Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 5:

Senior z pasją

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Klub 303, Dzielnica XIV Czyżyny

Opis projektu

Działania podjęte w ramach zadania mają charakter długofalowy i pośrednio dotyczą także innych grup społecznych - trenerów i instruktorów oraz wolontariuszy w różnym wieku, którzy włączą się w realizację zadania.
W ramach projektu przewiduje się:
Spotkania instruktorów i wolontariuszy, którzy będą wspierać projekt – spotkanie organizacyjne, spotkanie rekrutacyjne i szkolenie.
Zainicjowanie projektu i otwarcie od eventu "Sąsiedzkie spotkanie z seniorami"
Punkt wolontariatu,skoncentrowany na działalność na rzecz osób po 50 roku życia m.in. wsparcie seniorów w udziale w zajęciach,
koordynacja przebiegu zajęć dla seniorów, sieć komunikacji z seniorami w celu informowania ich o ciekawych przedsięwzięciach, które mogą ich zainteresować.
Rozpoczęcie szkoleń i warsztatów: j. angielski 30h   20 os. warsztaty tańców zespołowych tradycyjnych 30h  (2grupy),  warsztaty florystyczne 15 h  (2grupy), warsztaty z rękodzieła15 h (decoupage, filcowanie, malarstwo, itp.) -2 grupy
Seria 10 wykładów, spotkań z ciekawymi ludźmi, które będą odbywały się raz w tygodniu we czwartki o po 2h dydaktyczne.
Dwa wyjazdy integrująco - edukacyjne dla uczestników:
1.Zwiedzanie Fortyfikacji obronnych miasta Krakowa- przejazd autokarem z przewodnikiem dla 50 osób 
2. Wycieczka całodniowa na trasie Kurozwęki- Szydłów- Szczucin dla 50 osób.
Przewiduje się również catering: kawa i ciasteczka na "Sąsiedzkie spotkanie z seniorami"
Zakończeniem zajęć będzie festyn "Mam talent" podczas, którego uczestnicy będą mieli możliwość zaprezentowania swoich zdobytych umiejętności a także podzielić się z innymi mieszkańcami Krakowa (uczestnicy razem z wolontariuszami będą podczas festynu np. tworzyć bukiety z uczestnikami, zaprezentują tance, których się nauczyli.)

UZASADNIENIE PROJEKTU

Wzrasta średnia długość życia człowieka, liczba osób w podeszłym wieku rośnie z roku na rok. Wydłużenie długości życia społeczeństw europejskich jest efektem rozwoju cywilizacji i stawia przed ludźmi zupełnie nowe wyzwania. Stereotypy na temat osób starszych krzywdząco wpływają na ich funkcjonowanie w społeczeństwie. Starość kojarzy się z bezradnością, niesprawnością psycho-fizyczną, biedą, niezadowoleniem, konserwatyzmem poglądów i nawyków oraz nieustannym pesymizmem. Postrzeganie osób starszych zniekształcone przez stereotypy powoduje, że starość odbieramy jako stopniową utratę dotychczasowych możliwości człowieka, spadek siły fizycznej, ograniczenie sprawności ruchowej, niepełnosprawnych a przez to zależnych od innych w z zaspokajaniu najbardziej podstawowych potrzeb fizjologicznych i psychicznych. Celem projektu jest wyjście naprzeciw aktualnej sytuacji demograficznej i dążenie, by życie w mieście Kraków było komfortowe dla stale rosnącej grupy seniorów. Dodatkowym celem jest też integracja pozostałych mieszkańców Krakowa z seniorami poprzez wsparcie działań wolontariuszy oraz organizację Sąsiedzkiego Dnia Seniora. Socjolodzy oraz specjaliści od tematu starości coraz częściej poruszają wątek starości jako „nowej młodości” Inicjatorzy projektu dostrzegają ograniczenie w aktywności osób starszych spowodowane bardziej nie stanem zdrowia czy wieku a raczej ograniczonymi funduszami na udział w działaniach skierowanych do osób starszych. Sfinansowanie zadania umożliwi wszystkim seniorom równy dostęp do interesujących warsztatów, kursów i wykładów. Wpłynie to na poprawę jakości życia mieszkańców, którzy od wielu lat mieszkają w Krakowie. Aktywność umysłowa i fizyczna wpływa również na poprawę kondycji, zapobiega chorobom i przedwczesnej śmierci. Skorzystają na tym także młodsze grupy mieszkańców Krakowa bowiem dzięki pracy woluntarystycznej staną się bardziej empatyczni na potrzeby osób starszych, rozwiną także kompetencje społeczne m.in. komunikacyjne. Jest to również działanie, które stwarza okazję do spotkań a więc budowania więzi międzyludzkich, wspólnoty. Przewidziane w projekcie różnorodne formy od stacjonarnych po wyjazdowe, integrujące, rozwijające talenty i pasje uczestników wpłyną na poprawę jakości życia seniorów oraz budowanie pozytywnego wizerunku tej grupy.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
język angielski trener dla 20 osób x 30 h x 35,00 zł 1 050,00 PLN
słowniki j.angielski zakup 20 egzemplarzy za 40,00 zł 800,00 PLN
warsztaty tańce zespołowe warsztaty 30 h x 2 grupy x 35,00 2 100,00 PLN
warsztaty florystyczne 15 h x 2 grupy x 35,00 zł 1 050,00 PLN
warsztaty rękodzieła 15 h x 2 grupy x 35,00 zł 1 050,00 PLN
materiały do rękodzieła rózne: filc, decoupage itp 1 000,00 PLN
materiały florystyczne x 2 grupy 2 000,00 PLN
materiały piśmiennicze do j. angielski zestaw : długopis i zeszyt 20 zestawów 200,00 PLN
catering na Sąsiedzkie Spotkanie napoje, ciastka,ciasta, kanapki, owoce itp. 2 000,00 PLN
promocja plakaty zaproszenia 1 500,00 PLN
wyjazd integracyjny dla uczestników całodniowy transport plus catering 4 000,00 PLN
Zwiedzanie fortyfikacji transport plus przewodnik, catering 3 000,00 PLN
koordynacja zajęcia i wolontariat 3 000,00 PLN
Wykłady spotkania z ciekawymi osobami 10 spotkań po 2 h x 100,00 zł 2 000,00 PLN
Szkolenie wolontariuszy 16 h x 10 osób 2 000,00 PLN
Festyn "Mam talent" na zakończenie organizacja plus catering 4 000,00 PLN
zakup 20 zestawów strojów stroje taneczne - zestaw 100,00 2 000,00 PLN
32 750,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
przeprowadzenie zamówienia wyłonienie wykonawcy, wykonawców zajęć, catering na Sąsiedzkie spotkanie, I kwartał 2019
promocja projektu plakaty, rekrutacja uczestników, wolontariuszy I kwartał 2019
zakup materiałów do zajęć materiały piśmiennicze, florystyczne, do rękodzieła, I kwartał 2019
Szkolenie wolontariuszy przeszkolenie, koordynacja, podział obowiązków, spotkanie z kadrą IV -V 2019
Sąsiedzkie spotkanie rozpoczęcie działalności IV/V 2019
realizacja zajec warsztaty, spotkania IV-X 2019
wyjazdy wyjazd integracyjny, zwiedzanie fortyfikacji, organizacja, zamówienie VI-IX 2019
Festyn "Mam Talent" organizacja i zamówienia X 2019
Charakterystyka długoterminowych skutków: Integracja i aktywizacja seniorów
32 750,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×