Projekt lokalny - Dzielnica I NR 3:

Warsztaty dla dorosłych mieszkańców Dzielnicy I "U Helclów"

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt lokalny - Dzielnica I - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Miejscem realizacji projektu będzie DPS im. A i L. Helclów ul. Helców 2

Opis projektu

Proponowane zajęcia mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz wyzwolenie ich potencjału, który jest związany z wieloletnimi doświadczeniami i mądrością nabytą w ciągu całego życia. Zajęcia wpłyną ponadto na poprawę funkcjonowania społecznego, między innymi poprzez możliwość nawiązywania nowych relacji społecznych, popularyzowanie inicjatyw skierowanych do mieszkańców, podejmowanie nowych ról oraz wzmacnianie poczucia bycia potrzebnym. Dadzą mieszkańcom możliwość rozwoju nie tylko konkretnych możliwości, ale także zwiększenie poczucia kompetencji, wiary w siebie. W ich przygotowaniu zostaną uwzględnione indywidualne zasoby, możliwości, potrzeby uczestników jak i ich sytuację społeczną, środowisko życia i codzienne aktywności.
Finałem projekt jest przygotowanie występu artystycznego, wystawy prac:
1. Warsztaty plastyczne - będą miały charakter edukacyjno- twórczy. Osoby w nich uczestniczące zapoznają się z nowymi technikami artystycznymi jak i własną, indywidualną ekspresją. Wpłyną one również na rozwój kreatywności, zwiększenie poczucia kompetencji. Umożliwią osobom w nich uczestniczących realizowanie się w nowej roli społecznej jako artysty, zwiększając społeczną akceptację i prestiż. Mieszkańcy będą mieli możliwość zapoznania się z rysunkiem oraz różnymi technikami malarstwa, ponadto na zajęciach będzie możliwość poznania różnych sposobów tworzenia ozdób biżuterii i dekoracji. Uczestnicy indywidualnie wybiorą metody i technikę swoich prac. Zajęcia zakończy wernisaż.
2. Warsztaty muzyczno - teatralne zajęcia przyczynią się do poprawy pamięci, koncentracji, polepszą sprawność ruchową, samopoczucie uczestników, zaangażowanie do wysiłku fizycznego i umysłowego. Pomogą wydobyć z uczestników skumulowane emocje, odreagować. Zajęcia będą polegać na rozwijaniu i udoskonalaniu umiejętności wokalnych-teatralnych, pracą nad emisją głosu i prawidłowym oddechem i będą się składać z kilku elementów dostosowanych do grupy i jej możliwości między innymi: słuchania muzyki, próby komponowania własnych utworów, wspólnego śpiewu, czy odgrywania ról. Mieszkańcy będą wykonywali znane i lubiane przez siebie melodie, czy role. Zwiększą swoją koordynację ruchową i sprawność fizyczną poprzez improwizację ruchową, rytmiczne wykonywanie ćwiczeń, grę na instrumentach.
3.  Warsztaty taneczno- ruchowe - będą obejmowały taniec, ćwiczenia muzyczno- ruchowe, relaksacyjne, improwizacje ruchowe do wybranej muzyki. Zajęcia będą obejmowały taniec, ćwiczenia muzyczno- ruchowe, relaksacyjne, improwizacje ruchowe do wybranej muzyki. Ćwiczenia będą miały formę zadań otwartych, a uczestnicy będą mieli możliwość decydowania o sposobie wykonywania ruchu i wyrażania swojej indywidualności. Zajęcia będą poszerzone o wykłady promujące aktywność fizyczną, która jest podstawą zdrowego stylu życia i profilaktyki.
4. Warsztaty trening umysłu i pamięci - zajęcia maja na celu ćwiczenie pamięci, koncentracji, logicznego myślenia i zdolności twórczych. Warsztaty będą obejmowały oprócz wszechstronnej aktywizacji pamięci i uwagi uczestnika również zadania graficzne, językowe, matematyczne i logiczne. Podczas zajęć osoby  będą mogły spróbować swoich sił także w grach planszowych o różnorodnym charakterze (logicznym, strategicznym, rozrywkowym i rodzinnym). Uczestnicy dowiedzą się jak funkcjonuje pamięć i co zrobić, by zachować intelektualną sprawność do późnej starości.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Dzięki programowi osoby  będą miały możliwość podjęcia różnorodnych form aktywności odpowiadających ich preferencją i indywidualnym zainteresowaniom. Będzie można wykorzystać potencjał wiedzy, umiejętności, doświadczenia życiowego  mieszkańców dla rozwoju społecznego i integracji z osobami, które są mieszkańcami Dzielnicy I. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Instruktorzy warsztatów Planowane jest łącznie 210 godzin warsztatów płatne za godzinę 50 zł 10 500,00 PLN
Organizacja wystawy, wernisażu, przedstawienia Materiały potrzebne do przygotowania i przeprowadzenia zadań 2 000,00 PLN
Słodki poczęstunek podczas warsztatów (kawa, herbata, woda) Zakup artykułów 3 000,00 PLN
zakup koniecznych materiałów na warsztaty i promocję Zakup artykułów 4 000,00 PLN
19 500,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
organizacja warsztatów i wydarzeń rekrutacja otwarta dla uczestników 02/03.2019
warsztaty plastyczne, muzyczno-teatralne, taneczno-ruchowe, treningu umysłu i pamięci 04/11.2019
Występ artystyczny z wystawą prac 07.2019
Występ artystyczny z wystawą prac 10/11.2019
Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia aktywności osób po 50 roku życia zamieszkałych na terenie Dzielnicy I. Realizacja warsztatów plastycznych, muzyczno-teatralnych, taneczno- ruchowych oraz przeprowadzenie treningów pamięci pozwoli na wzrost aktywności społecznej i fizycznej wśród mieszkańców. Ponadto realizacja warsztatów przyczyni się do integracji mieszkańców Domu Pomocy Społecznej z lokalną społecznością tym samym przyczyniając się do zmniejszenia marginalizacji i wykluczenia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Wnioskodawca zaznacza iż realizacja projektu pozwoli na wykorzystanie potencjału wiedzy, umiejętności i doświadczenia życiowego osób uczestniczących w warsztatach. Ponadto różnorodność form warsztatów pozwoli na dobranie form aktywności według indywidualnych preferencji i zainteresowaniom.

×