Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

SZYBCIEJ I CISZEJ TRAMWAJEM! - montaż nowoczesnych rozjazdów

Projekt odrzucony: Opinia NEGATYWNA Zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa § 12 pkt2 „nie mogą być realizowane zadania których wymagany budżet całkowity na realizację jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w § 8 ust.2 do 4 regulaminu tj. koszt realizacji propozycji zadania ogólnomiejskiego nie może być wyższy niż 30% środków przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego . Informujemy że projekt zakłada konieczność dostosowania taboru przez MPK który polega na wymianie obręczy z nowym profilem w tramwajach które nie spełniają wymagań technicznych poruszania się po krzyżownicach głębokotorowych . Według wyliczeń Miejskiego Przedsiębiorstwa i Komunikacji w Krakowie koszt wymiany obręczy w tramwajach jeżdżących po mieście wyniósłby około 28 mln złotych.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Rozjazdy tramwajowe przy wyjeździe z tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju w kierunku Dworca Towarowego (w pobliżu przystanku Politechnika) - linie numer 3, 5, 17, 19, 50, 69

Opis projektu

Projekt zakłada montaż nowoczesnych i cichych rozjazdów, po których tramwaje będą mogły jeździć z prędkością do 50 km/h wraz z opracowaniem dokumentacji torowo-ruchowej i dostosowaniem obręczy w pojazdach. Obecnie tramwaje zbyt długo opuszczają skrzyżowania poruszając się z prędkością do 10 km/h, co skutkuje blokowaniem przeciwnego kierunku ruchu samochodów bądź komunikacji miejskiej. Dzięki realizacji tego projektu i stopniowemu wprowadzaniu tej technologii w całym mieście, skróci się czas podróży tramwajami, które znacznie szybciej opuszczą skrzyżowania, a mniejszy hałas poprawi komfort życia mieszkańców.
Miejsce realizacji projektu wraz z obecnie obowiązującym ograniczeniem prędkości do 10 km/h - rozjazdy przy wyjeździe z tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (w pobliżu przystanku Politechnika), gdzie na co dzień kursują linie 3, 5, 17, 19, 50, 69.
 
1) Opracowanie dokumentacji torowo-ruchowej w relacji taboru szynowego do infrastruktury torowej wraz z przeprowadzeniem prób i uzyskaniem niezbędnych aprobat technicznych - na podstawie dostępnych danych z opracowań naukowych [1], [2] (do pobrania na dole strony) można wstępnie założyć, iż szerokość profilu obręczy (f) dla rozjazdów tramwajowych z krzyżownicami głębokorowkowymi powinna wynosić co najmniej f>95 mm lub f>102 mm, a kąt skrzyżowania 17,7-35 GON (~15,93°-31,5°). Analizując schematy profili obręczy [3] (do pobrania na dole strony) taboru MPK S.A. w Krakowie wynika, iż f>102 mm posiada większość tramwai, tj. NGT6, EU8N, N8C/S, GT8N/C/S, E1+c3, a warunku f>102 mm NIE spełniają jedynie wagony NGT8, 2014N, 105N i 405N. Wobec tego, podczas opracowywania dokumentacji technicznej, należy uwzględnić poniższe możliwości:
 
 • sprawdzenie czy wszystkie obecnie stosowane typy profili obręczy w tramwajach MPK S.A. w Krakowie mogą być bez modyfikacji eksploatowane na rozjazdach z krzyżownicami głębokorowkowymi z prędkością 50 km/h w relacji na wprost oraz minimum 20 km/h w relacji skrętnej
 
 • sprawdzenie możliwości warunkowego dopuszczenia do ruchu po krzyżownicach głębokorowkowych, z prędkością 50 km/h w relacji na wprost oraz minimum 20 km/h w relacji skrętnej, pojazdów o węższych obręczach f<102 mm (NGT8, 2014N, 105N i 405N) z zastrzeżeniem, iż przy najbliższej wymianie obręczy na wskutek zużycia eksploatacyjnego, należy zastosować nowy profil obręczy f>102 mm
 
 • opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych certyfikatów dla nowych typów profilu obręczy dostosowanych do ruchu po rozjazdach z krzyżownicami głębokorowkowymi z prędkością 50 km/h w relacji na wprost oraz minimum 20 km/h w relacji skrętnej - tylko dla tych typów obręczy, które nie będą mogły być eksploatowane na krzyżownicach głębokorowkowych
 
 • opracowanie wytycznych projektowania i dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych certyfikatów dla rozjazdów tramwajowych (krzyżownica głębokorowkowa + zwrotnica) umożliwiających bezpieczny przejazd tramwaju z prędkością 50 km/h w relacji na wprost oraz minimum 20 km/h w relacji skrętnej
 
2) Dostosowanie taboru Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie do korzystania z nowych rozjazdów - stopniowa wymiana obręczy z nowym profilem f>102 mm podczas rutynowej wymiany na wskutek zużycia eksploatacyjnego w tramwajach, których obręcze nie spełnią wymogów technicznych poruszania się po krzyżownicach głębokorowkowych.
 
