Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 84:

Zazieleńmy Bulwar Wołyński!

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Bulwar Wołyński, wzdłuż ulicy Konopnickiej, od wysokości hotelu Forum do mostu Grunwaldzkiego

Opis projektu

Projekt zakłada nasadzenie 20 sztuk drzew na Bulwarze Wołyńskim w pasie drogowym ulicy Konopnickiej. W jednym rzędzie od mostu Grunwaldzkiego do hotelu Forum. Drzewa powinny mieć ok. 45 cm obwodu. Jednak niezbyt wysokie, żeby nie zaburzały widoku na drugi brzeg Wisły.
Dzięki temu przybędzie nam drzew, które zwłaszcza w lecie dadzą cień oraz odsłonią spacerujących bulwarami od ruchliwej ulicy Konopnickiej.

UZASADNIENIE PROJEKTU

W ostatnich latach widać, jak ważna jest zieleń dla mieszkańców Krakowa. Nowe nasadzenia są konieczne zwłaszcza w kontekście obowiązujących przepisów, które ułatwiają wycinkę drzew z terenów prywatnych, a w zamian nie są już wymagane nasadzenia zastępcze. Dlatego ważne jest, aby sadzić jak najwięcej drzew, na terenach gminnych czy Skarbu Państwa.
Dlatego wskazujemy Bulwar Wołyński. Bulwary Wiślane, a zwłaszcza rejon hotelu Forum, są bardzo popularne wśród krakowian. Nasadzenie drzew (bliżej ulicy Konopnickiej) spowoduje, że teren bardziej się zazieleni, a bulwary zostaną osłonięte drzewami od ruchliwej ulicy, a w lecie dadzą dodatkowy cień i ochłodę. Teraz obszar pomiędzy Bulwarem Wołyńskim a ulicą Konopnickiej jest odsłonięty i „goły”. Posadzenie drzew skutecznie ożywi ten obszar.

To projekt ogólnomiejski, ponieważ z Bulwarów korzystają wszyscy mieszkańcy Krakowa.
Jeśli projekt przejdzie pozytywną weryfikację, można go rozszerzyć o inne obszary Bulwarów. Dlatego ważne jest, żeby projekt przeszedł pozytywną weryfikację poprzez wskazanie takich drzew, które będzie można nasadzić, bez problemów i kolizji z innymi przepisami. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Drzewa Koszt zakupu wraz z posadzeniem 20 szt drzew o obwodzie ok. 45 cm, koszt jednej sztuki 8000 zł 160 000,00 PLN
Pielęgnacja Koszt pielęgnacji 20 szt drzew 32 000,00 PLN
192 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wykonanie nasadzeń Wykonanie nasadzeń drzew do 31.05.2019
Pielęgnacja nasadzeń Zadbanie o nasadzone drzewa 01.06.2019- 30.11.2019
Charakterystyka długoterminowych skutków: Ekran z drzew odgradzający Bulwar Wołyński od ul. M.Konopnickiej poprawi estetykę terenu, złagodzi uciążliwość sąsiedztwa ulicy.
192 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×