Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 86:

Spływ kajakowy po Rudawie – nowa atrakcja dla krakowian

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Rzeka Rudawa

Opis projektu

Projekt zakłada organizację spływu kajakowego. Głównym założeniem jest jego ogólnodostępność dla wszystkich chętnych, w tym nie posiadających własnego sprzętu oraz doświadczenia. Spływy byłyby organizowane co drugi tydzień od maja do września, przy zachowaniu minimum 8 zorganizowanych spływów. W przypadku niemożności wywiązana się – z przyczyn niezależnych od organizatora, jak np. bardzo niskie stany poziomu wody – orgazniazcja spływów moż nastąpić co tydzień lub ostatecznie zakończenie projektu moż eodbyć się w kolejnym sezonie. Mieszkańcy zgłaszaliby chęć udziału do tygodnia przed organizowanym spływem, w wybrany przez organizatora sposób (poprzez stronę internetową, rezerwacja e-mailową, telefoniczną lud dowolny inny, łatwodostepny sposób). Na pojedynczy spływ przypadałoby 25-50 osób. Spływ mógłby rozpoczynać się w miejscowości Rudawa (jednak proponowany przez organizatora odcinek może być inny), gdzie organizator przygotowałby możliwość bezpiecznego wodowania kajaków oraz cały potrzebny sprzęt sportowy (Kajaki, kapoki itd.). Spływ kończył by się przy ujściu Rudawy do Wisły bądź na Wiśle w jednym ze zlokalizowanych klubów kajakowych w pobliż ujścia Rudawy. Obsługa przywoziłaby odpowiednio wcześniej sprzęt i udzielała instrukcji dotyczących zasad bezpieczeństwa. Zadaniem obsługi byłoby również odebranie sprzetu po zakończonym spływie. Osoby biorące udział wpyszczane by były na rzekę w sposób zapewniający bezpiczeństwo, czyli pod opieką iinstruktorów/ratowników w mniejszych grupach, co pozwoliłoby zorganizowanym grupom cieszyć się spływem razem, a równocześnie zapobiegłoby zbyt dużej ilości ludzi naraz. Organizator również jest zobowiązny do pomocy podczas przenoszenia kajaków w przypadku obecności śluz na rzece (organizator może oczywiście zaproponować dowolne rozwiązanie).
Na koniec spływu w ramach integracji uczestników organizator zapewni mały poczęstunek w formie grilla lub posiłku przy ognisku. Miłym akcentem również mógłby być gadżet upamiętniający uczestnictwo w spływie.
Projekt również zakłada organizację minimum jednej akcji społecznej, której celem będzie poprawa czystości rzeki Rudawy. Sposób realizacji należy pozostawić do wyboru organizatorowi.
Organizatora należy wyłonić w drodze otwartego konkursu lub powierzenia realizacji projektu sprawdzonej organizacji mającej doświadczenie w tej dziedzinie.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt stworzyłby nowy, atrakcyjny i interesujący sposób na aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Stanowiłby doskonałą atrakcję rodzinną i grupową pozwalającą zobaczyć Kraków i jego okolice z zupełnie innej perspektywy, jak i również pozwalającą obcować z naturą. Miałby również za zadanie promować okolice rzeki Rudawy jako tereny wypoczynkowe i rekreacyjne, co być może przełoży się w przyszłości na aktywizację tych terenów i powstawanie coraz większej ilości wydarzeń i aktywności w okolicy Rudawy. Obcowanie z kajakarstwem może również pozwolić na rozwój nowych pasji u ludzi, którzy nigdy wcześniej nie mieli kontaktu z tym sportem.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Ogłoszenie i nabór Ogłoszenie i promocja wśród mieszkańców Krakowa zasad naboru i harmonogramu spływów oraz rozpoczęcie naboru uczestników. 3 000,00 PLN
Kapania społeczna Na rzecz promocji utrzymania rzeki Rudawy w czystości. 3 000,00 PLN
Organizacja spływu Wykonanie 8 spływów kajakowych 40 000,00 PLN
46 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Ogłoszenie i nabór Do 04.2019
Kapania społeczna W dowolnym okresie czasu. 04-10.2019
Organizacja spływu 05-09.2019
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt dotyczący ogólnodostępnych spływów kajakowych. Długookresowe działanie na rzecz rozwoju fizycznego mieszkańców Krakowa.
46 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×