3) Roboty budowlane związane z wymianą 2 kompletnych rozjazdów przy wyjeździe z tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju w kierunku Dworca Towarowego - demontaż 2 zwrotnic i 2 krzyżownic na podbudowie betonowej z śrubowo-sprężystym przytwierdzeniem szyn oraz montaż 2 nowych zwrotnic i 2 krzyżownic na podbudowie betonowej z śrubowo-sprężystym przytwierdzeniem szyn wraz z nowym oznakowaniem:
 
 • ZWROTNICA NAJAZDOWA (1 sztuka)
  • z napędem zwrotnicowym sterowanym systemem podczerwieni produkcji Grupy ZUE S.A., ogrzewana
  • prędkość przejazdu w relacji:
   • na wprost: 50 km/h
   • skrętnej: minimum 20 km/h 
  • gatunek stali: R340GHT, twardość: min. 340HBW
  • sterowanie bezprzewodowe zwrotnicy możliwe przy prędkości tramwaju 50 km/h wraz z odpowiednim rozmieszczeniem czujników odbierających sygnał z tramwaju
 • ZWROTNICA ZJAZDOWA (1 sztuka)
  • ogrzewana
  • prędkość przejazdu w relacji:
   • na wprost: 50 km/h
   • skrętnej: minimum 20 km/h 
  • gatunek stali: R340GHT, twardość: min. 340HBW
 • KRZYŻOWNICA GŁĘBOKOROWKOWA (2 sztuki)
  • prędkość przejazdu w relacji:
   • na wprost: 50 km/h
   • skrętnej: minimum 20 km/h 
  • zbudowana z materiałów najwyższej jakości i wytrzymałości, które zapewnią wysoką odporność na zużycie i wieloletnią eksploatację bez konieczności napawania bądź wymiany
Kąt skrzyżowania wynosi ~22° spełniając wymóg z opracowania [2] (do pobrania na dole strony).
 
Krzyżownice głębokorowkowe w sieci tramwajowej są powszechnym rozwiązaniem na świecie - powyżej przykład z Berlina.
 
 • OZNAKOWANIE (zamontowane do sieci trakcyjnej i/lub słupów trakcyjnych, sygnalizatorów świetlnych)
  • przed zwrotnicą najazdową
   • znak BT-1 ograniczenie prędkości do 50 km/h z tabliczką kierunkową "prosto"
   • znak BT-1 ograniczenie prędkości do 20 km/h* z tabliczką kierunkową "prawo"
  • przed zwrotnicą zjazdową
   • od strony tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju: znak BT-1 ograniczenie prędkości do 50 km/h
   • od strony ulicy Pawiej: znak BT-1 ograniczenie prędkości do 20 km/h*
* jeśli geometria rozjazdu umożliwi wyższą prędkość w relacji skrętnej niż 20 km/h, to znak BT-1 dla relacji skrętnej należy dostosować do maksymalnej możliwej prędkości
 
4) Remonty i budowa nowej infrastruktury tramwajowej w Krakowie:
 
 • NOWE TOROWISKA - obowiązkowo dostosowanie projektowanej geometrii skrzyżowań do montażu rozjazdów z krzyżownicami głębokorowkowymi umożliwiającymi prędkość przejazdu w relacji na wprost 50 km/h i w relacji skrętnej minimum 30km/h
 
 • REMONTY TOROWISK - w miarę możliwości korekta i dostosowanie geometrii skrzyżowań do montażu rozjazdów z krzyżownicami głębokorowkowymi umożliwiającymi prędkość przejazdu w relacji na wprost 50 km/h i w relacji skrętnej minimum 20km/h

UZASADNIENIE PROJEKTU

Dzięki realizacji tego projektu i stopniowemu montażowi takich rozjazdów w całym mieście:
 • Pasażerowie komunikacji miejskiej zyskają na bezpieczeństwie, czasie i komforcie podróży
 • Mieszkańcy docenią mniejszy hałas i wibracje wydawane przez przejeżdżające tramwaje
 • Kierowcy samochodów przestaną narzekać na tramwaje zbyt długo opuszczające skrzyżowanie

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Opracowanie dokumentacji torowo-ruchowej Wykonanie obliczeń, przygotowanie wytycznych oraz opracowań technicznych wraz z przeprowadzeniem prób i uzyskaniem niezbędnych aprobat technicznych 300 000,00 PLN
Roboty budowlane w formie "zaprojektuj i wyremontuj" - koszty pracy Opracowanie dokumentacji technicznej oraz demontaż starych i montaż nowych rozjazdów tramwajowych przy wyjeździe z tunelu tramwajowego w kierunku Dworca Towarowego wraz z wywiezieniem materiałów rozbiórkowych i odtworzeniem infrastruktury towarzyszącej 350 000,00 PLN
Roboty budowlane w formie "zaprojektuj i wyremontuj" - 2 komplety nowych rozjazdów tramwajowych W skład 1 kompletu wchodzą: zwrotnica najazdowa/zjazdowa+krzyżownica głębokorowkowa+szyny łączące+elementy montażowe+system sterowania podczerwieni (dla zwrotnicy najazdowej)+oznakowanie, przystosowane do prędkości 50 km/h 350 000,00 PLN
1 000 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji torowo-ruchowej Przygotowanie dokumentów, wytycznych i opracowań niezbędnych do realizacji dalszych części harmonogramu styczeń 2019
Dostosowanie taboru MPK S.A. w Krakowie Stopniowa wymiana zużytych obręczy w tramwajach na nowe z f>102 mm 2019-2021
Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane w formie "zaprojektuj i wyremontuj" - demontaż starych i montaż nowych rozjazdów tramwajowych Wymiana rozjazdów przy wyjeździe z tunelu tramwajowego w kierunku Dworca Towarowego 2019-2020
Remonty i budowa nowych torowisk tramwajowych w Krakowie Dostosowanie geometrii skrzyżowań do montażu rozjazdów z krzyżownicami głębokorowkowymi umożliwiającymi prędkość przejazdu na wprost 50 km/h i w relacji skrętnej min. 20km/h od 2019

Galeria

Załączniki

1 000 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×