Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

Centrum wychodzenia z bezdomności i nałogów

Projekt odrzucony: W trakcie weryfikacji stwierdzono, że złożona propozycja zadania nie zawiera istotnych informacji potrzebnych do analizy propozycji (na podstawie par. 11 ust. 1 Regulaminu BO). W dniu 19 kwietnia br. wystąpiono do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku. Do dnia 14 maja br. nie uzyskano zwrotnej informacji (na podstawie par. 11 ust. 3 wnioskodawca ma 5 dni roboczych na dokonanie korekty Regulaminu BO). W związku z powyższym wniosek zostaje odrzucony.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Dzielnica 1 - Kraków Stare Miasto

Opis projektu

Miasto przygotuje obiekt w ścisłym centrum Krakowa, w którym Ludzie Bezdomni będą mogli się ogrzać, przygotować sobie i zjeść w godnych warunkach ciepły posiłek, zrobić pranie, czy uzyskać poradę specjalistów - lekarzy, specjalistów w zakresie wychodzenia z nałogów.

UZASADNIENIE PROJEKTU

W mieście Krakowie mieszka duża lecz trudna do oszacowania liczba Ludzi Bezdomnych. Ludzie Ci rozproszeni są po całym mieście, jednak w ciągu dnia najwięcej z nich przebywa w ścisłym Centrum Miasta. Koniecznym jest stworzenie dla nich miejsca, które będzie dla nich szansą odzyskania godności a niekiedy przeżycia.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Centrum dla Bezdomnych Miasto znajdzie lokal, który będzie służył Ludziom Bezdomnym. W ramach budżetu dokona stosownych remontów i zakupu sprzętu (pralki, lodówki, kuchenki itp) oraz mebli. Lokal będzie wyposażony w monitoring. Bezdomni będą jego gospodarzami. W uzgodnieniu z Urzędem Miasta wyznaczą dyżurnych, którzy przejmą rolę odpowiedzialnych za porządek. W Centrum będą się odbywać dyżury specjalistów. 2 400 000,00 PLN
2 400 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Centrum dla Bezdomnych Miasto znajdzie lokal. Ogłoszenie przetargu. Wyłonienie wykonawcy druga połowa 2019
2 400 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×