Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - Dzielnica III NR 8:

Godła eskadr na estakadzie na 100-lecie polskiego lotnictwa

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt lokalny - Dzielnica III

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Estakada im. gen. pil. Mateusza Iżyckiego (nad rondem Polsadu)

Opis projektu

Projekt polega na zawieszeniu przeźroczystych płyt typu pleksi na ścianach zewnętrznych i / lub wewnętrznych estakady im. gen. pil. Mateusza Iżyckiego. Na płytach znajdowały by się godła polskich eskadr oraz dodatkowe informacje (jeśli się zmieszczą). Byłaby to informacja dla wszystkich osób przechodzących lub przejeżdżających estakadą. Wartość merytoryczna oraz promocja mniej znanych, choć bardzo chlubnych elementów polskiej historii.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Kilka powodów, dla których warto upamiętnić historię polskiego lotnictwa właśnie w tym miejscu:

1. Sam patron estakady był bardzo zasłużonym lotnikiem, dowódcą licznych eskadr m.in. 12 Eskadry Lotniczej w Warszawie, 22 Eskadry Liniowej, 31 Eskadry Liniowej w Poznaniu-Ławicy, I i II Dywizjonu Liniowego w 3 Pułku Lotniczym.
2. Przez estakadę prowadzi jedna z dróg na znajdujące się w odległości kilkuset metrów dawne lotnisko w Rakowicach. Jest to miejsce szczególnie ważne w historii Krakowa, do dziś zachowały się zabytkowe elementy lotniska.
3. Znaczną część obszaru dawnego lotniska stanowi Muzeum Lotnictwa Polskiego - znajdujące się w czołówce światowych muzeów o tematyce lotniczej. Miejsce licznych imprez i spotkań pasjonatów lotnictwa - ze sztandarową, doroczną imprezą: Małopolski Piknik Lotniczy na czele.
4. Bezpośrednio do estakady przylega osiedle wojskowe, którego znaczna część mieszkańców służy na co dzień w 8 Bazie Lotnictwa Transportowego na Balicach, rozwijając współczesne lotnictwo.
5. W Dzielnicy 3 znajduje się szczególnie dużo ulic upamiętniających słynnych polskich lotników.

Reasumując projekt jest spójny ze szczególnym przywiązaniem Dzielnicy do tradycji lotniczej oraz wpisuje się w szerokie działania i akcje patriotyczne organizowane z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Konkurs na projekt Zaprojektowanie ilości i rozmieszczenia płyt na estakadzie 8 000,00 PLN
Produkcja płyt Wykonanie płyt według zamówionych wzorów wraz z mocowaniami 9 000,00 PLN
Montaż płyt Zamonotowanie płyt na estakadzie 2 000,00 PLN
19 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Konkurs na projekt Zaprojektowanie ilości i rozmieszczenia płyt na estakadzie I-IV 2019
Rozstrzygnięcie konkursu Ogłoszenie wyników, wybór projektu V 2019
Wybór wykonawcy W zależności od procedur VI-VIII w2019
Produkcja płyt Wykonanie płyt według zamówionych wzorów wraz z mocowaniami IX 2019
Montaż płyt Na estakadzie X 2019
Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizację projektu obejmującego wykonanie i zawieszenie godeł polskich eskadr na estakadzie im. gen. pil. Mateusza Iżyckiego jako wyraz uczczenia 100-lecia polskiego lotnictwa przypadającego na 2018 r. opiniuje się pozytywnie. Dla zachowania harmonijnego i estetycznego wizerunku estakady należy ograniczyć ilość godeł do trzech, zachowując właściwe proporcje względem konstrukcji wiaduktu. Powołując się na opinię Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu pragnę poinformować, że sposób montażu godeł musi pozwalać na prosty demontaż, bez uszkodzenia konstrukcji obiektu w przypadku wykonania prac naprawczych lub związanych z bieżącym utrzymaniem obiektu. Uprzejmie informuję, że w przypadku realizacji wniosku należy przedłożyć projekt montażu godeł do akceptacji Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu.
19 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×