Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

Cztery łapy na wybiegu przy Olszyny

Projekt odrzucony: Wniosek budżetu obywatelskiego zakłada stworzenie wybiegu dla psów na terenie skweru znajdującego się u zbiegu ulic Olszyny i Ignacego Łukasiewicza. Zgodnie ze stanowiskiem Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa wyrażonym w piśmie znak : WS-02.3021.7.13.2018.MP z dnia 27.04.2018r. zaproponowana we wniosku lokalizacja nie spełnia norm urządzania psich wybiegów pod względem wielkości oraz kształtu. Biorąc pod uwagę powyższe Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie negatywnie weryfikuje przedmiotowy wniosek. Wytyczne dla budowy psich wybiegów: - powierzchnia psiego wybiegu winna wynosić 0,5ha, najmniejsza wymagana powierzchnia to ok. 25a, - w przypadku wybiegów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie ulic należy rozpatrzyć możliwość zastosowania podwójnych bramek - należy zaprojektować również kompleksowe odwodnienie terenu przeznaczonego pod psi wybieg, - przy wybiegach nieoświetlonych należy zastosować oświetlenie umożliwiające, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym właściwy nadzór nad zwierzętami ich właścicielom i opiekunom. - należy również wyposażyć psi wybieg w urządzenia do zabawy dla psów jak np. „tor agility”, kładki lub inne, a także kosze na psie odchody oraz ławki. Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa podjętego Uchwałą nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015r. §12. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania: 4) które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: U z biegu ulic Olszyny i Ignacego Łukasiewicza w Krakowie. Osiedle Oficerskie, 50°04''29.4"N 19°58''00.9"E

Opis projektu

Projekt polega stworzeniu wybiegu dla psów. Wybieg ogrodzony siatką z samozamykającą się furtką. Miejsce to skwer znajdujący się u zbiegu ulic Olszyny i Ignacego Łukasiewicza. Oprócz ogrodzenia wskazane jest zamontowanie 2 ławek, 2 koszy na psie odchody oraz 1 kosza na odpady komunalne. Dodatkowe doposażenie to tablica z regulaminem korzystania z wybiegu i z miejscem na powieszenie drobnych ogłoszeń. Opiekunowie psów są często osobami troszczącymi się o inne istoty. Wymiana informacji o zaginionych zwierzakach, poszukiwaniu domu dla psa lub kota mogłaby się odbywać również w takim punkcie, jak wybieg dla psów.
Przewidywana długość ogrodzenia to około 110 m.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

U zbiegu ulic Olszyny i Łukasiewicza znajduje się skwer. Jest to rejon na granicy Dzielnicy II, tuż przy Dzielnicy III. Nie jest to jednak miejsce, w których chciałoby się zatrzymać ot tak, bez powodu. Duży ruch pojazdów sprawia, że nie powstanie tu plac zabaw dla dzieci, ani zewnętrzna siłownia dla młodzieży i dorosłych. Za to jest to idealne miejsce, aby wyjść na trening z psem.
Stosując się do przepisów obowiązującego prawa, nasze psy mają być co najmniej zapięte na smyczy, a w pewnych przypadkach również w kagańcu. Ta zasada, jakkolwiek słuszna w mieście, jest utrudnieniem do prowadzenia indywidualnych szkoleń naszych psów. Przestrzegając więc prawa trudno jest szkolić psa nie mając do dyspozycji własnego ogrodu. Jako mieszkańcy obserwujemy, że wybiegi dla psów dobrze sprawdzają się w różnych rejonach Krakowa.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt wybiegu Wykonanie projektu wybiegu 4 000,00 PLN
Ogorodzenia, furtka Wykonanie i montaż ogrodzenia z furtką samozamykającą się 25 000,00 PLN
Ławki, tablica informacyjno-ogłoszeniowa, kosze Montaż wyposażenia wybiegu 6 000,00 PLN
Dodatkowe elementy ćwiczeniowe dla psów Montaż drewnianych elementów do ćwiczeń z psem 3 000,00 PLN
38 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przygotowanie projektu wybiegu Opracowanie projektu, pomiary, kalulacja, wyłonienie wykonawcy marzec 2019
Wykonanie wybiegu Etap wykonawczy, otwarcie wybiegu wrzesień 2019

Galeria

38 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×