Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 36:

Nowy Park w Krakowie

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Teren projektu jest znany mieszkańcom Krakowa nie tyle ze swojej ciekawej rzeźby terenu (Pasternik wraz ze swoimi jarami i parowami), ale głównie z powodu swojej historii i kultury. Bronowice rozsławione zostały dzięki swojemu folklorowi, który podbił serca artystów okresu Młodej Polski.Twórcy klasy Wyspiańskiego, Rydla czy Włodzimierza Tetmajera tutaj szukali inspiracji, niektórzy tutaj zamieszkali. Tutaj rozgrywa się akcja "Wesela" Wyspiańskiego. Tutaj znajdują się zabytkowe dworki młodopolskie Tetmajerówka i Rydlówka. Jest to częste miejsce wycieczek i spacerów mieszkańców Krakowa, którzy często wstępują do tutejszego muzeum regionalnego "Rydlówka". Obecnie muzeum po odnowieniu swojej ekspozycji będzie jeszcze bardziej interesujące niż do tej pory, gdyż otrzymało silnego protektora - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Niestety ta ważna dla Polaków część Krakowa w ostatnich latach traci swój charakter. Powodem tego jest gwałtowna i chaotyczna zabudowa deweloperska. Projekt "Nowy Park w Krakowie" to rozpaczliwa, kto wie czy nie ostatnia próba ratowania atmosfery i krajobrazu młodopolskich "Bronowic". Projektujemy park od punktu czerpania wody tzw. "źródełka" leżącego u podnóża wzgórza Pasternik tuż obok zabytkowego austriackiego schronu amunicyjnego z XIX wchodzącego w skład Twierdzy Kraków. Dalej park będzie ciągnął się w górę potoku "Strugi bronowickiej" w malowniczej dolince z szeregiem wierzb na skarpie doliny od strony północnej (ul. Tetmajera). Tutaj granice parku będą ograniczały ulice Tetmajera i Peipera. Powyżej teren projektowanego parku się rozszerza - tutaj ścieżka może przybrać postać pętli zawracającej na dół z powrotem ku "źródełku". Koniec parku  przy małym rondzie na skrzyżowaniu dróg Łupaszki i Tetmajera jakieś 350-400 metrów od jego początku. Park powinien mieć charakter możliwie naturalny z niewielką ingerencji sztucznych elementów. Jego głównymi elementami winna być ścieżka spacerowo- rowerowa i wzdłuż niej kilka ławeczek i niewielkich pojemników na odpadki. Ścieżka w parku będzie służyć nie tylko spacerowiczom, ale także lokalnym mieszkańcom gdyż wciśnięta w bok doliny wąska ulica Tetmajera pozbawiona jest chodnika, a przez to niebezpieczna dla pieszych.

UZASADNIENIE PROJEKTU

1 Ochrona zanikającego krajobrazu młodopolskich Bronowic.
2 Rozszerzenie atrakcyjności tego miejsca - przyciągnięcie jeszcze większej liczby spacerowiczów i turystów
3 Niedostatek parków w okolicy upośledza tą część miasta pod tym względem.
4 Bezpieczeństwo - obecnie spacerowicze muszą korzystać z wąskiej ul. Tetmajera bez poboczy. Budowa chodnika jest tutaj bardzo utrudniona ze względu na ukształtowanie powierzchni.
5 Czystość i porządek - niezagospodarowanie tego terenu powoduje, że bywa on traktowany jako nielegalne wysypisko śmieci.
6 Nowy park można w przyszłości przedłużyć z kilku różnych stron (np. o dalszy odcinek wzdłuż potoku tak, aby stworzyć całkiem niezależny, alternatywny trakt spacerowy wobec coraz ruchliwszej ul. Tetmajera).
7 Ze względu na gwałtownie postępującą urbanizację tej części Krakowa rośnie świadomość mieszkańców dotycząca konieczności ochrony terenów zielonych.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Wykonanie parku inwentaryzacja, projekt, realizacja 2 400 020,00 PLN
2 400 020,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Inwentaryzacja wykonanie inwentaryzacji pod inwestycję 2019
Projekt wykonanie dokumentacji projektowej 2019
Realizacja 2020
Charakterystyka długoterminowych skutków: Zrealizowanie założeń projektu pozwoli na zachowanie elementów historii Bronowic. Odwiedzający nowy park mieszkańcy i turyści będą mieli okazję poczuć dawnego ducha dzielnicy. Dodatkowo wykonanie tego projektu zaspokoi potrzeby mieszkańców okolic ulicy Tetmajera w zakresie ogólnodostępnych terenów zielonych oraz poprawy bezpieczeństwa.
2 400 020,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×