Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

Tartanowa ścieżka dla biegaczy na Bulwarach Wiślanych

Projekt odrzucony: Wniosek budżetu obywatelskiego zakłada urządzenie 1 400 metrowej tartanowej ścieżki dla biegaczy na Bulwarze Kurlandzkim od Mostu Marszałka Józefa Piłsudskiego do Mostu Kotlarskiego. Teren objęty przedmiotowym wnioskiem znajduje się w obszarze zabytkowych Bulwarów Wiślanych które zostały wpisane do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 13 czerwca 2011 r. pod nr rej.: A-1260/M. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 1), 11) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm. ) pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga m.in.: prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, w tym prac polegających na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni, podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru, z wyłączeniem działań polegających na usuwaniu drzew lub krzewów z terenu nieruchomości lub jej części niebędącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem albo inną formą zaprojektowanej zieleni. Z uwagi na powyższe, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie wystąpił o opinię do Miejskiego Konserwatora Zabytków w sprawie przedmiotowego projektu. W dniu 17.05.2018r. pismem znak: KZ-03.4120.6.451.2018.JW wyraził negatywną opinię dot. ww. wniosku.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Bulwar Kurlandzki od Mostu Marszałka Józefa Piłsudkiego do Mostu Kotlarskiego (1,4 km)

Opis projektu

Kraków staje się miejscem przyjaznym dla ludzi uprawiających sport. Jednak wraz z wzrostem aktywności mieszkańców w wielu miejscach robi się tłoczno i niebezpiecznie. W związku z tym chcemy stworzyć na krakowskich Bulwarach Wiślanych niezależną, tartanową ścieżkę biegową poprowadzoną w miejscu aktualnie wydeptanej dróżki.

Projekt dotyczy dokładnie powstania 1400 metrowej tartanowej ścieżki o szerokości 2,5 m na terenie Krakowskiego Bulwaru Kurlandzkiego - od Mostu Marszałka Józefa Piłsudskiego do Mostu Kotlarskiego. Na powstałej ścieżce będzie można swobodnie biegać oraz wykonywać jednostki treningowe. Nie przeszkadzając przy tym wszystkim spacerowiczom, turystom i rowerzystom.

Wraz z powstałą ścieżką powstaną tablice informujące o tym, że jest ona przeznaczona dla biegaczy, tj nie można po niej chodzić w butach na obcasie, jeździć na rowerze czy rolkach.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Powstanie ścieżki wpływać będzie na rozwój rekreacji i aktywności fizycznej na świeżym powietrzu wśród mieszkańców Krakowa.

Od 2016 roku, w miejscu planowanej ścieżki, krakowskie Stowarzyszenie biegaczy I Ty Możesz Być Wielki organizuje bezpłatne treningi pn. "I Ty Możesz Biegać Wieczorem". Zawsze ze startem o godz. 20:00 na Bulwarach Wiślanych. Praktyka pokazuje, że krakowskie Bulwary Wiślane są już przepełnione i utrudnione jest przemieszczanie się mieszkańców. Zarówno niebezpieczne i niekomfortowe staje się poruszanie pieszych jak i rowerzystów i biegaczy.

W związku z tym planujemy stworzyć niezależną, tartanową ścieżkę biegową poprowadzoną w miejscu aktualnie wydeptanej i użytkowanej ścieżki. Dzięki powstaniu takiej nowej ścieżki biegowej zaspokojone zostaną wszystkie grupy interesariuszy, czyli rowerzyści, spacerowicze oraz biegacze

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Koszt całości inwestycji Wykonanie 1400 m tartanowej ścieżki o szerokości 2,5 m na terenie krakowskiego Bulwaru Kurlandzkiego - od Mostu Marszałka Józefa Piłsudskiego do Mostu Kotlarskiego 800 000,00 PLN
800 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wykonanie dokumentacji projektowej Wykonanie projektów, uzyskane stosownych opinii i zezwoleń pierwsza połowa 2019
Faza realizacji inwestycji Przygotowanie miejsca robót, realizacja projektu, przegotowanie terenu, utwardzenie przestrzeni, położenie nakładki tartanowej druga połowa 2019
Oddanie ścieżki do użytku mieszkańców Uroczyste otwarcie nowej przestrzenie przyjaznej aktywności sportowej mieszkańców Krakowa koniec 2019

Galeria

800 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×