

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: osiedle Jagiellońskie, osiedle Kalinowe

Dodatkowe lokalizacje: osiedle Jagiellońskie, osiedle Kalinowe

Opis projektu

Wykonanie nawierzchni z tworzywa sztucznego typu tartan bądź podobnego, przewidzianego dla tego typu obiektów sportowych i rekreacyjnych.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Zwiększenie bezpieczeństwa na siłowniach zewnętrznych w Dzielnicy XVI Bieńczyce oraz estetyki tych obiektów. Stanowić to będzie również udogodnienie w czasie opadów atmosferycznych i bezpośrednio po nich.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Wykonanie projektu nawierzchni 3 000,00 PLN
Położenie nawierzchni bezpiecznej na terenie siłowni zewnętrznych 40 000,00 PLN
43 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
wykonanie projektu nawierzchni I kwartał 2019
Wyłonienie wykonawcy w przetargu oraz wykonanie zadania III kwartał 2019
Charakterystyka długoterminowych skutków: Korzystanie z urządzeń zlokalizowanych na naturalnym gruncie w zmiennych warunkach atmosferycznych często nie jest możliwe. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na siłowniach zewnętrznych znacznie poprawi komfort ich użytkowania.
43 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×