Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - Dzielnica III NR 17:

Skwer "Czerwonego Prądnika" - Integracja mieszkańców

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt lokalny - Dzielnica III

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Teren zielony (Skwer) przy skrzyżowaniu ulicy Czerwonego Prądnika z ulicami Piotra Trębacza i ulicą Żuławską w Krakowie

Opis projektu

Propozycja obejmuje wykonanie adaptacji istniejącego skweru poprzez wykonanie chodnika z płytek betonowych lub kostki brukowej od głównego ciągu wzdłuż ulicy Czerwonego Prądnika i instalację następujących elementów:

- betonowych stołów wraz z krzesłami do gry w szachy
- betonowego stołu do gry w pingponga
- zwykłych ławek
- nasadzenia zieleni (po stworzeniu projektu oraz kosztorysu - do wysokości pozostałych środków)

UZASADNIENIE PROJEKTU

Obecnie w tym rejonie nie ma miejsca gdzie mogą się spotkać i porozmawiać mieszkańcy uliczek od Radomskiej do Brogi. Place zabaw są umieszczone wśród bloków lub przy szkołach czyli w oddaleniu do uliczek z domami jednorodzinnymi. Dodatkowo nie są to miejsca (place zabaw) gdzie swoje spotkania mogliby odbywać seniorzy i osoby którym po prostu przeszkadzał by hałas bawiących się dzieci. Z uwagi na infrastrukturę komunikacyjną istniejącą (MPK), projektowaną przystanek PKP - Olsza, czy handlową (sklepy) - mieszkańcy uliczek codziennie przechodzą obok przedmiotowego skweru i korzystają z ustawionych ławek wzdłuż ul. Czerwonego Prądnika. Ławki te jednak nie umożliwiają bliższej integracji, rozmowy mieszkańców są zdawkowe gdyż ławki są ustawione za blisko ulicy. Posadowienie takich ławek wgłębi tej zielonej działki umożliwiłby rozmowy, spotkani i rozkwit działań społecznych mieszkańców uliczek. Teraz spotykamy się mijając się na ulicy, stojąc rozmowa nie jest wygodna. Seniorom już nie śpieszy się tak jak młodym a skwer ten ustawiony jest w "strategicznym miejscu" nie da się obok niego nie przejść, widać z niego początek każdej ulicy co zachęcać będzie jeszcze do integracji. Ważnym elementem jest także fakt że wszyscy mieszkańcy przedmiotowych uliczek posiadający psy właśnie chodzą przez przedmiotowy skwerek na wycieczki i spacery ze swoimi pociechami. Duża cześć tych osób się zna, lubi lecz nie ma miejsca aby usiąść i porozmawiać.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Wykonanie projektu, uzyskanie odpowiednich zezwoleń i opinii 20 000,00 PLN
Realizacja wykonanie robót budowlanych, zakup i montaż elementów 100 000,00 PLN
120 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Wykonanie dokumentacji projektowej I połowa 2019 roku
Realizacja Wykonanie robót budowlanych, montaż urządzeń II połowa 2019 roku

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Ważny dla mieszkańców dzielnicy teren zyska spójny projekt. Jego realizacja pozwoli na stworzenie miejsca spotkań i rekreacji. Przedmiotowy teren zielony po rewitalizacji będzie niezwykle atrakcyjny dla mieszkańców w różnych grupach wiekowych.
120 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×