Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 92:

Rowerem i pieszo bezpiecznie z mostu Wandy

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ul. Podbipięty, Kraków

Opis projektu

Projekt zadania przewiduje wybudowanie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od mostu Wandy w kierunku wałów wiślanych rozpoczynających się przy ul. Podbipięty i połączenie ścieżki przy moście ze ścieżką na wale (ok. 200 metrów) oraz w drugą stronę od mostu Wandy - połączenie ścieżki przy moście ze ścieżkami w Lasku Mogilskim (ok. 85 metrów) - w sumie 285 metrów oraz wyznaczenie niezbędnych przejść pieszo-rowerowych przez ul. Podbipięty.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Brak jest połączeń pieszo-rowerowych z Mostu Wandy z wałem wiślanym i istniejącą tam ścieżką rowerową oraz z Laskiem Mogilskim. Powoduje to duże zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów pokonujących te odcinki wzdłuż ruchliwej ulicy Podbipięty. Realizacja zadania ma na celu poprawienie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy dok.projektowej Dokumentacja projektowa wraz z niezbędnymi decyzjami formalno-prawnymi 40 000,00 PLN
Wyłonienie wykonawcy robót Wybór wykonawcy robót i realizacja inwestycji 700 000,00 PLN
740 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
projekt opracowanie projektu wraz z decyzjami formalno-prawnymi 2019 r.
budowa przetarg na wykonawcę inwestycji i realizacja zadania 2020 r.
Charakterystyka długoterminowych skutków: W ramach rozbudowy ulicy Klasztornej na odcinku od mostu Wandy do ul.Żaglowej zostanie wykonany łącznik umożliwiający wjazd na fragment ciągu równoległego do ul.Podbipięty. Realizacja projektu poprzez wybudowanie połączenia ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od Mostu Wandy w kierunku wałów wiślanym z istniejącą ścieżką rowerową przy ul.Podbipięty i w drugą stronę od mostu Wandy ze ścieżkami w Lasku Mogilskim poprawi bezpieczeństwo ruchu pieszego i rowerowego w tym rejonie.
740 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×