Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

Krakowski Autobus Turystyczny

Projekt odrzucony: Zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa § 12 pkt2 „nie mogą być realizowane zadania które są planowane do realizacji na gruntach nie należących do Gminy Miejskiej Kraków” W związku z tym, że trasa autobusu turystycznego miałaby kursować przez Wieliczkę zaproponowano Wnioskodawcy modyfikację projektu wniosku budżetu obywatelskiego przez ograniczenie trasy przejazdu do Gminy Miejskiej Kraków . Jednak w terminie określonym w regulaminie budżetu obywatelskiego tj. 5dni od powiadomienia Wnioskodawca nie zaakceptował tej zmiany.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków (centrum) - Saktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach - Uzdrowisko Swoszowice - Wieliczka (Kopalnia Soli) - Nowa Huta

Opis projektu

Projekt dotyczy stworzenia, od kwietnia do października 2019 roku, regularnie kursującej, bezpłatnej turystycznej linii autobusowej łączącej niezwykle cenna miejsca polskiej stolicy turystyki i jej okolic. Będą z niej mogli korzystać zarówno mieszkańcy, przebywający do Krakowa z całego świata, turyści, pielgrzymi oraz przybywający do Krakowa z całej Polski kuracjusze.

Planowana pierwsza w Krakowie typowo turystyczna linia autobusowa zostanie poprowadzona pomiędzy, odwiedzanym przez miliony turystów, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, a z drugiej strony, wpisaną przez UNESCO na pierwszą listę światowego dziedzictwa, Kopalnią Soli w Wieliczce.

Po drodze, trasa przebiegać będzie także przez Uzdrowisko Swoszowice, słynące z siarczanych wód, do którego przybywają tysiące kuracjuszy z całej Polski oraz zawsze fascynujące i z roku na rok coraz bardziej popularne centrum Nowej Huty.

Planowana linia kursować będzie codziennie na jednej dużej pętli dwa razy dziennie. Jeden kurs rano, a drugi po południu. W przypadku dużego zainteresowania także częściej w sezonie turystycznym. Cennik biletów dla osób korzystających z linii będzie zgodny z cennikiem MPK.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt ma na celu zauważyć i lepiej skomunikować cenne historyczno-kulturowo obiekty położone nie samym centrum Krakowa, ale w jego najbliższych okolicach.

Linie turystyczne tego typu z powodzeniem funkcjonują na zachodzie Europy. Spotykają się ze szczególnym zainteresowaniem osób, które przebywają krótko w danym miejscu (1-2 dni) czy wśród osób starszych, które dzięki niej mogą komfortowo wyjechać rano na wycieczkę i z niej wrócić po południu. Ze względu na niskie ceny biletów i wysoką wartość turystyczną miejsc są również szeroko popularne wśród osób młodych, głównie studentów, chcących niskim kosztem poznać walory turystyczne okolic miasta w, którym uczą się czy pracują.

Celem projektu jest także uwypuklenie wartości miejsc, które są pod przysłowiowym "nosem", a sami mieszkańcy Krakowa ich dobrze nie znają. Dzięki Krakowskiemu Autobusowi Turystycznemu mieszkańcy Krakowa otrzymają szansę by lepiej poznać atrakcje swojego miasta.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Nowa linia autobusowa Koszty obejmują m.in. wytyczenie trasy przejazdu nowej linii autobusowej, w tym miejsc przystankowych, zmiany w rozkładzie jazdy, dodatkowe godziny pracy kierowców (możliwość nowego etatu), przesunięcia taboru na nową linię, koszty eksploatacji pojazdów i funkcjonowania systemu biletowego. Aby dokonać obliczeń założono również, że linia byłaby obsługiwana przez 30 tygodni, przez 7 dni w tygodniu, 2 razy dziennie tj. w godzinach od ok. 9.0 do ok. 10.30 i od 16:30 do 18:00. Nie wzięto pod uwagę zakupu na ten cel nowych autobusów i zatrudnienia nowych kierowców. Wysokość kosztów uzależniona byłaby również nieznacznie od wyboru trasy przejazdu autobusu. 35 000,00 PLN
35 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Faza projektowa Rozplanowanie nowej linii autobusowej, sporządzenie szczegółowego harmonogramu i kosztorysu styczeń-marzec 2019
Realizacja projektu Funkcjonowanie turystycznej linii autobusowej od kwietnia do września 2019 roku dla mieszkańców, turystów, kuracjuszy i pielgrzymów kwiecień-październik 2019

Galeria

35 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×