Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - Dzielnica XVIII NR 10:

Dzień Nowohucianina *

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt lokalny - Dzielnica XVIII - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Plac Centralny im. Ronalda Reagana w Krakowie

Opis projektu

Dzień Nowohucianina miałby odbyć się 23 czerwca, ponieważ właśnie tego dnia w 1949 roku rozpoczęto budowę Nowej Huty. Uroczystości miałby się docelowo odbyć przy Placu Centralnym im. Ronalda Reagana w Krakowie pomiędzy godziną 15:00, a 22:00. Na mieszkańców przewidziane byłby takie atrakcje jak: darmowe poczęstunki, nagrody, gry i zabawy, konkursy  z wiedzy o Nowej Hucie , bezpłatne badania profilaktyczne, prezentacje nowohuckich instytucji kulturalnych oraz społecznych, dla dzieci przygotowane zostałoby małe wesołe miasteczko. O godzinie 20:00 na scenie plenerowej odbyłby się koncert, na którym wystąpił jeden z krakowskich zespołów muzycznych.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Nowa Huta przez wiele lat była dzielnicą zapomnianą oraz zaniedbywaną, nie tylko pod względem infrastrukturalnym, ale także kulturowym. Na co dzień mieszkańcy Nowej Huty nie mają okazji uczestniczyć w swojej dzielnicy w zbyt wielu wydarzeniach kulturalnych, czy też rozrywkowych. Dzień Nowohucianina pozwoliłby na odpoczynek mieszkańcom na wolnym powietrzu, zabawę, a także na zaczerpniecie dodatkowej wiedzy o swojej dzielnicy. Dzielnica Nowa Huta jest częścią Krakowa, a to zobowiązuje... Musimy zatem dołożyć wszelkich starań, aby zaczęło w niej tętnić życie.   

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Ochrona 3 000,00 PLN
Wybudowanie małej sceny muzycznej Scena muzyczna miałaby powstać przy Placu Centralnym im. Ronalda Reagana w Krakowie 7 000,00 PLN
Darmowa zupa dla mieszkańców oraz przeskąski Mieszkańcy w godzinach od 17:00-18:00 mogliby skorzystać z wcześniej przygotowanego posiłku. Wydanych zostałoby 500 zup. 5 000,00 PLN
Infrastruktura potrzebna do przeprowadzenia dnia Nowohucianina tj. 4 namioty, WC, stoliki oraz krzesła. W namiotach odbywałoby się rozdawanie posiłków, gry i zabawy, oraz prezentacje instytucji kulturalnych z Nowej Huty 3 000,00 PLN
Zespół muzyczny Od godziny 20:00 do 22:00 przy Placu Centralnym im. Ronalda Reagana w Krakowie wystąpiłby jeden z krakowskich zespołu muzycznych 5 000,00 PLN
Oświetlenie, prąd, nagłośnienie 5 000,00 PLN
Organizacja gry, zabaw oraz konkursów z wiedzy o Nowej Hucie 2 000,00 PLN
Małe wesołe miasteczko dla dzieci 6 000,00 PLN
Plakaty informujące o wydarzeniu 1 500,00 PLN
37 500,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
1. Pozwolenia na przeprowadzenie dnia Nowohucianina. Wniosek do Urzędu 30.08.2018 roku
2. Organizacja Znalezienie firm niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia między innymi takich jak: gastronomiczna, obsługa scen plenerowych, kontakt z instytucjami Nowohuckimi na temat wzięcia udziału w Dniu Nowohucianina 30.11.2018 roku
3. Wybór zespołu muzycznego Wybór 31.03.2019 roku
4. Akcja promująca wydarzenia (rozwieszanie plakatów) 30.04.2019
5. Organizacja Organizacja gier i zabaw 23.06.2019
Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja projektu pn. „Dzień Nowohucianina” (BO.D18.23/18) na placu Centralnym im. Ronalda Regana w Krakowie pozwoli na integrację mieszkańców dzielnic nowohuckich i atrakcyjne spędzenie wolnego czasu. Zorganizowane przedsięwzięcia przyczynią się do rozwoju aktywności społeczności lokalnej. Ponadto zwracam uwagę na fakt, że terminy realizacji projektu podane w harmonogramie noszą cechy oczywistej omyłki pisarskiej (organizacja wydarzenia będzie miała miejsce w roku 2019).
37 500,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×