Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

STACJE ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH

Projekt odrzucony: Podstawę odrzucenia stanowi: 1) § 11 ust. 3. uchwały Nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa: „od momentu zawiadomienia o brakach we wniosku lub konieczności dokonania modyfikacji zakresu rzeczowego, wnioskodawca ma 5 dni roboczych na dokonanie korekty”. 2) § 4 pkt 7 Zarządzenia Nr 491/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23.02.2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego miasta Krakowa oraz ustalenia szczegółowej procedury realizacji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa w roku 2018 na poziomie ogólnomiejskim oraz dzielnicowym, w którym ustala się, że zakres informacji niezbędnych do zgłoszenia propozycji zadania powinien zawierać określenie miejsca jego realizacji. Ad 1. Wydział Gospodarki Komunalnej w dniu 16 maja 2018 r. zwrócił się do wnioskodawcy z prośbą o modyfikację zakresu rzeczowego projektu, tj. zaproponowanie ilości wnioskowanych stacji ładowania pojazdów z napędem elektrycznym oraz ich lokalizacji na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Wydział nie otrzymał odpowiedzi od wnioskodawcy w terminie do 22 maja 2018 r. Ad 2. Wnioskodawca nie przedstawił propozycji konkretnych lokalizacji montażu stacji ładowania pojazdów z napędem elektrycznym na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: KRAKÓW

Dodatkowe lokalizacje: Dzielnica I Stare Miasto, Dzielnica II Grzegórzki, Dzielnica III Prądnik Czerwony, Dzielnica IV Prądnik Biały, Dzielnica V Krowodrza, Dzielnica VI Bronowice, Dzielnica VII Zwierzyniec, Dzielnica VIII Dębniki, Dzielnica IX Łagiewniki-Borek Fałęcki, Dzielnica X Swoszowice, Dzielnica XI Podgórze Duchackie, Dzielnica XII Bieżanów-Prokocim, Dzielnica XIII Podgórze, Dzielnica XIV Czyżyny, Dzielnica XV Mistrzejowice, Dzielnica XVI Bieńczyce, Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie, Dzielnica XVIII Nowa Huta

Opis projektu

    Na terenie miasta Kraków zostaną rozmieszczone stacje do ładowania pojazdów elektrycznych, głównie samochodów elektrycznych, ale też samochodów z napędem spalinowym jak i elektrycznym. Stacje te będą rozmieszczone na terenie całego miasta aby właściciele oraz przyszli nabywcy mieli możliwość ładowania swoich pojazdów wszędzie. 
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

    Aktualnie widzimy wzrost liczby pojazdów z napędem elektrycznym. Pojazdy te w czasie użytkowania są bardziej przyjazne dla środowiska, niż spalinowe odpowiedniki. Zainstalowanie większej ilości stacji do ładowania tych pojazdów zachęci ludzi do ich kupowania. Aktualnie na terenie miasta Krakowa znajdują się trzy takie stacje. Zwiększenie ilości tych stacji zachęci ludzi do kupowania pojazdów elektrycznych. Pojazdy te są również tańsze w utrzymaniu, więc z upływem czasu ludzie zaczną się do nich przesiadać. Niestety potencjalni kupcy tych pojazdów nie decydują się na ich zakup z racji małej ilości miejsc w których mogli by je naładować. Wybudowanie takich stanowisk przyczyni się do wzrostu popularności tych pojazdów, które nie emitują spalin ani hałasu. 
    Dzisiaj samochody w Krakowie mają przeciętnie 13 lat, co oznacza, że duża liczba pojazdów nie spełnia normy Euro 4. Aktualnie autobusy MPK spełniają normy Euro 6. Czystsze powietrze oraz niższa emisja hałasu jest w interesie każdego z nas. Wielu mieszkańców naszego miasta dojeżdża własnym środkiem transportu do pracy, dlatego rozbudowanie tych stacji skłoni koncerny samochodowe do promowania samochodów elektrycznych, w skutek czego ludzie przesiądą się na bardziej ekologiczną i cichszą w użytkowaniu alternatywę. Zmianę na lepsze odczuje każdy z nas.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Stacja ładowania słupek (stacja) ładowania pojazdów z napędem elektrycznym 2 200 000,00 PLN
2 200 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Ogłoszenie przetargu Ogłoszenie przetargu na dostarczenie oraz montaż stacji pierwszy kwartał 2019
Rozstrzygnięcie przetargu Wyłonienie zwycięscy przetargu pierwszy lub drugi kwartał 2019
Zaczęcie budowy Rozpoczęcie budowy stacji drugi lub trzeci kwartał 2019
Oddanie do użytku Udostępnienie do użytkowania czwarty kwartał 2019

Załączniki

2 200 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×