Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 54:

Super Rodzic

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Lokal położony w Krakowie. Posiadający salę mieszczącą swobodnie 10 rodzin.

Opis projektu

Projekt adresowany jest do rodzin z dziećmi, w których istnieją przesłanki do osłabienia więzi np. poprzez rozłąkę w wyniku rozwodu, ograniczenia władzy rodzicielskiej itp. Każdy rodzic czujący potrzebę pogłębiania bądź odbudowywania więzi z dzieckiem może zgłosić się do projektu. Spotkania będą odbywać się w miarę możliwości razem z dziećmi, tak, aby rodzice mogli nabyć praktyczne umiejętności oraz aby umożliwić budowanie współpracy i porozumienia. Udział weźmie 10 rodzin, które przez 8 miesięcy będą w atmosferze zabawy, pod okiem specjalistów pracować nad kształtowaniem prawidłowych postaw rodzicielskich, metod wychowawczych, zasad komunikacji. Projekt zakłada pracę z dziećmi w wieku pomiędzy 6 a 12 rokiem życia. Celem projektu jest poprawa więzi pomiędzy rodzicami a dziećmi. Efektem ma być wzmocnienie więzi emocjonalnej, poprawa komunikacji pomiędzy rodzicami a dziećmi objawiające się tym, że dzieci będą chętniej i częściej prosić rodziców o pomoc w przeżywanych trudnościach, rodzicie będą umieć rozmawiać z dziećmi o ich problemach.
W trakcie spotkań rodzice otrzymają praktyczne wskazówki dotyczące tego, nad czym mogą pracować wspólnie z dzieckiem, co jest potrzebne do budowania wzajemnej relacji, w jaki sposób mogą modyfikować zachowania swoje lub dzieci. Da to również możliwość uczenia się od siebie nawzajem, poprzez przyglądanie się, jak inni rodzice radzą sobie w rozwiązywaniu podobnych problemów i sytuacji. Spotkania będą odbywać się raz na dwa tygodnie przez 8 miesięcy. Przewiduje się również organizację wspólnych wycieczek i wyjść mających na celu twórcze spędzanie razem czasu.
Zajęcia dla rodzin obejmują:
· Wyjścia raz w miesiącu (kino, muzeum, galeria sztuki)
· Integracyjne i aktywizujące wycieczki jednodniowe
· Warsztaty podnoszące kompetencje opiekuńczo - wychowawcze
· Warsztaty proekologiczne (las w słoiku)
· Warsztaty majsterkowania (budowanie karmników, budek dla ptaków)
· Warsztaty kulinarne.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Realizacja projektu Super Rodzic jest ważna w punktu widzenia społecznego. Udział rodziców w projekcie może zapobiec wystąpieniu w rodzinie poważnych trudności opiekuńczo - wychowawczych, demoralizacji oraz wystąpieniu przemocy w rodzinie. Projekt Super Rodzic, inaczej niż inne szkoły dla rodziców, zakłada współpracę rodziców wraz z dziećmi, by na bieżąco modelować właściwe postawy rodzicielskie.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Prowadzenie zajęć edukacyjnych (dwugodzinne warsztaty, w tym zatrudnienie eksperta) przez dwóch specjalistów Koszt jednej godziny zajęć - 130 zł x 32 godziny 4 160,00 PLN
Koordynator projektu zatrudniony przez realizatora w tym prowadzenie rekrutacji koszt 300 zł miesięcznie x 10 miesięcy 3 000,00 PLN
Obsługa księgowa zadania publicznego kwota 150 zł miesiąc x 10 miesięcy 1 500,00 PLN
Prowadzenie zajęć w jednostkach kultury – bilety wstępu dla uczestników i prowadzących 8 wyjśćx20złx42osoby(40+2opiekunów) 6 720,00 PLN
Catering (ciepły posiłek) 2 posiłki podczas 2 wycieczek dla 42 osób 2 520,00 PLN
Produkty (kawa, herbata, napoje, ciastka) 16 spotkań dla 40 osób 6 400,00 PLN
Usługa przygotowania koszulek dla uczestników projektu koszt jednej koszulki 35 zł x 40 uczestników 1 400,00 PLN
Usługa wydruku dyplomów na zakończenie projektów 40 dyplomów x 3 zł 120,00 PLN
Gry planszowe, zabawki, książki 1 zadanie 1 000,00 PLN
Artykuły biurowe (papier, kredki, farby, długopisy) oraz artykuły potrzebne do przeprowadzenia warsztatów 1 zadanie 1 000,00 PLN
Organizacja i prowadzenie zajęć w jednostkach kultury i w czasie wycieczek jednodniowych zajęcia podczas 2 wycieczek dla 40 uczestników. 100 zł x 40 zł 4 000,00 PLN
Organizacja dwóch wycieczek jednodniowych (autokar, ubezpieczenie, bilet wstępu, ogniska, gry terenowe, itp) Organizacja 2 wycieczek dla 40 osób+dwóch opiekunów. 200złx42osoby 8 400,00 PLN
40 220,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wyłonienie wykonawcy Do końca lutego 2019r.
Promocja projektu Marzec 2019r.
Rozpoczęcie naboru/Rekrutacja uczestników Kwiecień 2019r.
Właściwa realizacja Maj - grudzień 2019r.
Podsumowanie projektu Podsumowanie projektu Grudzień 2019 r.
Charakterystyka długoterminowych skutków: Zaplanowane w projekcie zadanie jest skierowane do rodzin z dziećmi, w których rodzice czują potrzebę pogłębienia lub odbudowania więzi z dzieckiem. Spotkania ze specjalistami mają mieć charakter warsztatów, w trakcie których rodzice otrzymają informacje co jest potrzebne do budowania wzajemnych relacji, w jaki sposób można modyfikować swoje zachowania jako rodziców oraz wpływać na zachowania dzieci. Projekt zakłada współpracę rodziców wraz z dziećmi, w tym wspólne spotkania i wyjazdy. Efektem realizacji zdania będzie wzmocnienie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dziećmi oraz poprawa komunikacji w rodzinach, które zgłoszą się do projektu.
40 220,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×