Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 64:

Kultura w zasięgu ręku seniora

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków, całe miasto

Opis projektu

Bilety będą dystrybuowane wśród seniorów mieszkających w Krakowie. Środki na zakup biletów zostaną podzielone przez ilość miesięcy trwania projektu. W każdym miesiącu będzie zakupiona ograniczona pula biletów, które będą dystrybuowane za pośrednictwem lokalnego domu kultury w różnych dzielnicach - np. Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta, Centrum Kultury Podgórze i in.  Seniorzy będą się zgłaszać do domu kultury  i otrzymywać bilety aż do wyczerpania puli na dany miesiąc.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Seniorzy mają duże zapotrzebowanie na udział w życiu kulturalnym Miasta. Niestety często mają ograniczony budżet i muszą rezygnować z realizacji pasji na rzecz zaspokojenia innych potrzeb. Pula nieodpłatnych biletów pozwoli grupie seniorów brać udział w przedstawieniach i sensach. Będzie sprzyjała aktywizacji i integracji ludzi z całego miasta. Da motywację do wyjścia z domu, pozwoli spotkać się, oderwać się od codziennych trosk, nabrać nowej energii i dzięki sztuce i spotkaniu innych osób spojrzeć na świat z innej perspektywy

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
koszty promocji i dystrybucji plakatów/ulotek koszty promocji i dystrybucji plakatów/ulotek informujących o projekcie 1 000,00 PLN
Koszty zakupu 1000 biletów Koszty zakupu 1000 biletów (koszt 1 około 30 zł) 30 000,00 PLN
31 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Promocja projektu Promocja projektu (przez cały okres trwania) marzec - grudzień 2019
zakup i dystrybucja biletów zakup i dystrybucja biletów przez cały okres trwania projektu marzec - grudzień 2019
Charakterystyka długoterminowych skutków: Organizacja projektu kulturalnego pn. „Kultura w zasięgu ręki seniora” przyczyni się do aktywizacji społecznej i kulturalnej osób starszych oraz szeroko pojętej integracji seniorów. Projekt zwiększy także atrakcyjność oferty kulturalnej oferowanej przez krakowskie kina i teatry.
31 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×