Projekt lokalny - Dzielnica I :

Letnie spotkania z filmem, tańcem i teatrem „U Helclów”

Projekt odrzucony: Projekt nie spełnia wymogu § 12 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania pkt 5) które wymagają współpracy instytucjonalnej, jeżeli osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia. Dyrektor DPS przy ul. Helclów 2 nie wyraził zgody na realizację projektu.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt lokalny - Dzielnica I

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni Domu Pomocy Społecznej u Ludwika i Anny Helclów w Krakowie ul. Helclów 2.

Opis projektu

Projekt zakłada:
- 4 seanse kina letniego w lipcu i sierpniu
- 4 spektakle teatralne w lipcu i sierpniu
- 8 potańcówek w ogrodzie z piknikiem na kocu lub leżaku
Spodziewana liczba uczestników : 50-150 osób.
Projekcje filmowe będą odbywać się po zmierzchu. Pośród spektakli teatralnych znajdą się także przedstawienia dla dzieci i ich rodziców, organizowane we wcześniejszych porach -
w letnie popołudnia, przed potańcówką i piknikowaniem na kocu.
W związku z proponowanym projektem chcemy zaproponować mieszkańcom dzielnicy I pomysł na spędzenie wolnego czasu pod chmurką, na kocu lub leżakach w celu integracji miedzy pokoleniowej oraz społeczności lokalnej.
Organizacja wydarzeń filmowych każdorazowo odbywałaby się za pośrednictwem profesjonalnej firmy, która zapewni sprzęt, obsługę oraz licencje filmowe.
Projekt zakłada: - wynajem, transport, obsługę niezbędnego sprzętu, - zakup licencji filmów, - wynajem leżaków itp.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Zaplanowane w projekcie wydarzenia stanowić będą atrakcję dla lokalnej społeczności, mogą też być okazją do wzajemnego poznawania się, oraz zachęcać do dalszego uczestnictwa
w kulturze.
Spektakle teatralne, kino letnie oraz potańcówki u Helclów wzbogacą ofertę kulturalną
w dzielnicy dostępną bezpłatnie dla każdego mieszkańca oraz będą integrować społeczność lokalna.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekcja 4 seansów kina letniego Koszty techniczne (ekran, projektor, nagłośnienie, transport itp.); licencje filmowe; 50 leżaków 5 000,00 PLN
Organizacja 4 spektakli teatralnych Koszty techniczne (scena, oświetlenie, nagłośnienie itp.) 20 000,00 PLN
Organizacja potańcówki i pikniku Materiały pomocnicze (np. lampiony, koce/plechy, leżaki, lemoniada) 3 000,00 PLN
Promocja Opracowanie i druk materiałów promocyjnych, np. plakatów 2 000,00 PLN
30 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wybór partnera/ów do realizacji kina letniego, zapewnienie warunków technicznych I/II kwartał 2019
Wybór partnera/ów do realizacji przedstawień teatralnych, zapewnienie warunków technicznych I/II kwartał 2019
Seanse kina letniego 4 seanse – co dwa tygodnie 07/08-2019
Spektakle teatralne 4 seanse – co dwa tygodnie 07/08-2019
Potańcówki w ogrodzie 8 spotkań - co dwa tygodnie x 2 spotkania 07/08-2019

×