Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - Dzielnica XVIII NR 1:

Usłyszmy się! nagłośnienie dla seniorów w Jędrusiu

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt lokalny - Dzielnica XVIII

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta, Klub Jędruś, os. Centrum A 6A

Opis projektu

W ramach zadania zakupiony zostanie sprzęt nagłaśniający (kolumny, mikrofony, mikser i in., bezprzewodowy, lekki i możliwy do montażu w różnych warunkach, a także łatwy w obsłudze tak, by seniorzy mogli z niego korzystać samodzielnie). Sprzęt będzie wykorzystywany do organizacji wydarzeń skierowanych do nie tylko do seniorów, bo korzystać z niego będą wszyscy odwiedzający klub Jędruś: dzieci, młodzież, dorośli. Dzięki niemu wydarzenia artystyczne i kulturalne będą odbywać się w znacznie lepszych warunkach, przyciągną też więcej osób. Sprzęt będzie mógł być użyczany innym nowohuckim organizacjom - tak, by służył całej społeczności.

UZASADNIENIE PROJEKTU

W klubie Jędruś co tydzień w zajęciach i wydarzeniach uczestniczy średnio ok 100 osób, odbywają się w nim głównie zajęcia bezpłatne, otwarta dla każdego (na wiele z nich nawet nie trzeba się zapisywać). Klub realizuje projekt Klub Rodziców, od kilkudziesięciu lat jest także miejsce spotkań seniorów z Koła Seniora nr 20, w Klubie odbywają się także wykłady i zajęcia Nowohuckiej Akademii Seniora. Niestety, sala klubowa jest nie-akustyczna, dlatego podczas zajęć i wydarzeń często są kłopoty z usłyszeniem prowadzącego czy prowadzącej. Podobnie zespół Jędrusie ma kłopot ze źle nagłośnionymi występami, tak samo zresztą jak inne senioralne zespoły muzyczne występujące w Klubie Jędruś i w całym Ośrodku Kultury Kraków Nowa Huta.
W dodatku seniorzy jak sami wskazują mają problemy z słuchem - z uwagi na swój wiek i dolegliwości z nim związane. Ich komfort korzystania z oferty klubu jest zatem obniżony.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
zakup nagłośnienia zakup nagłośnienia 2 800,00 PLN
2 800,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
zakup nagłośnienia zakup nagłośnienia marzec 2019
Charakterystyka długoterminowych skutków: Nagłośnienie w Klubie Jędruś Ośrodka Kultury Kraków - Nowa Huta jest propozycją o długotrwałym efekcie pozytywnie oddziałującym nie tylko na spotykających się w klubie Seniorów ale i na całą okoliczną wspólnotę osiedla Centrum A, która krzysta z oferty Klubu Jędruś.
2 800,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×