Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 31:

Uwertura koncertowa "Cracovia"

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Konkurs przeprowadzony będzie na terenie miasta Krakowa - otwarty będzie dla wszystkich twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych bez względu na miejsce zamieszkania i działalności.

Opis projektu

Każde miasto ma swoje narosłe przez lata charakterystyczne klimaty, nastroje, zapachy i dźwięki. Uwertura koncertowa "Cracovia" wzorowana na uwerturze koncertowej "Polonia" napisanej po  Powstaniu Listopadowym przez Richarda Wagnera  powinna być krótkim zwartym dziełem symfonicznym będącym syntezą i sublimacją krakowskich dźwięków i melodii - wykonywanym publicznie podczas uroczystości miejskich w kraju i zagranicą, jako zwiastun koncertów i festiwali, a także jako interlingwinistyczny element promocji miasta Tradycja zamawiania utworów przez miasta z różnych okazji nie jest nowa (np. 7 Bram Jerozolimy zamówione u Krzysztofa Pendereckiego). Nagroda dla zwycięzcy konkursu pomyślana jest także jako honorarium autorskie - tak by utwór znalazł się w domenie publicznej miasta Krakowa i mógłby być wykonywany często i bez ograniczeń zyskując dzięki temu popularność.    

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt ma wielowymiarowe znaczenie. Pierwsze z nich to podniesienie ogólnej kultury muzycznej. Drugie to stworzenie współczesnym kompozytorom zwłaszcza młodym ( ale nie wyłącznie) możliwości zaistnienia, prezentacji kunsztu swojego talentu. Trzecie to podtrzymanie tradycji kompozytorskiej. Warto tu przypomnieć, że muzykę do Roty Marii Konopnickiej Feliks Nowowiejski napisał w Krakowie mieszkając podówczas na ul. Floriańskiej. Czwarty wymiar to pozyskanie przez Kraków i jego mieszkańców symfonicznej wizytówki miasta, która mogła by wspierać na różnych polach i w różnym kontekście szeroko pojętą prezentację miasta. Tym cenniejszą, iż muzyka bez trudu, już ze swojej natury pokonuje wszelkie bariery językowe.  

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Regulamin konkursu opracowanie regulaminu 0,00 PLN
Ogłoszenie konkursu i promocja Oficjalne ogłoszenie konkursu i jego promocja 3 000,00 PLN
nagroda główna wyłonienie zwycięzcy 50 000,00 PLN
wyróżnienia przyznanie dwóch wyróżnień 20 000,00 PLN
prace jury wynagrodzenie jurorów 5 000,00 PLN
Uroczyste prawykonanie wraz z sesją nagraniową live wraz z honorariami muzyków i dyrygenta Uroczyste prawykonanie wraz z sesją nagraniową live wraz z honorariami muzyków i dyrygenta 220 000,00 PLN
298 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Ogłoszenie konkursu I kwartał 2019
Ukonstytuowanie jury I kwartał 2019
Wyłonienie zwycięskiego utworu i publiczne tego ogłoszenie Do końca III kwartału 2019
Nagranie i publiczne prawykonanie do końca 2019 roku
Charakterystyka długoterminowych skutków: Promocja Miasta Kraków poprzez specjalnie skomponowany utwór
298 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×