Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

Utwardzenie fragmentów wałów rzeki Rudawy

Projekt odrzucony: Wniosek budżetu obywatelskiego zakłada utwardzenie fragmentów wałów Rudawy zagęszczonym żwirem. Projekt dotyczy lewego (północnego) wału Rudawy, na odcinku od ul. Jesionowej do odbicia ścieżki łączącej wał z ulicą Brzegową. Wskazana we wniosku lokalizacja obejmuje działki nr ew.: 1, obręb K-9, Dzielnica VII Zwierzyniec, oraz nr ew.: 191/1, Obręb k-7, Dzielnica VI Bronowice, które nie są własnością Gminy Miejskiej Kraków. Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa podjętego Uchwałą nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015r. §12. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania: 7) które są planowane do realizacji na gruntach nie należących do Gminy Miejskiej Kraków.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Celem projektu jest utwardzenie fragmentów wałów Rudawy zagęszczonym żwirem.

Utwardzeniu podlegałby odcinek lewego (północnego) wału Rudawy od ul. Jesionowej do odbicia ścieżki łączącej wał z ulicą Brzegową. Jest on zaznaczony na mapie poniżej.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Po ostatnim remoncie wałów w 2017 roku na zlecenie Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie ciężki sprzęt zostawił nawierzchnię wałów w tragicznym stanie.Nawet po niewielkich opadach deszczu, wały Rudawy stają się nie do przejścia. Aby te tereny stały się ponownie dostępne dla mieszkańców konieczne jest utwardzenie korony wałów.Wiele osób korzystało z tych terenów rekreacyjnych, spacerując wałami Rudawy przy Błoniach w kierunku zachodnim. Niestety, w tym momencie odcinek na zachód od ulicy Jesionowej po opadach deszczu staje się trudny do pokonania.

Ponadto jest to jedna z nielicznych możliwości ominięcia głównych ulic takich jak Balicka czy Królowej Jadwigi dla ruchu rowerowego w kierunku centrum.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Wykonanie prac Utwardzenie odcinka wałów żwirem zagęszczonym oraz ubicie nawierzchni 80 000,00 PLN
80 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Utwardzenie wałów Rudawy Dałościowe wykonanie inwestycji druga połowa 2018

Galeria

80 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×