Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

Parking pod Urzędem dla Mieszkańców-nie tylko dla urzędnikók

Projekt odrzucony: Opinia negatywna Wniosek zaopiniowany negatywnie w oparciu o § 12 uchwały Rady Miasta Krakowa nr XXXIV/566/15 z dnia 16 grudnia 2015 roku, w sprawie „regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa”, w ramach budżetu obywatelskiego nie może być realizowane zadanie: - pkt. 6, „które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa , prawa osób trzecich, w tym prawa własności” Zgodnie z art. 13b ust. 6 pkt 2 ustawy o drogach publicznych, zarządca może wyznaczyć miejsca zastrzeżone w strefie płatnego parkowania. Ponadto Rozporządzenie Ministra infrastruktury z 3 lipca 2003 r, w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Znak P-20 „koperta” (rys. 5.2.6.1) stosuje się w celu oznaczenia stanowiska postojowego przeznaczonego do wyłącznego użytkowania przez niektórych uczestników ruchu. Dodatkowo wg § 8 ust. 6 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem, w przypadku stwierdzenia nieefektywności projektowanej organizacji ruchu, zarządca ma prawo go odrzucić. Na podstawie art.. 1 Ustawy z 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U.z 2017 r poz. 2222 z póź, zm.), z drogi publicznej może korzystać każdy (nie tylko mieszkaniec), zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych. Otwarcie parkingu na Pl. Wszystkich Świętych spowoduje zwiększony ruch w ścisłym centrum miasta, a istniejące oznakowanie z uwagi na obowiązującą strefę ograniczenia ruchu przyczyni się do pogorszenia warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. Miejsca postojowe zastrzeżone dla pojazdów służbowych (nie dla pracowników) zostały wyznaczone z uwagi na konieczność zapewnienia obsługi komunikacyjnej floty pojazdów. Stanowiska zastrzeżone dla gości urzędu zostały wyznaczone z uwagi na obsługę interesantów (wyłącznie w godzinach pracy urzędu). - pkt 2, „których wymagany budżet całkowity na realizację jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w § 8 ust. 2 regulaminu”. Szacunkowa wycena ok. 3 350,-zł brutto.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Wszystkie parkingi Miasta Krakowa

Dodatkowe lokalizacje: plac Wszystkich Świętych 3/4, Kraków Wszystkie parkingi Urzędu Miasta Krakowa

Opis projektu

Władze Krakowa z Jackiem Majchrowskim na czele ograniczają możliwość parkowania dla mieszkańców. W tym samym czasie dysponują parkingami tylko dla urzędników Miejskich. Domagamy się aby parkingi pod urzędami były ogólno dostępne dla petentów, a po godzinach pracy urzędu tylko dla mieszkańców danej dzielnicy aby mogli pod nimi parkować.

UZASADNIENIE PROJEKTU

W Krakowie - zwłaszcza w jego centrum brak miejsc do parkowania. Nie przeszkadza to administracji Jacka Majchrowskiego tworzyć miejsca do parkowania tylko dla Urzędników w tym samego prezydenta. Mieszkańcy Krakowa nie mają gdzie parkować. Likwidacja parkingów dla Urżedników umożliwi częściowe rozwiązanie problemu z parkowaniem. Poza tym nie ma uzasadnienia dla dzielenia ludzi na lepszych (urzędnicy) i gorszych (tzw zwykli mieszkańcy).

 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zmiana oznakowania. Zmiana organizacji ruchu. Zmiana znaków drogowych, na takie które umożliwią parkowanie tzw zwykłym mieszkańcom na wszystkich parkingach Urzędu Miasta Krakowa. Jednocześnie zamknięcie parkingów dla osób nie będących petentami UMK, a po godzinach pracy Urzędu tylko dla Mieszkańców danej Dzielnicy, na której znajduje się parking. 500 000,00 PLN
500 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Zmiana przepisów przez Radę Miasta na wniosek Prezydenta Krakowa. Ogłoszenie przetargu na realizację oraz wyłonienie wykonawcy pierwsza połowa 2019
500 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×