Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

Parking ul. Duża Góra - Bieżanów

Projekt odrzucony: Opinia negatywna Wskazana lokalizacja parkingu wraz z budową drogi dojazdowej to działka nr 198/5 obr. 56 Podgórze. W odniesieniu do ww. działki prowadzone jest w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami postępowanie o zwrot wywłaszczonych nieruchomości na rzecz poprzednich właścicieli. Sprawę aktualnie rozpatruje Starosta Krakowski pod sygnaturą GN.III.JM.72211.156-06. W związku z powyższym do czasu zakończenia ww. postępowania w stosunku do działki nr 198/5 obr. 56 Podgórze nie mogą być podejmowane żadne działania dotyczące jej zagospodarowania. Projekt zostaje odrzucony zgodnie z § 12 pkt 4) i 6) Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa (Uchwała nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z 16.12.2015 r.)

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Ulica Duża Góra 30

Opis projektu

Projekt zakłada utworzenie ok. 16-tu miejsc postojowych wraz z podjazdem asfaltowym (ilość miejsc postojowych oraz parametry drogi uzależniona jest między innymi od obowiązujących przepisów i wytycznych projektowych wchodzących w skład tej propozycji). Budowa parkingów przy ulicy Duża Góra 30 zwiększy ilość miejsc postojowych w okolicy, co poprawi komfort oraz bezpieczeństwo mieszkańców tego obszaru dzielnicy oraz, zwiększy możliwości dla mieszkańców Krakowa do komfortowego odwożenia/odbierania dzieci z pobliskich przedszkoli oraz szkół. 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt budowy miejsc postojowych na osiedlu Bieżanów to inwestycja szczególnie ważna dla mieszkańców osiedla, którzy od lat borykają się niedoborem miejsc parkingowych. Uciążliwość tym większa gdyż miejsca zajmowane są zarówno przez mieszkańców dowożących swoje dzieci do pobliskich przedszkoli oraz szkół. Utworzenie dodatkowego parkingu nie tylko ułatwiłoby mieszkańcom łatwiejsze znalezienie miejsca postojowego po powrocie z pracy, takie rozwiązanie byłoby także przydatne mieszkańcom korzystającym z pobliskich instytucji. Od lat na osiedlu Bieżanów problem z niedostatkiem miejsc parkingowych jest obecny i stale pogłębiających się z uwagi na wzrost liczby mieszkańców oraz samochodów.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
projekt Wykonanie dokumentacji projektowej 50 000,00 PLN
realizacja drogi budowa drogi wraz z odwodnieniem ok. 500m2 450 000,00 PLN
realizacja parkingów budowa parkingów ok. 16 miejsc postojowych 400 000,00 PLN
realizacja oświetlenia budowa 3 lamp oświetlenia drogowego 60 000,00 PLN
960 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
projekt wykonanie projektu i uzyskanie pozwoleń IV kw 2018 i I kw 2019
realizacja wykonanie prac drogowych III-IV kw 2019
960 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×