Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 80:

NOWOCZESNY AMBULANS MEDYCZNY

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe ratuje mieszkańców miasta od 1891 roku. Jest najstarszym pogotowiem w Polsce i drugim w Europie. Zakup nowoczesnego ambulansu pozwoli utrzymać usługi na profesjonalnym poziomie, zdecydowanie zwiększy komfort pacjentów i  pracy personelu medycznego. Dzięki zakupowi ambulansu wymieniona zostanie karetka o największym przebiegu lub zużyciu technicznym. 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Zakup nowoczesnego ambulansu zdecydowanie zwiększy wygodę i bezpieczeństwo pacjentów – mieszkańców Krakowa. Nowa karetka pozwoli ratownikom medycznym utrzymać świadczenie usług z zakresu ratownictwa medycznego na najwyższym poziomie.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Dofinansowanie zakupu ambulansu 299 999,00 PLN
299 999,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Dofinansowanie zakupu ambulansu 2019 rok
Charakterystyka długoterminowych skutków: Proponuje się przyjęcie tego projektu przede wszystkim z uwagi na możliwość podniesienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców miasta Krakowa. Zakup nowoczesnego ambulansu dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego pozwoli na utrzymanie jakości świadczonych usług zdrowotnych na wysokim poziomie, jak również wpłynie pozytywnie na komfort pacjentów oraz pracy personelu medycznego. Zakupiona karetka będzie mogła zastąpić ambulans o największym przebiegu i zużyciu technicznym, w ramach posiadanego taboru pojazdów. Realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego nie powoduje konsekwencji finansowych dla Gminy w kolejnych latach.
299 999,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×