Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - Dzielnica XVI NR 5:

Zielone Bieńczyce

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt lokalny - Dzielnica XVI - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Projekt zakłada przeprowadzenie nowych nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów według wskazań mieszkańców Dzielnicy Bieńczyce

Opis projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie nowych nasadzeń m.in drzew, krzewów i kwiatów w Dzielnicy według wskazań mieszkańców. Wnioski mieszkańców powinny być kierowane do Rady Dzielnicy następnie zebrane i zrealizowane do wysokości środków (50 000 zł). Koszty nasadzeń powinny być spójne z cennikiem na stronie BO Kraków:
urządzenie trawnika 8-18 zł/m2
posadzenie żywopłotu700-960 zł/10 mb
posadzenie pnączy 80-100 zł/mb
posadzenie krzewów 25-30 zł/szt.
założenie kwietnika, rabaty bylinowej, kompozycji traw ozdobnych250 zł/m2
łąka kwietna 40 zł/m2
zakup i posadzenie drzewa obwód pnia 14-16 cm 500–700 zł
zakup i posadzenie drzewa obwód pnia 45-50 cm 1.500–2.500 zł 

UZASADNIENIE PROJEKTU

W Krakowie występuje duża potrzeba stworzenia nowych miejsc zielonych oraz rekultywacji już istniejących. Mieszkańcy dzielnic są osobami, które najlepiej wiedzą gdzie na ich terenie powinny zostać zlokalizowane nowe nasadzenia i które miejsca wymagają rekultywacji. Ważnym elementem projektu jest by nowo nasadzane rośliny posiadały właściwości pyłochwytne i fitoremediacyjne. Nowe nasadzenia powinny stać się jednym z elementów walki ze smogiem prowadzonej przez UMK.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Nowe nasadzenia zgodnie z wytycznymi mieszkańców i cennikiem zawartym w BO 50 000,00 PLN
50 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Zbieranie wniosków Informacja przekazywane za pośrednictwem Rady Dzielnicy o prowadzonym zbieraniu wniosków pierwsza połowa 2019
Nowe nasadzenia Nowe nasadzenia druga połowa 2019
Charakterystyka długoterminowych skutków: zmiana zagospodarowania wskazanych miejsc poprzez wykonanie nowych nasadzeń zwiększy zasoby zieleni i poprawi atrakcyjność i estetykę miasta.
50 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×